4.25 / 1 bedømmelser

Bang, Brorsen og Fogtdal

Anmod om et gratis tilbud
Få 3 gratis tilbud fra forskellige revisorer i Danmark, så du kan sammenligne

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal er et af de største advokatfirmaer på Sydsjælland og Lolland Falster.

Advokaternes juridiske specialer

Advokatfirmaet yder rådgivning og bistand inden for alle væsentlige juridiske områder og har udviklet specialer inden for en række rådgivningsområder, som vores kunder i for eksempel Vordingborg, Præstø, Stege, Møn og Lolland Falster benytter sig af. Heraf kan bl.a. nævnes:

• Erhvervslivets retsforhold - herunder selskabsret, entrepriseret

• Ansættelsesret og landbrugetsretsforhold

• Dødsbobehandling

• Konkurser

• Gældssaneringer

• Boligrådgivning

•• Familieret

• Strafferet

• Tvangsauktioner

Advokatfirmaet drives som et Advokatpartnerselskab med CVR nr. 35868070.

Alle advokater er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne er omfattede af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves.Bang, Brorsen og Fogtdal

Torvet 9
4800 Nykøbing Falster
  • Ansvarsforsikring
  • Advokat
  • Medlem af Advokatsamfundet
  • Medlem af Danske Advokater
  • Møderet for Landsret
  • Cand.jur

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsplan
Budget

Ageras indsamler løbende bedømmelser på virksomheder. Bedømmelserne baseres på 5 forskellige parametre, hvorefter brugerens vurderinger sammenfattes til én samlet bedømmelse.


Professionelt firma

Har kun gpdt at sige om firmaet. Holder hvad de lover.

- Paul Sundnæs
Bedømt d. 16/12/2014