0.00 / 0 bedømmelser

Kvist Revision

Anmod om et gratis tilbud
Få 3 gratis tilbud fra forskellige revisorer i Danmark, så du kan sammenligne

Revision, rådgivning og regnskabs­­assistance

Kvist Revision har mere end 30 års erfaring med revision, bogføring og regnskabs­assistance.

Vi sørger for, at du har orden i tingene, og at du overholder alle krav fra myndig­hederne. Samtidig hjælper vi dig med at optimere din økonomi, og særligt sørger vi for, at du ikke snyder dig selv i skat. Alt i alt er vi din økonomiske spar­rings­partner.

I tidens løb har vi op­arbejdet stor erfaring inden for økonomiske procedurer, der udeluk­kende fokuserer på at gøre det lettere for profes­sionelle erhvervs­virksomheder at optimere deres forret­ning.

Vi kan hjælpe dig med bogføring og regnskaber for personligt ejede virksomheder samt for mindre og mellemstore selskaber m.v. herunder revision.

Etablering og strukturændringer af personlige virksomheder og selskaber, stiftelse af selskaber og koncern­struktur og fusioner herunder grænse­overskridende fusioner, indenfor EU er også områder, som vi kan være behjælpelige med.

Vi har stor erfaring i føring af skatte- og afgifts­sager overfor offentlige myndigheder.Kvist Revision

Stamholmen 153
2650 Hvidovre
  • Ansvarsforsikring
  • Registreret Revisor
  • Medlem af FSR
  • Godkendt revisor
  • Revisor

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsplan
Budget

Ageras indsamler løbende bedømmelser på virksomheder. Bedømmelserne baseres på 5 forskellige parametre, hvorefter brugerens vurderinger sammenfattes til én samlet bedømmelse.


Opret bedømmelse her