0 / 0 bedømmelser

Møller & Madsen, Registreret Revisionsaktieselskab

Anmod om et gratis tilbud
Beskriv din sag, således at Møller & Madsen, Registreret Revisionsaktieselskab kan give dig et kvalificeret tilbud.

MØLLER & MADSEN Registreret Revisionsaktieselskab er et mindre revisionsfirma med 8 medarbejdere, hvoraf 4 er registrerede revisorer. Revisionsfirmaet er centralt beliggende i Slagelse og vi betjener en bred skare af små og mellemstore virksomheder beliggende primært på Vestsjælland. Vi betjener vore kunder med mangeartede opgaver indenfor kerneområderne, revision, årsregnskaber, skat og moms, budgettering samt bogføringsassistance. Ligeså udfører vi rådgivning inden for disse fagområder, ved opstart, drift og afvikling af virksomhed.
I vort samarbejde med vore kunder lægger vi stor vægt på dialog, faglighed, tilgængelig og god service for vore kunder. Vort arbejde udføres under anvendelse af moderne og effektive it-systemer. Dataudveksling med kunder og opgaveløsning foregår gerne elektronisk.
Som godkendte revisorer er vi underlagt internationale standarder om kvalitetsstyring, hvilke systemer er godkendt af myndighederne i efteråret 2016.Møller & Madsen, Registreret Revisionsaktieselskab

Rådhuspladsen 1
4200 Slagelse
 • Registreret Revisor
 • Ansvarsforsikring
 • Medlem af FSR
 • Godkendt revisor
 • Revisor


 • Bogføring
 • Revision
 • Økonomistyring
 • Selskabsstiftelse
 • Årsrapport
 • Årsregnskab
 • Rådgivning
 • Ejerforeninger / andelsforeninger
 • Udvidet selvangivelse
 • Selvangivelse - erhverv
 • Lønadministration
 • Bankafstemning
 • Moms
 • Lønsumsafgift
 • Nedlukning
 • Revisorerklæring

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsplan
Budget

Ageras indsamler løbende bedømmelser på virksomheder. Bedømmelserne baseres på 5 forskellige parametre, hvorefter brugerens vurderinger sammenfattes til én samlet bedømmelse.


Opret bedømmelse her