4.20 / 2 bedømmelser

Revisionsfirmaet John Schantz A/S

Anmod om et gratis tilbud
Få 3 gratis tilbud fra forskellige revisorer i Danmark, så du kan sammenligne

Vi tilbyder

Regnskab

Vi hjælper med at opstille regnskabet, så det er i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, og så det giver et overskueligt og letforståeligt billede af årets resultat og status,

Bogføring

Har I ikke selv overskud til at varetage den daglige bogføring, har vi en gruppe på 3 personer, der tager rundt i landet og laver den daglige bogføring og sørger for lønindberetning og momsangivelser m.v.

Vi finder altid en løsning i overensstemmelse med virksomhedens behov.

Revision

Vi er 6 registrerede revisorer i firmaet, der kan varetage den lovpligtige revision i selskaber og hvor der ellers er pligtig eller vedtægtsbestemt revision.

Skatterådgivning

Vore medarbejdere holder sig løbende ajour med de nyeste regler, og er derfor godt klædt på til at rådgive om skattemæssige forhold.

Er sagerne for komplicerede, samarbejder vi med nogle af landets største kapaciteter på området.

Generationsskifte

Et generationsskifte kan ofte lettes ved at tilrettelægge en hensigtsmæssig selskabskonstruktion.

Vi har stor erfaring med virksomhedsomdannelser og omstruktureringer af selskaber så et generationsskifte kan optimeres.

Økonomisk rådgivning

Investeringsrådgivning er et vanskeligt område.

Vi følger løbende med i udviklingen på de finansielle markeder og er derfor en kvalificeret sparringspartner i økonomiske forhold.

Vi er helt uafhængige af eksterne økonomiske interesser, og kan derfor give en objektiv og uvildig vejledning.Revisionsfirmaet John Schantz A/S

Solbjerg Hovedgade 24
8355 Solbjerg
  • Ansvarsforsikring
  • Registreret Revisor
  • Statsautoriseret Revisor
  • Godkendt revisor

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsplan
Budget

Ageras indsamler løbende bedømmelser på virksomheder. Bedømmelserne baseres på 5 forskellige parametre, hvorefter brugerens vurderinger sammenfattes til én samlet bedømmelse.


Har haft et møde med dem, men ikke mere end det

De ligger tæt på og er ikke for dyre. Desuden har de tidligere erfaring med fysioterapeuter

- Halfdan Lind Balslev
Bedømt d. 12/09/2017

God og tryg oplevelse

Vi stod for at skifte revisionselskab og valget faldt på John Schantz. Det fortrød vi ikke.

- Jens Holm-Christensen
Bedømt d. 28/03/2017