Revisionsfirmaet Axel Gram I/S Odense M
Ageras rating star
4.25 / 5 stars 1 reviews
Revisionsfirmaet Axel Gram I/S Odense M
Ageras rating star
4.25 / 5 stars 1 reviews

Information

Vi er et veletableret revisionskontor i Odense, der løser bogførings- og revisionsopgaver - primært på Fyn. Vi arbejder hurtigt og professionelt og vore primære kunder er mindre og mellemstore virk-somheder og selvstændige erhvervsdrivende. Vi har en bred vifte af kunder indenfor mange for-skellige brancher.

Flere af vores medarbejdere har mere end 15 års erfaring med revision, regnskabsudarbejdelse, bogføring mv. så din der er høj kvalitet i det udførte arbejde, ligesom kontinuitet i bemandingen af de konkrete opgaver er sikret.

Vi arbejder professionelt med mange forskellige bogføringssystemer og bogfører meget gerne ud fra elektronisk dokumentation, dvs. bilag fremsendes elektronisk. Vi har mulighed for at komme hos jer eller arbejdet kan udføres herfra, som det nu er mest passende.

Vi tilbyder bl.a.:

ÅRSREGNSKAB
Vi udarbejder årsregnskabet ud fra gældende regnskabsstandarder, og bruger et af branchens bed-ste kvalitetsstyringssystemer. Derudover kommunikerer vi løbende med dig og informere dig om vores arbejde og forventet afslutning.

RÅDGIVNING
Vi rådgiver på flere områder, særligt om generationsskifte, selskabskonstruktioner, skat og finan-siering.
For at opnå det bedste resultat i rådgivningen gennemgår vi detaljeret muligheder og udfordringer, og vender forskellige løsninger med dig.

REVISION
Revisionen udføres samtidigt med udarbejdelse af årsregnskabet for de fleste anparts- og aktiesel-skaber. Det sikrer en effektiv regnskabsudarbejdelse. I processen vurderer vi også eventuelle svag-heder i interne kontroller og rutiner, og kommer med forslag til forbedringer.

REGNSKABSASSISTANCE OG BOGFØRING
Som revisionsfirma kan vi både tilbyder dig bogførings- og regnskabsassistance samt forestå din lønadministration. Vi anvender et af branchens bedste bogførings- og regnskabssystemer. Det giver dig et godt og gennemarbejdet materiale, der trygt kan udleveres til banker og andre samarbejds-partnere. Vi indarbejder afskrivninger, skyldige poster mm. i den løbende bogføring, så du altid har et overblik over virksomhedens drift og økonomiske stilling.
dansk
Statsautoriseret Revisor

Certificeringer

Ansvarsforsikring
Statsautoriseret Revisor
Registreret Revisor
Godkendt revisor
Medlem af FSR
Medlem af FDR
Cand.merc.aud.
Revisor

Tjenester

Bogføring
Skatterådgivning
Revision
Årsregnskab
Selskabsstiftelse
Selvangivelse
Lønhåndtering
Rådgivning

Kontaktoplysninger

Lokation

Bedøm virksomheden

Ageras rating star
4.25 / 5 stars 1 reviews
Mostafa Jomeh for 5 år siden
Det er første gang mig og mine 2 partnere stifter et selskab, og har derfor ingen erfaring med andre revisorer. Men vi har indtil videre fået al den hjælp og støtte som vi havde brug for, især her i opstartsfasen. De er meget fleksible, og hurtige til at løse diverse opgaver. Vi får altid en god service og behandling, hvilket også betyder meget for os. De er meget dygtige indenfor faget, og vi har kun positive ting at sige om den samarbejde vi har haft indtil nu.

Få 3 tilbud

Få 3 gratis tilbud fra revisorer og advokater, der passer til din opgave og behov.

Bedøm virksomheden