0.00 / 0 bedømmelser

IM regnskab

Anmod om et gratis tilbud
Beskriv din sag, således at IM regnskab kan give dig et kvalificeret tilbud.

Regnskab:
 Vi tilbyder at udarbejde et komplet regnskab, uanset om din virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed eller et selskab.
 Samtidig rådgiver vi omkring nyinvesteringer, forskellige leasing- låne muligheder, skatte forhold, således at den gældende skattelovgivning anvendes optimalt.
 Vi udarbejder og indberetter virksomhedens momsangivelse, så indberetningsfrister overholdes, således at gebyrer ved for sen indberetning undgås.
 Vi udarbejder og indberetter virksomhedens årsrapport, til Erhvervsstyrelsen samt SKAT.
 Alt efter virksomhedsform, omsætning, balance, medarbejdere, m.m. udarbejdes årsrapporter af revisor, registreret revisor, eller statsautoriseret revisor.

Debitor/ kreditorstyring:
 Vi giver din virksomhed overblik over debitorer samt kreditorer. Med debitorstyring undgår du at miste likviditet, på fakturaer der ikke bliver betalt.
 Ved kreditorstyring hjælper vi med at holde styr på dine kreditorfakturaer, så de bliver betalt til tiden, og derved undgår, at få tilskrevet høje renter på det skyldige beløb.

Lønopgaver:
 Vi tilbyder at køre virksomhedens fulde lønregnskab, eller vi assisterer ved opgaver i forbindelse med administration af diverse lønopgaver.
 Ligeledes sikrer vi rettidige overførsler til SKAT, atp, feriekonto, pensionsordninger, etc.

Iværksætteri:
 I forbindelse med opstart af virksomhed, tilbyder vi rådgivning omkring virksomhedsform, samt hele oprettelsesproceduren, hos diverse myndigheder, etc.
 Vi udarbejder forretningsplaner, drifts- og likviditetsbudgetter, samt møde med pengeinstitutter.
 Vi undersøger også alternative finansieringsmuligheder for virksomheden, det kunne eksempelvis være finansiering, eller vækstkaution, gennem Vækstfonden, etc.
IM regnskab

Kastrup Tværvej C4 - Kastrup & Skæringvej 88 - 8520 Lystrup
2770 Kastrup
  • Revisor


  • Bogføring
  • Årsregnskab
  • Rådgivning
  • Selskabsstiftelse
  • Lønhåndtering

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsplan
Budget

Ageras indsamler løbende bedømmelser på virksomheder. Bedømmelserne baseres på 5 forskellige parametre, hvorefter brugerens vurderinger sammenfattes til én samlet bedømmelse.


Opret bedømmelse her