Maack & Partnere København V
Ageras rating star
4.88 / 5 stars 48 reviews
Maack & Partnere København V
Ageras rating star
4.88 / 5 stars 48 reviews

Information

Maack & Partnere driver virksomhed i overensstemmelse med god skik for juridisk rådgivning, hvorfor vi blandt andet udfører vores hverv grundigt, samvittighedsfuldt, og i overensstemmelse med hvad berettigede hensyn til klientens tarv tilsiger.

**Vi bliver af vores klienter husket for at levere høj kvalitet til en fair og overkommelig pris.**

Vores mål er at yde rådgivning på højeste faglige og etiske niveau tilpasset klientens situation og behov.

Vi vil være tilgængelige, når vores klienter har brug for rådgivning.

**VÆRDIER**

**Viden:** Viden er vores værktøj. Vores rådgivning tager sit afsæt i vores meget velfunderede juridiske faglighed og analyse. Høj faglighed og kvalitet er de vigtigste succeskriterier for os. Vi tilstræber at give vores klienter det absolut stærkeste fundament for beslutningsdygtighed og handlekraft. Dedikation: Vi brænder for det vi gør. Vi har hjertet med, når vi løser vores opgaver, og vi yder det ekstra, der skal til, for at give vores klienter de bedste resultater og den mest optimale service.

**Forståelse for forretning:** Vi mener, at en god forretningsforståelse er en essentiel forudsætning for at kunne yde en effektiv, værdiskabende og optimal juridisk rådgivning Loyalitet: Vi er loyale over for vores klienter. Vi bakker vores klienter op og er klar til at yde en ekstra hjælp, hvis der er behov for det. Vi er ikke bange for at gå forrest og tage ansvar for at sikre vores klienters interesser og den hermed forbundne succes. Vores forhold til klienten er bygget op omkring tillid, loyalitet og fortrolighed.

**Tilgængelighed:** Vi er altid til rådighed for vores klienter. Vi gør meget ud af at etablere et godt, tillidsfuldt og behageligt forhold til vores klient. Vi ønsker, at vores klienter oplever en servicenorm, der er ud over det sædvanlige. Vi har ikke noget i mod at udvise en ekstraordinær fleksibilitet, såfremt det resulterer i, at vores klienter føler en større tryghed og sikkerhed.

**Innovation:** Vi ønsker at gøre op med de klassiske dyder, der præger og tynger advokatbranchen. Vi er på forkant med fremtiden og frygter ikke at vælge nye retninger, der giver flere muligheder, mere unikke løsninger og bedre resultater. Vi ønsker at udnytte vores fulde potentiale og udfordre normerne inden for branchen, hvilket bunder i vores meget innovative tankeform.
Dansk
Fremragende score
Jurist

Certificeringer

Cand.jur
Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikring

Kontaktoplysninger

Lokation

Bedøm virksomheden

Ageras rating star
4.88 / 5 stars 48 reviews
Thomas Svart for 3 år siden
Samer har klaret flere sager for mig, alle med tilfredsstillende resultat

Få 3 tilbud

Få 3 gratis tilbud fra revisorer og advokater, der passer til din opgave og behov.

Bedøm virksomheden