Gulbrandt Link Kolding
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
Gulbrandt Link Kolding
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews

Information

CFO assistance

•I perioder med manglende økonomiledelse (f.eks. ved sygdom eller opsigelser) kan vi gå ind og fungere økonomiansvarlig indtil situationen er normaliseret.

•I små og mellemstore virksomheder kan vi som supplement til den dygtige bogholder og/eller regnskabschef agere CFO/økonomichef eksempelvis 1-2 dage om ugen.

•Mangler du en ekstra gennemslagskraftig ressource i en periode til at drive tunge projekter igennem, eksempelvis effektiviseringer eller turnarounds.

Business reviews

•Et business review er en temperaturmåling af en virksomhedens nuværende formåen, risici og muligheder.

•Der afholdes altid et grundigt møde med virksomhedens ledelse, hvor alle kommercielle, driftsmæssige og finansielle aspekter afdækkes.

•Der udarbejdes efterfølgende en rapport med en række forslag til handlingsplaner, som diskuteres grundigt med kunden.

Strategiske projekter

•Deltagelse ved køb og salg af virksomheder inkl. due diligences.

•Strategisk sparring for såvel topledelse som bestyrelser.

•Mangler du en ekstra gennemslagskraftig ressource i en periode til at drive tunge projekter igennem, eksempelvis effektiviseringer eller turnarounds.

Likviditetsstyring

•Hjælp til fremskaffelse af ny kapital og til møde med banker og potentielle investorer.

•Dag-til-dag hjælp med likviditetsstyring for virksomheder med likviditetsproblemer.

•Aktiv debitor og kreditorstyring inkl. optimering af rykkerprocedurer.

Performance Management

•Support til opbygning og videreudvikling af proaktiv økonomistyring

•Videreudvikling af ledelses- og bestyrelsesrapportering

•Etablering af en moderne KPI rapportering med klare finansielle målsætninger, veldefinerede KPI nøgletal og en visuel illustration af performance tendenser i hele værdikæden
Dansk
Bogholder

Kontaktoplysninger

Lokation

Få 3 tilbud

Få 3 gratis tilbud fra revisorer og advokater, der passer til din opgave og behov.

Bedøm virksomheden