Regnehuset Kolding
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
Regnehuset Kolding
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews

Information

Effektiv regnskabs- og bogføringsservice

\- Slip for besværet -

Jeg ordner din regnskabsføring, opstiller kontoplan, sørger for den løbende bogføring frem til afslutning af årsregnskab.

Du får månedsbalancer / kvartalsbalancer, momsopgørelser og bankafstemninger, så du hele tiden har overblik over din økonomi, således at du ved regnskabsperiodens afslutning kan aflevere et overskueligt og gennemarbejdet materiale til din revisor.

Vores samarbejde

Som udgangspunkt arbejder jeg fra mit kontor, men jeg kommer gerne og henter bilag og får en snak med dig om, hvad der rører sig.

Har du allerede et etableret system, men mangler lidt hjælp et par timer ugentlig eller månedlig, så kan jeg også være til hjælp, da jeg også gerne kommer ud på din virksomhed.

Jeg varetager følgende funktioner:

\- Udarbejdelse af kontoplan

\- Bogføring

\- Kreditorstyring / betalinger

\- Debitorstyring / fakturering

\- Løn / lønafstemning

\- Momsregnskab

\- Bankafstemning

Kontoplan:

Ved samarbejdets begyndelse udfærdiges en kontoplan.

Bogføring:

Alt efter aftale afleveres alle bilag hos mig en gang ugentlig, hver 14. dag eller månedlig. Det eneste du skal gøre, er at sørge for at bilagene er godkendt af dig, og hvis nødvendigt en lille bemærkning om hvad de vedrører.

Derudover laver jeg en ”kassebog” . I ”kassebogen” befinder sig bogførte bilag påført kontonummer og bilagsnummer, afstemte bankkontoudtog, momsrapporter og bogføringsjournaler – kort sagt alt bogført materiale.

Jo mere overskueligt du afleverer materialet, jo hurtigere kan jeg udføre arbejdet.

Kreditorstyring / betalinger:

Jeg kan tage mig af afstemningen, typisk en gang i måneden i forbindelse med, du modtager kontoudtog fra dine leverandører.

Derudover er de fleste i dag koblet op på netbank og betaler selv deres regninger. Derfor kan du nøjes med at medsende bankkontoudtog med indbetalinger samt kvittering for betalingsposter, sammen med de andre bilag. Så bruger jeg dette til bogføringen, så jeg altid er så ajour som muligt.

Husk at hvis du betaler dine kreditorer for sent koster renter og gebyrer, og betaler du for tidligt koster det likviditet og dermed renteudgifter på kassekreditten.

Debitor / fakturering:

Jeg kan både tage mig af faktureringsdelen og afstemningen. Derudover kan jeg udsende kontoudtog, og sørge for der bliver rykket på de rigtige tidspunkter, tillige med klargøring af sager til incasso.

Husk at en god debitorstyring, er en forudsætning for din likviditet.

Momsregnskab:

Hvert kvartal modtager du en momsopgørelse på baggrund af de nu bogførte bilag. Jeg hjælper gerne med, at indberette momsen til SKAT, og anbefaler i den forbindelse, at momsen indberettes elektronisk.

Løn:

Lønadministration kan være en besværlig opgave at udføre manuelt, derfor anbefaler jeg at lønninger udbetales via et lønbureau.

Med et lønbureau mindskes risikoen for at man kommer til at foretage fejl i lønberegningen, feriepengeberegning, indberetninger m.m., og alle oplysninger overføres automatisk til SKAT m.v., samtidigt med at der automatisk bliver trukket a-skat, am-bidrag, atp-bidrag m.v..

Jeg kan udfylde lønsedlerne eller undervise dig, så du selv kan udføre opgaven.

Bankafstemning:

Afstemning af dine bankkonti giver dig et godt overblik over din likviditet, derfor anbefaler jeg, at der hver gang jeg modtager bilag fra dig, ligeledes medfølger et bankkontoudtog.

Profil:

Regnehuset startede i 2007 og ejes af undertegnede.

Min baggrund for at yde service indenfor regnskab, bogføring og løn er en uddannelse som kontoruddannelse nærmere advokatsekretær, samtidigt med at jeg i mange år har forestået firmaets bogholderi, tillige med bogholderier i andre virksomheder.

Min service henvender sig primært til små og mellemstore virksomheder.
dansk
Bogholder

Kontaktoplysninger

Lokation

Få 3 tilbud

Få 3 gratis tilbud fra revisorer og advokater, der passer til din opgave og behov.

Bedøm virksomheden