Få et tilbud fra 3 kompetente revisorer

- Gratis, uforpligtende og inden for 48 timer

Ageras må gerne kontakte mig via email
Kundeservice sidder klar
77 34 80 81

Derfor skal du få 3 tilbud på udarbejdelse af dit årsregnskab med Ageras

Danmarks største formidler af regnskabsopgaver
Vores netværk muliggør, at vi kan imødekomme alle slags behov

Få en skarp pris
Vi skaber gennemsigtighed til fordel for dig

Ingen risiko
Det er gratis og uforpligtende

Sådan fungerer det

Trin 1
Udfyld formularen
Beskriv din arbejdsopgave og dine forventninger til revisoren eller bogholderen. Vi finder herefter 3 relevante tilbudsgivere, hvis kompetencer lever op til dine behov og præferencer.
Trin 2
Sammenlign tilbud
Inden for 48 timer tager de 3 tilbudsgivere kontakt til dig med deres respektive tilbud. Herefter kan du sammenligne tilbuddene på baggrund af dine præferencer.
Trin 3
Vælg et tilbud
Du vælger det tilbud, hvor kvaliteten og prisen passer dig bedst, og indleder herefter et samarbejde med den pågældende revisor eller bogholder.

Find den rette hjælp til årsregnskabet nemt og gratis

Det er helt gratis og uforpligtende

Værd at vide om årsregnskabet

Uanset om man ejer en mindre enkeltmandsvirksomhed eller et større kapitalselskab, så kommer man desværre ikke uden om årsregnskabet. Det skyldes, at alle virksomheder jf. årsregnskabsloven er forpligtiget til at udarbejde et årsregnskab.

Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske status, samt hvordan virksomheden har brugt dens midler det forgange år. Således giver årsregnskabet både dig selv og dine interessenter et overblik over virksomhedens økonomi.

Årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber

Alle virksomheder skal som sagt udarbejde et årsregnskab, men ikke alle virksomheder er forpligtiget til at indberette deres årsregnskab.

Således behøver personligt ejede virksomheder som enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber ikke at indberette deres årsregnskab. I stedet kan de nøjes med at indberette en række nøgletal til SKAT. Dette betyder dog ikke, at du som ejer af en personlig ejet virksomhed ikke behøver at udarbejde dit årsregnskab. Regnskabet skal stadig udarbejdes, da det skal kunne fremsendes til SKAT, i tilfælde af at de forlanger dette.

Derudover vil du som virksomhedsejer skulle bruge tallene fra dit årsregnskab til at kunne udfylde din personlige udvidede selvangivelse samt til at indberette moms.

Fristen for indberetning af årsregnskab – hvornår er det nu?

Kapitalselskaber herunder iværksætterselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber, skal altid indberette deres årsregnskab senest 5 måneder efter den forgangne regnskabsperiode. Eftersom de fleste selskabers regnskabsår følger kalenderåret, betyder dette, at langt de fleste selskabers regnskabsår slutter d. 31 december, og derfor skal de seneste indberette deres årsregnskab d. 31 maj.

Af forskellige hensyn er der dog virksomheder, som kører med såkaldt forskudt regnskabsår. I sådan et tilfælde vil regnskabsperioden i langt de fleste tilfælde løbe fra d. 1 juli til d. 30 juni, og derfor vil fristen for indberetning af årsregnskabet falde d. 30 november.

Hvis du ikke indberetter dit årsregnskab inden fristen, vil Erhvervsstyrelsen sende et erindringsbrev. Dette er en påmindelse om, at regnskabet skal indberettes, og man får i den forbindelse fastsat en ny frist. Derudover modtager alle medlemmer af virksomhedens ledelse bøder - dette gælder bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer. Bøden kan dog maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. person.

Indberettes årsregnskabet fortsat ikke, vil selskabet som yderste konsekvens blive lukket i Skifteretten efter begæring fra Erhvervsstyrelsen.

Hvad består et årsregnskab af?

Mange forveksler ofte årsregnskabet med årsrapporten. Kort sagt er årsrapporten en rapport om selskabets finansielle og sociale forhold, hvoraf den finansielle del af årsrapporten er årsregnskabet. Sagt med andre ord, er årsregnskabet en del af årsrapporten.

Selve årsregnskabet består af hhv. en resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen lister virksomhedens indtægter og omkostninger for regnskabsperioden, og belyser således om virksomheden i denne periode har haft underskud eller overskud. Balancen belyser værdien af virksomhedens aktiver og passiver.

Det er virksomhedens størrelse, der har afgørende betydning ift. de konkrete krav til virksomhedens regnskabsaflæggelse. Desto større virksomheden er, desto højere er kravene til virksomhedens regnskab og visa versa. Du kan læse mere om de fire forskellige regnskabsklasser her.

Revisionspligt – har jeg brug for en revisor til mit årsregnskab?

Er du regnskabskyndig, står det dig frit for selv at udarbejde årsregnskabet – uanset hvor stort og kompliceret dette måtte være. Det er dog de færreste, som besidder kompetencerne til at udarbejde et korrekt og retvisende årsregnskab – selv hvis der kun er tale om en mindre enkeltmandsvirksomhed.

Men blot fordi du hverken kan eller gider sidde med regnskabet, behøver det nødvendigvis ikke være en revisor, som står for det. Du kan således godt nøjes med en billigere løsning i form af f.eks. en bogholder. Er der tale om et større regnskab, vælge de fleste dog at tilknytte en revisor.

Men en ting er selve udarbejdelsen af regnskabet, noget andet er revisionen af regnskabet. Er virksomheden underlagt såkaldt revisionspligt, betyder dette, at regnskabet jf. årsregnskabsloven skal revideres, og du kommer derfor ikke udenom at skulle tilknytte en godkendt revisor.

Alle kapitalselskaber er som udgangspunkt underlagt revisionspligt. Dog kan mindre selskaber fravælge revision, hvis de i to regnskabsår i træk ikke overskrider to ud af tre følgende størrelser:

  • En balancesum på maksimum 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på maksimum 8 mio. kr.
  • Maksimum 12 fuldtidsansatte i gennemsnit

Revisionen tilsikrer, at aflagte årsregnskaber fra større virksomheder er retvisende. Helt konkret gennemgår og kontrollerer revisoren virksomhedens årsregnskab, bogføring og andre finansielle forhold overholder de fastlagte lovmæssige standarder. Revisoren afslutter arbejdet med at vedlægge en revisionspåtegning til regnskabet, hvor de konstaterede regnskabsmæssige og finansielle forhold i den pågældende virksomhed beskrives. Her vil revisoren også give sin vurdering af, hvorvidt regnskabet overholder årsregnskabsloven, og om regnskabet er retvisende eller ej.

Krav til opbevaringen af årsregnskabet

Fra regnskabsåret udløber, er virksomheden lovmæssigt forpligtiget til at opbevare regnskabet inkl. bilag og andet regnskabsmateriale i 5 år i Danmark. Regnskabsmateriale fra 2017 skal derfor opbevares til og med d. 31 december 2022. Materialet skal opbevares således, at dette er sikret mod tyveri og brand. Bruger du ikke et elektronisk regnskabsprogram, skal du derfor tage kopier af dit regnskabsmateriale.

Hvad koster et årsregnskab?

Hvor meget det koster at få udarbejdet et årsregnskab, afhænger af mange forskellige variabler. Der vil således være stor forskel på, hvorvidt du får en bogholder eller en godkendt revisor til at udarbejde det.

Ydermere har størrelsen på regnskabet også stor indvirkning på prisen. Med størrelsen menes der ikke de faktiske tal i regnskabet. Det er således underordnet, om virksomheden har et millionunder- eller overskud. Størrelsen på regnskabet afhænger derimod af antallet af balanceposter og balancesummen i den givne regnskabsperiode. Skal du også have assistance i forbindelse med bogføring af bilagene, har antallet af bilag naturligvis også en stor indvirkning på den samlede pris i sidste ende.

Få 3 uforpligtende tilbud på udarbejdelse af dit årsregnskab

Du kan altså forvente at opleve store prisforskelle hos de forskellige udbydere, når du skal have hjælp til at afslutte og indberette årsregnskabet. For at finde den bedste pris kan du med fordel benytte dig af Ageras.

Som Danmarks største formidler af regnskabsydelser, har vi hjulpet mere end 100.000 virksomheder og privatpersoner med at finde den helt rette revisor eller bogholder.

Udfylder du vores formular, vil du helt gratis modtage 3 relevante og sammenlignelige tilbud på udarbejdelse af dit årsregnskab fra revisorer og bogholdere i dit lokalområde.

Da vi samarbejder med alt de fra de helt store revisionskontorer til den selvstændige lokale bogholder, har vi mulighed for udelukkende at indhente tilbud hos kandidater, der lever op til dine præferencer.

Vi bestræber os på at indhente alle 3 tilbud inden for kun 48 timer.

Vi glæder os til at hjælpe dig!