0 / 0 bedømmelser

Lindegaard Advokatfirma

Anmod om et gratis tilbud
Beskriv din sag, således at Lindegaard Advokatfirma kan give dig et kvalificeret tilbud.

Lindegaard Advokatfirma

Fisketorvet 3
5000 Odense C
 • Ansvarsforsikring
 • Medlem af Danske Advokater
 • Medlem af Advokatsamfundet
 • Møderet for Højesteret
 • Møderet for Landsret
 • Advokat
 • Cand.jur
 • Ejendomsadministrator


 • Skilsmisser
 • Testamenter
 • Bolig - skødeskrivning & køberrådgivning
 • Kontrakter
 • Ægtepagter
 • Ansættelsesret
 • Søgsmål (anklage)
 • Søgsmål (forsvar)
 • Inkasso/Inddrivelse af gæld
 • Forældremyndighed / værgemål
 • Erstatningssager
 • Privat skifte
 • Entrepriseret
 • Lejeret
 • Gæld
 • Rådgivning / sparring
 • Civile retssager
 • Aftale & handelsret
 • Fri proces
 • Dødsbo
 • Udarbejdelse af advokatbrev
 • Uretsmæssig behandling
 • Ejendomsadministration
 • Øvrigt erhverv
 • Ansøgning om patent
 • Varemærkeregistrering
 • Ejeraftale
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Rekonstruktion
 • Erhvervslejekontrakt
 • Likvidation / konkursbehandling
 • Boligkøb
 • Boligsalg
 • Stiftelse af virksomhed
 • Samlivsophør
 • Skødeskrivning / tinglysning
 • Ansættelsesret - Tvist
 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakt
 • Ansættelseskontrakt
 • Erhvervslejekontrakt
 • Udarbejdelse af erhvervslejekontrakt
 • Lejekontrakt
 • Udarbejdelse af lejekontrakt
 • Gennemgang af ejeraftale
 • Ejeraftale
 • Boopøgrelse
 • Udarbejdelse af gældsbrev
 • Gennemgang af salgs- og leveringsbetingelser
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Samejeroverenskomst

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsplan
Budget

Ageras indsamler løbende bedømmelser på virksomheder. Bedømmelserne baseres på 5 forskellige parametre, hvorefter brugerens vurderinger sammenfattes til én samlet bedømmelse.


Opret bedømmelse her