InHouse Advokatfirma København Ø
Ageras rating star
4.48 / 5 stars 28 reviews
InHouse Advokatfirma København Ø
Ageras rating star
4.48 / 5 stars 28 reviews

Information

InHouse Advokatfirma tilbyder juridisk bistand af højeste kvalitet indenfor alle erhvervsretlige områder. Bistanden kan eksempelvis vedrøre: Arbejds- og ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, ejendoms-administration, entrepriseret, erhvervsret, finansieringsret, forsikrings- og erstatningsret, inkasso, insolvens-og rekonstruktionsret, kontraktsrådgivning, lejeret, miljøret, offentlig ret, ophavsret, panteret, retssager,

selskabs- og virksomhedsstiftelser, selskabsret, tvangsauktioner, virksomheds-overdragelser, og voldgiftssager. Indenfor privatretlige områder er InHouse Advokatfirma specialiseret i udfærdigelse af alle typer testamenter, ægtepagter, samlivskontrakter, herunder også samejeoverenskomster.

Hos InHouse Advokatfirma

lægger vi stor vægt på at yde juridisk rådgivning kombineret med en kommerciel forståelse, således at vores rådgivning er både praktisk og relevant for vores klienter.
Dansk
Advokat

Certificeringer

Ansvarsforsikring
Møderet for Højesteret
Cand.jur
Advokat
Møderet for Landsret
Medlem af Advokatsamfundet
Medlem af Danske Advokater

Kontaktoplysninger

Lokation

Bedøm virksomheden

Ageras rating star
4.48 / 5 stars 28 reviews
Ernst Rasmussen for 7 år siden
God let forståeligt information.

Få 3 tilbud

Få 3 gratis tilbud fra revisorer og advokater, der passer til din opgave og behov.

Bedøm virksomheden