MAYWEBSTER advokatfirma/v Charlotte Castenschiold København K
Ageras rating star
3.8 / 5 stars 2 reviews
MAYWEBSTER advokatfirma/v Charlotte Castenschiold København K
Ageras rating star
3.8 / 5 stars 2 reviews

Information

Advokat Charlotte Castenschiold er specialiseret inden for erhvervsretlig rådgivning, offentlig ret og de regulatoriske områder miljø-, fødevare- og udbudsret som i vid udstrækning hviler på EU-retten. Charlotte har tillige stor erfaring med den kommunale opgavevaretagelse inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

Charlotte beskæftiger sig med selskabers og fondes forhold herunder ved etablering, strukturering og omstrukturering af selskaber og fonde og rådgiver tillige om corporate governance.

Den juridiske rådgivning sker altid i en for dig relevant kontekst kommercielt, økonomisk og - når det er påkrævet - politisk.

I perioden 2011-2016 har Charlotte dels været juridisk chef i landets største kommune dels været administrerende direktør for en offentlig stiftet erhvervsdrivende fond indenfor infrastruktursektoren. Charlotte har derfor de fornødne indsigter med at inddrage strategiske overvejelser og stor erfaring med arbejdet i og samarbejdet med politisk styrede organisationer og myndigheder.

Charlotte rådgiver i krydsfeltet mellem det offentlige og private om samarbejder, kommercielle forhold, compliance og klagesager.

Charlotte er en erfaren procesadvokat, som har ført et betydeligt antal rets- og voldgiftssager inden for sine specialeområder.
Dansk
Advokat

Certificeringer

Cand.jur
Advokat
Møderet for Landsret
Møderet for Højesteret
Medlem af Advokatsamfundet
Ansvarsforsikring
Ejendomsadministrator

Kontaktoplysninger

Lokation

Bedøm virksomheden

Ageras rating star
3.8 / 5 stars 2 reviews
Nivådal 2 v/Ralph Schäffer for 3 år siden
Første indtryk, særdeles godt. Virker derefter umotiveret og svarer ikke på henvendelser, hverken fra klienter eller modpartens advokater.

Find revisor i dag

Find en revisor, der passer til din opgave og behov. Udfyld blot vores formular, og udforsk vores store partner database. Gratis og uforpligtende.

Bedøm virksomheden