3.60 / 2 bedømmelser

Forum Advokater

Anmod om et gratis tilbud
Få 3 gratis tilbud fra forskellige revisorer i Danmark, så du kan sammenligne

Forum Advokater er et full service advokatkontor. Vi rådgiver erhvervsvirksomheder, fonde, offentlige institutioner og private.

Med omkring 30 medarbejdere, herunder 16 jurister, dækker vi alle væsentlige juridiske områder.

Det er afgørende for vores klienter, at vi yder rådgivning af højeste kvalitet, og derfor er vores advokater specialister eller generalister med et eller flere specialer. Vi lægger stor vægt på en grundig uddannelse af vores fuldmægtige, der understøtter dette. Vores fuldmægtige gennemgår et uddannelsesforløb, hvor de beskæftiger sig med et primært forretningsområde, og opnår berøring med firmaets øvrige arbejdsområder, sideløbende med deres teoretiske uddannelse. Vores fuldmægtige og advokater deltager i alle kompetencegivende og –udviklende efteruddannelsesaktiviteter. Vi har med Forum Academy intern kompetencegivende uddannelse i forhold der spænder fra juridiske forhold over regnskabslære og sproguddannelse til præsentationsteknik.

Vi har en stærk international profil, og er medlem af flere internationale netværk på personligt plan, ligesom flere af vores advokater er uddannet i flere lande og således ”dual qualified”.

Kommercielle og ledelsesmæssige forhold indgår naturligt i vores rådgivning om erhvervsretlige forhold. Mange af vores advokater har en supplerende økonomisk uddannelse, ledelseserfaring, international erfaring, eller andre former for personlig erfaring, som danner grundlag for en god og fuldstændig rådgivning med kommerciel mening.

Vores privatafdeling besidder en kompetence, som ikke ses mange steder i Danmark. Familieretsgruppen møder mennesker, der ofte er i vanskelige omstændigheder, med en personlig og forstående tilgang, som kan være en god støtte, hvis man gennemgår en hård periode i forbindelse med for eksempel skilsmisse eller dødsfald.

Vi indgår ofte i et tæt samarbejde med virksomhedens øvrige rådgivere med henblik på at tilvejebringe det bedst mulige beslutningsgrundlag for klienten. Vi har et stort personligt netværk til pengeinstitutter, revisorer, virksomhedsmæglere, ejendomsmæglere, teknikere og andre rådgivere, som i mange sammenhænge vores klienter ofte benytter sig af.

De enkelte opgaver løser og bemander vi ud fra en samlet vurdering af klientens behov, opgavens indhold, og den samlede økonomi i sagen.Forum Advokater

Havnevej 3
4000 Roskilde
  • Cand.jur
  • Advokat
  • Møderet for Landsret
  • Møderet for Højesteret
  • Medlem af Advokatsamfundet
  • Medlem af Danske Advokater

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsplan
Budget

Ageras indsamler løbende bedømmelser på virksomheder. Bedømmelserne baseres på 5 forskellige parametre, hvorefter brugerens vurderinger sammenfattes til én samlet bedømmelse.


Fin og tryg behandling.

Forum advokater i Roskilde har jeg kun ros til overs for. Vi skulle købe en mindre virksomhed og var lidt presset på tid. Deres opgave var, at lave kontrakten og den fik de færdige på ingen tid. Det var professionelt, hurtigt og trygt. Prisen var også overkommelig. Vi vil helt sikkert bruge dem igen.

- Bettina Bull Bahne
Bedømt d. 08/02/2016

Man skal tænke sig om en ekstra gang inden man kontakter en advokat

Jeg havde i 1. gang kun bestilt 1 times samtale men var så dum at sende mine sagspapirer uden at aftale noget om hvorvidt Advokaten skulle gennemgå dem uden forudgående tids- og prisaftale, så vedkommende gik bare igang med at læse papirerne og sendte mig en acontoregning på kr. 10.000 uden nogen som helst sagsbehandling i øvrigt. Jeg måtte afbryde samarbejdet og nægtede at betale hele beløbet.

- Lisa Olsson
Bedømt d. 04/04/2014