Forum Advokater Roskilde
Ageras rating star
3.6 / 5 stars 2 reviews
Forum Advokater Roskilde
Ageras rating star
3.6 / 5 stars 2 reviews

Information

Forum Advokater er et full service advokatkontor. Vi rådgiver erhvervsvirksomheder, fonde, offentlige institutioner og private.

Med omkring 30 medarbejdere, herunder 16 jurister, dækker vi alle væsentlige juridiske områder.

Det er afgørende for vores klienter, at vi yder rådgivning af højeste kvalitet, og derfor er vores advokater specialister eller generalister med et eller flere specialer. Vi lægger stor vægt på en grundig uddannelse af vores fuldmægtige, der understøtter dette. Vores fuldmægtige gennemgår et uddannelsesforløb, hvor de beskæftiger sig med et primært forretningsområde, og opnår berøring med firmaets øvrige arbejdsområder, sideløbende med deres teoretiske uddannelse. Vores fuldmægtige og advokater deltager i alle kompetencegivende og –udviklende efteruddannelsesaktiviteter. Vi har med Forum Academy intern kompetencegivende uddannelse i forhold der spænder fra juridiske forhold over regnskabslære og sproguddannelse til præsentationsteknik.

Vi har en stærk international profil, og er medlem af flere internationale netværk på personligt plan, ligesom flere af vores advokater er uddannet i flere lande og således ”dual qualified”.

Kommercielle og ledelsesmæssige forhold indgår naturligt i vores rådgivning om erhvervsretlige forhold. Mange af vores advokater har en supplerende økonomisk uddannelse, ledelseserfaring, international erfaring, eller andre former for personlig erfaring, som danner grundlag for en god og fuldstændig rådgivning med kommerciel mening.

Vores privatafdeling besidder en kompetence, som ikke ses mange steder i Danmark. Familieretsgruppen møder mennesker, der ofte er i vanskelige omstændigheder, med en personlig og forstående tilgang, som kan være en god støtte, hvis man gennemgår en hård periode i forbindelse med for eksempel skilsmisse eller dødsfald.

Vi indgår ofte i et tæt samarbejde med virksomhedens øvrige rådgivere med henblik på at tilvejebringe det bedst mulige beslutningsgrundlag for klienten. Vi har et stort personligt netværk til pengeinstitutter, revisorer, virksomhedsmæglere, ejendomsmæglere, teknikere og andre rådgivere, som i mange sammenhænge vores klienter ofte benytter sig af.

De enkelte opgaver løser og bemander vi ud fra en samlet vurdering af klientens behov, opgavens indhold, og den samlede økonomi i sagen.
Dansk
Advokat

Certificeringer

Cand.jur
Advokat
Møderet for Landsret
Møderet for Højesteret
Medlem af Advokatsamfundet
Medlem af Danske Advokater

Kontaktoplysninger

Lokation

Bedøm virksomheden

Ageras rating star
3.6 / 5 stars 2 reviews
Bettina Bull Bahne for 8 år siden
Forum advokater i Roskilde har jeg kun ros til overs for. Vi skulle købe en mindre virksomhed og var lidt presset på tid. Deres opgave var, at lave kontrakten og den fik de færdige på ingen tid. Det var professionelt, hurtigt og trygt. Prisen var også overkommelig. Vi vil helt sikkert bruge dem igen.

Få 3 tilbud

Få 3 gratis tilbud fra revisorer og advokater, der passer til din opgave og behov.

Bedøm virksomheden