Få et tilbud fra 3 kompetente specialister

- Gratis, uforpligtende og inden for 48 timer

Ageras må gerne kontakte mig via email
Kundeservice sidder klar
77 34 80 81

Find din næste revisor eller bogholder gennem Ageras

Danmarks største formidler af regnskabsopgaver
Vores netværk muliggør, at vi kan imødekomme alle slags behov

Få en skarp pris
Vi skaber gennemsigtighed til fordel for dig

Ingen risiko
Det er gratis og uforpligtende

Sådan fungerer det

Trin 1
Udfyld formularen
Beskriv din arbejdsopgave og dine forventninger til specialisten. Vi finder herefter 3 relevante specialister, hvis kompetencer lever op til dine behov og præferencer.
Trin 2
Sammenlign tilbud
Inden for 48 timer tager de 3 specialister kontakt til dig med deres respektive tilbud. Herefter kan du sammenligne tilbuddene på baggrund af dine præferencer.
Trin 3
Vælg et tilbud
Du vælger det tilbud, hvor kvaliteten og prisen passer dig bedst, og indleder herefter et samarbejde med den pågældende specialist.

3 tilbud på din selvangivelse nemt og gratis

Det er helt gratis og uforpligtende

Selvangivelse

For både privatpersoner og virksomheder kan selvangivelsen være en årlig tilbagevendende udfordring, der kræver professionel rådgivning hos en revisor. På trods af manglende indsigt og kompetencer prøver mange alligevel at udarbejde deres selvangivelse med det resultat, at de ender med at skulle betale restskat eller ligefrem snyde sig selv i skat.

Ageras er Danmark største formidler af regnskabsydelser, og vi samarbejder med flere hundrede revisorer og bogholdere landet over. Vores primære mission bygger på et ønske om at gøre markedet for regnskabsydelser langt mere gennemskueligt og tilgængeligt for alle – også for dig. Vores service udmønter sig konkret i, at vi skaffer dig 3 sammenlignelige tilbud på udarbejdelse af din selvangivelse, hvilket stiller dig i den bedst mulige position, når du skal ud og finde en revisor, bogholder eller regnskabsspecialist.

Vores mange samarbejdspartnere muliggør, at vi altid kan finde 3 tilbud, der matcher lige præcis dine personlige behov og forventninger. Vores service er fuldstændig gratis, og du modtager alle 3 tilbud inden for kun 48 timer. Alt du skal gøre, er blot at bruge 2 minutter på at udfylde vores kontaktformular – så klarer vi resten.

Den almindelige selvangivelse

Selvangivelsen er en årlig opgørelse over dine indtægter, og hvor meget du skal betale i skat. Alle skattepligtige personer er forpligtiget til at skulle indberette dette til SKAT. Den traditionelle selvangivelse blev dog afskaffet i 2008, og i dag foregår indberetningen elektronisk, hvor SKAT automatisk modtager alle væsentlige oplysninger om dig, som f.eks. fra din arbejdsgiver, bank, A-kasse mv. Dette betyder også, at langt de fleste privatpersoner med en almindelig selvangivelse som udgangspunkt ikke skal selvangive pga. SKATs indsigt i din indtægt, indestående i banken, aktiegevinster eller tab osv.

Du bør dog alligevel altid gennemgå din selvangivelse. Det er ikke utænkeligt, at du finder fejl og mangler, og disse bør du selvfølgelig rette, så det kan komme med i årsopgørelsen. Fristen for at indberette den almindelige selvangivelse er d. 1 maj, og du kan gøre det på SKATs hjemmeside https://www.tastselv.skat.dk.

Da ikke alle fradrag kommer automatisk med i din årsopgørelse, snyder mange danskere hvert år sig selv i skat. Du kan her læse om 7 fradrag, som ofte er dem vi glemmer at rette eller tilføje i vores årsopgørelse.

Den udvidede selvangivelse

Personer der ejer en personligt ejet virksomhed som en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, skal i stedet indberette en såkaldt udvidede selvangivelse. Det samme er tilfældet for personer, der har indtægter fra f.eks. et solcelleanlæg eller en udlejningsejendom, eller personer der har udenlandsk indkomst eller ejendom. I den udvidede selvangivelse indberetter du dine indtægter og udgifter og hermed også det overskud, som du skal betale skat af.

Modsat den almindelige selvangivelse indhenter SKAT ingen automatiske oplysninger om dig. Du skal derfor selv indberette en lang række tal, hvilket for mange godt kan virke overvældende. Ydermere er du omfattet af andre og skærpede bøderegler. Der er med andre ord endnu dyrere ikke at have styr på din udvidede selvangivelse sammenlignet med den almindelige selvangivelse, og det er derfor en rigtig god idé at have en revisor tilknyttet.

Du skal indberette og udfylde den udvidede selvangivelse inden 1. juli året efter regnskabsåret. Det betyder for regnskabsåret 2015, at den skal være udfyldt senest 1 juli 2016.

Bemærk, at det kan være dyrt ikke at overholde denne tidsfrist. Således koster det dagsbøder på hhv. 100 og 200 kr. for hver dag du har overskredet fristen. Det kan dog højest koste hhv. 2.500 og 5000 kroner i alt, afhængigt af om din skattepligtige indkomst er over eller under 459.200 kroner.

Beskatning ved den udvidede selvangivelse

Der findes forskellige metoder, hvorpå du kan blive beskattet, hvis du har en udvidede selvangivelse. Vi vil dog altid anbefale at konsultere en revisor, når du skal vælge beskatningsmetode.

 • Personbeskatning
  Ved personbeskatning beskattes du på samme vis, som hvis du er almindelig lønmodtager. Her medregnes virksomhedens overskud før renter som personlig indkomst, og nettorenter udregnes som anden kapitalindkomst.
   
 • Virksomhedsskatteordning (VSO)
  Virksomhedsskatteordningen er en fordelsagtig beskatningsmetode, hvis din virksomhed har en større gæld med høje renter. Dette skyldes, at du ved virksomhedsskatteordningen kan fradrage et større beløb af dine renter end almindeligt. Renteudgifter fratrækkes således med 56% i stedet for de normale 34%, hvilket kan betyde en forskel på mange tusinde kroner årligt. Derudover muliggør ordningen også strategisk planlægning af din skat ved at lade dine penge stå i virksomheden, akkurat som tilfældet er med kapitalselskaber. Du kan således undgå at betale topskat, ved at lade penge stå i virksomheden.

  Du skal dog bemærke, at virksomhedsordningen for de fleste godt kan virke meget uoverskuelig, og kræver meget regnskabsmæssigt arbejde fra din side. I de fleste tilfælde vil det derfor være en fordel at tilknytte en revisor. 
   
 • Kapitalafkastordning (KAO)
  Kapitalafkastordningen er en simplere udgave af virksomhedsordningen, hvor der ikke stilles de helt samme høje krav til bl.a. bogføringspligt, samt skarp adskillelse mellem privat – og virksomhedsøkonomi. Ligesom ved VSO muliggør KAO, at du kan opspare en del af dit overskud i virksomheden. Du kan dog kun opspare 25% af virksomhedens overskud. Modellen er relevant for dig, hvis din virksomhed sidder inde med mange aktiver som f.eks. en stor egenkapital, en ejendom osv. Modellen er også relevant, hvis nettokapitalindkomsten i din virksomhed er negativ.

  Ligesom ved virksomhedsskatteordningen kræver kapitalafkastordningen meget regnskabsmæssigt arbejde, og derfor vil det også her være en god idé at tilknytte en revisor.

Selvangivelse for selskaber og fonde

Ligesom fysiske personer, skal også juridiske personer - altså virksomheder og fonde selvangive. Dette betyder at kapitalselskaber som anparts-, aktie- og iværksætterselskaber samt fonde skal indberette deres selvangivelse til skat. For regnskabsåret 2015 er dette udskudt til d. 1 september 2016.

Det koster det at få lavet sin selvangivelse

Som nævnt ovenfor er der forskel på selvangivelser. Derfor afhænger prisen først og fremmest også af hvilken type selvangivelse, som du skal have lavet. Ydermere er prisen også meget afhængig af, hvorvidt der er tale om en godkendt revisor eller blot en regnskabskyndig person som f.eks. en bogholder. Det er ikke et krav, at du får lavet din selvangivelse af en godkendt revisor, men det giver en vis grad af sikkerhed. Først og fremmest har revisoren en kvalificeret uddannelse som baggrund. Derudover har revisoren også en ansvarsforsikring, som dækker eventuelle økonomiske tab, som måtte komme af fejl i det udførte arbejde. Bruger du derimod ikke en revisor, er vedkommende ikke forpligtiget til at tegne en ansvarsforsikring. Ydermere har du ingen garanti for, at vedkommende besidder de rette kompetencer til at udfylde og udarbejde din selvangivelse, da alle må åbne en virksomhed og kalde sig for f.eks. bogholder. Derfor vil du også erfare, at det vil være dyrere at få udarbejdet din selvangivelse hos en godkendt revisor sammenlignet med f.eks. en bogholder eller en regnskabsspecialist.

Dette er bl.a. nogle af årsagerne til, at du vil opleve, at der på markedet hersker store prisforskelle på at få udarbejdet en selvangivelse. Du kan derfor med fordel benytte dig af Ageras’ service, hvor du ved at modtage 3 tilbud får et langt bedre sammenligningsgrundlag. Vores service skaber gennemsigtighed, og sikrer dig hermed, at du ikke betaler en urimelig overpris.

Sådan hjælper Ageras dig

Som tidligere nævnt er Ageras Danmarks største formilder af regnskabsydelser. Sammen med vores mange samarbejdspartnere landet over har vi hjulpet mere end 30.000 virksomheder og privatpersoner med at finde den helt rigtige hjælp – og vi vil også rigtig gerne hjælpe dig.

Som sagt koster det kun to minutter af din tid, hvor du udfylder vores kontaktformular. Ud fra din beskrivelse af arbejdsopgaven, indhenter vi helt gratis og uforpligtende 3 tilbud på udarbejdelse af din selvangivelse, hvor vi bestræber os på at have indhentet alle 3 tilbud inden for kun 48 timer. Vi matcher dig naturligvis kun med kandidater, der lever op til dine personlige krav og forventninger, således at du ender med den bedste løsning både ift. pris og kvalitet.