REHVIDSION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Fredensborg
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
REHVIDSION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Fredensborg
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews

Information

Er statsautoriseret revisor med eget lille revisionsfirma, så det er mig der udfører arbejdet, hvorved klient ikke behøver at frygte, at der hvert år kommer en ny medarbejder, der ikke kender noget til klientens virksomhed.
Har samarbejde med bogholder om, at hun foretager bogføring - hvis klient ikke selv foretrækker at foretage bogføringen. Hvor jeg på grundlag af bogføringen foretager regnskabsudarbejdelsen, hvad enten det drejer sig om en personlig virksomhed eller f.eks. et selskab.

Jeg har stor erfaring i anvendelsen af “virksomhedsskatteordningen” for personlig drevne virksomheder, hvor virksomhedsordningen kan være en stor likviditetsmæssig fordel for klient, der foretager opsparing i virksomhedsordningen (skatteprocent på kun 22).

Jeg har i en del år beskæftiget mig med regnskabsudarbejdelse m.v. for fonde/legater og brancheforeninger herunder også de specielle skatteregler, der gælder for disse.

Min specielle interesse er at hjælpe klienter, som ønsker at ændre virksomhedsstruktur, så som:
Skattefri Virksomhedsomdannelse af en personlig dreven virksomhed til f.eks. Anpartsselskab – under forudsætning af, at egenkapitalen kan blive tilstrækkelig stor: minimum 50.000kr.
Skattefri Spaltning af ét selskab til f.eks. to selskaber, hvis tilstrækkelig egenkapital.
Skattefri Aktieombytning, der indebærer, at man danner et nyt selskab (Holdingselskab), der kommer til at eje klientens nuværende anparter i det nuværende selskab (”Driftsselskabet”), så klienten i stedet ejer anparterne i Holdingselskabet. Det kan være en økonomisk fordel at foretage opsparing i Holdingselskabet frem for i Driftsselskabet, og en skattemæssig fordel, hvis man på et tidspunkt afhænder driftsselskabet.
Til brug for sådanne ændringer af virksomheds har jeg anskaffet Karnovs elektroniske Skatteguides, der ud over at lave de nødvendige beregninger m.v. også kan udarbejde alle de dokumenter, der i forbindelsen virksomhedsændringen skal indsendes (indscannes) til Erhvervsstyrelsen.

Jeg har fravalgt at foretage revision i tradition forstand, fordi de internationale standarder der i dag gælder for revisionens udførelse kun er relevante for store børsnoterede selskaber og ikke for størstedelen af dansk erhvervsliv, herunder de virksomheder, der benytter Ageras. Såfremt klientens virksomhed ikke kan ”nøjes” med revisors assistance med opstilling af årsregnskabet, foretager jeg i stedet for traditionel revision ”Udvidet gennemgang”, som lovteknisk i Danmark er en revision, men er mere målrettet danske virksomheder. Såfremt banken ud over ”standard” ”Udvidet gennemgang” ønsker, at revisor gennemgår f.eks. lageroptællingen, kan dette aftales. (Overgangen fra “Revision” til ”Udvidet gennemgang” skal vedtages på den ordnære generalforsamling, der vedtager årsregnskabet for det foregående regnskabsår.)
Dansk
Revisor

Certificeringer

Ansvarsforsikring
Statsautoriseret Revisor
Medlem af FSR
Godkendt revisor
Revisor

Kontaktoplysninger

Lokation

Find revisor i dag

Find en revisor, der passer til din opgave og behov. Udfyld blot vores formular, og udforsk vores store partner database. Gratis og uforpligtende.

Bedøm virksomheden