Dahl Viborg Advokatpartnerselskab Viborg
Ageras rating star
4.25 / 5 stars 1 reviews
Dahl Viborg Advokatpartnerselskab Viborg
Ageras rating star
4.25 / 5 stars 1 reviews

Information

OM DAHL

DAHL er et af Danmarks største advokatfirmaer. Vi tæller 200 medarbejdere – heraf 100 jurister – og holder til i Esbjerg, Herning, København, Randers og Viborg. Vi er derfor altid tæt på vores klienter og har naturligt et stort lokalkendskab, som giver os mulighed for en hurtig, smidig og ofte mere effektiv juridisk sagsbehandling.

Vi bygger vores virksomhed og rådgivning på tre kerneværdier:

Faglighed

Personlighed

Tilgængelighed

Faglighed

Vi lægger afgørende vægt på at give dig som klient en hurtig og effektiv sagsbehandling - med personlig rådgivning på et højt fagligt niveau.

Verden bliver mere og mere kompliceret. Lovgivningen bliver stadigt mere omfattende - både den der stammer fra Christiansborg, og den der kommer fra Bruxelles. Vi væbner os til denne fremtid bl.a. ved at:

øge specialiseringen blandt vores advokater ved en konstant intern og ekstern efteruddannelse

øge anvendelsen af informationsteknologi

udbygge vores internationale samarbejdsrelationer - også uden for Europa og USA

fortsætte samarbejdet med andre rådgivere, fx revisorer

opprioritere det interne teamwork - på tværs af geografiske skel - ved at løse større opgaver

For nogle af vores klienter er det vigtigt at have deres egen advokat, som gennem tiden opbygger en generel indsigt i klientens virksomhed og derigennem kan yde den bedst mulige rådgivning. Andre klienter ønsker selv at kunne trække på hele spektret af specialister - uden at gå via en personlig advokat.

Vi kan imødekomme begge ønsker.

For at indfri vores klienters krav - og i erkendelse af, at ingen kan alt - har alle vores medarbejdere opdyrket en specialviden inden for deres særlige interesseområder. Det giver os mulighed for at lade flere jurister arbejde sammen om komplekse problemstillinger for på den måde at løse opgaverne optimalt.

Ved de største sager sammensætter vi en tværorganisatorisk faglig specialstyrke. Det sikrer den bedste rådgivning om den konkrete juridiske udfordring, opgavens omfang og klientens behov.

Vores størrelse realiserer muligheden for faglig specialisering, som forudsætter en tilstrækkelig mængde sager inden for de enkelte sagsområder. Vores faglighed sikrer, at vi kan varetage også store og komplekse sager for det danske erhvervsliv.

Personlighed

Vi er et advokatfirma med en lang historie. Men vi er også et ungt firma præget af dynamik og en uhøjtidelig tilgang til tingene. Vi prøver at holde traditionerne i hævd - samtidig med, at vi hele tiden fornyer os.

Personlig rådgivning er altafgørende for os. Advokatydelsen består ikke bare af tør jura. Kemien skal være i orden, og der skal helst være plads til humoren. Vi er ikke bare tørre specialister. Vi er gode rådgivere, som samarbejder konstruktivt med vores klienter og deres øvrige rådgivere. Vi optræder nærværende, med god faglighed - og ikke mindst med personlighed.

Den nålestribede advokat ved mahogni-skrivebordet er en uddøende race. I nogle situationer er nobel påklædning naturligvis en nødvendighed og en selvfølge. Men hos os finder du også advokater med en afslappet stil. Ikke blot hvad angår påklædning. Og i virkeligheden mødes vi oftest ude i virksomhederne og ikke ved advokaternes skriveborde.

Tilgængelighed

Tilgængelighed er blevet et nøgleord for alle rådgivere. Det nytter ikke at være kompetent, hvis klienterne ikke kan få udbytte af vores kompetencer - helst lige her og nu.

Vi kan selvfølgelig ikke love, at vi alle kan træffes 24 timer hver dag. Men her på vores hjemmeside finder du kontaktdata på alle vores jurister, så du kan sende en e-mail eller lægge en besked på den pågældendes telefonsvarer. Så vender vi hurtigt tilbage. Hvis den jurist, du gerne vil i kontakt med, er optaget, vil du blive ledt videre til en anden kompetent rådgiver, så du kan få svar på dit spørgsmål hurtigt.

Men tilgængelighed er ikke kun et spørgsmål om teknik. Det handler også om at tale samme sprog som klienten. Vi ønsker at forstå ikke bare den lokale dialekt, men også det fagsprog, der gælder i vores klienters brancher. På denne hjemmeside og i al vores kommunikation vil vi gerne være åbne. Åbne i den forstand, at vi ønsker at fortælle vores klienter, hvem vi er, og hvad vi laver. Og åbne over for vores klienters problemer og idéer.

Vi bilder os ikke ind at have patent på al visdom. Den, der har skoen på, ved ofte bedst, hvor den trykker. Derfor lytter vi til, hvad vores klienter har på hjerte og inddrager gerne vores klienters øvrige rådgivere i de løsninger, som vi foreslår.
Dansk
Advokat

Certificeringer

Cand.jur
Advokat
Møderet for Landsret
Møderet for Højesteret
Medlem af Advokatsamfundet
Medlem af Danske Advokater
Ansvarsforsikring

Kontaktoplysninger

Lokation

Bedøm virksomheden

Ageras rating star
4.25 / 5 stars 1 reviews
Casper Victor Jensen for 9 år siden
Fra første kontakt, til et møde, til oprettelse af selskaber. Det fungerede bare - og jeg vil naturligvis bruge Dahl Viborg Advokatpartnerselskab - Randers afdelingen, igen. God oplevelse.

Find revisor i dag

Find en revisor, der passer til din opgave og behov. Udfyld blot vores formular, og udforsk vores store partner database. Gratis og uforpligtende.

Bedøm virksomheden