3.92 / 10 bedømmelser

Smith Knudsen Advokataktieselskab

Anmod om et gratis tilbud
Beskriv din sag, således at Smith Knudsen Advokataktieselskab kan give dig et kvalificeret tilbud.

Tillid kommer ikke af sig selv. Tillid skal bygges op.

Hos Smith Knudsen lægger vi derfor stor vægt på værdier som hæderlighed, troværdighed og loyalitet på det personlige plan.

Vi er engagerede og tilgængelige for klienterne. Vi besidder en betydelig kompetence, og prioriterer altid høj kvalitet i arbejdet.

Smith Knudsen er et advokatfirma med sine rødder plantet i den nordvestjyske muld. Vi er rundet af den egn, vi arbejder i. Et ord er et ord, man holder, hvad man lover, man ved, hvad man vil have.

Vi ser os selv som vore klienters rådgivere og hjælpere - ikke bare på kort sigt, men også på langt sigt...ja, for altid. Vi står last og brast med vore klienter, for vi har deres tillid og de fortjener vores.

Vi går ind i klientens sag, som en trofast partner, og vi vil bakke op, arbejde hårdt og helhjertet, med de nødvendige ressourcer, med kompetence og kvalitet.

Vi ved, vi er klientens sidste bolværk, når det brænder på, vi er klientens sparringspartner, når planer skal lægges, og vi får planer til at blive virkelighed.

Men da vi vil klientens bedste, siger vi også imod, eller råder fra, hvis der er grund til det. Vi lægger ikke navn til hvad som helst!

Vi arbejder både for firmaer, offentlige myndigheder og private. Det er en styrke, at vi ikke er fag-specialiserede, men tværtimod er i stand til at rådgive og yde bistand i alle typer af sager. Vi er ikke bare kompetente teoretikere, men i lige så høj grad praktiske håndværkere. Vi skal ikke spørge i en anden afdeling: Vi finder svaret og følger sagen hele vejen.

For os er hver eneste sag en tillidssag.

Vi tror, De vil give os ret, når vi siger: Smith Knudsen - den bedste løsning!Smith Knudsen Advokataktieselskab

Store Torv 6
7500 Holstebro
  • Cand.jur
  • Advokat
  • Ansvarsforsikring
  • Møderet for Landsret
  • Medlem af Advokatsamfundet
  • Medlem af Danske Advokater
  • Møderet for Højesteret
  • Ejendomsadministrator

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsplan
Budget

Ageras indsamler løbende bedømmelser på virksomheder. Bedømmelserne baseres på 5 forskellige parametre, hvorefter brugerens vurderinger sammenfattes til én samlet bedømmelse.


Vi får en meget kompetent rådgivning

Claus har sat sig rigtigt godt ind i sagen,
er kommet med klare budskaber og råd,
udfører opgaverne professionelt,
er til at tale med i øjenhøjde.

- Villy Truelsen
Bedømt d. 22/11/2021

Prisen var for høj, holdt op i mod udført arbejde

Prisen var for høj, i forhold til konkrete der kunne leveres tilbage.

- Klaus Vilstrup
Bedømt d. 07/08/2021

God kontakt og information

området er også nyt for advokaten men denne har arbejdet intens med at få løst problemerne

- Torben Hansen
Bedømt d. 04/02/2021

Super håndteret

På en skala fra 1-10 hvor 10 er højest en klar 10

- Lars Kreutzmann
Bedømt d. 16/03/2020

Levede ikke op til advokatens tilkendegivelse

Forventning og indstilling  fra advokat var at arbejdsgiver ville acceptere pligten. Dette var ikke tilfældet.
Advokat kunne forud for skrivelse til tidl arbgiver Samtidig have fundet ud af om forsikringsselskabet ville dække retshjælp  ed retssag hvilket ikke var tilfældet.
Summa summarum en dyr og inkompetent oplevelse som ikke resulterede i advokatens klare udmelding

- Jens Wilstrup
Bedømt d. 12/02/2020
Svar fra Smith Knudsen Advokataktieselskab

Vi er selvfølgelig kede af, at det er oplevelsen, men er ikke helt enige om forløbet beskrevet ovenfor.


En ansøgning om retshjælpsdækning kan ikke indgives før end der er en tvist mellem to parter, der nødvendiggør en videre retslig behandling, hvorfor det er nødvendigt først at afdække om kravet bliver bestridt eller accepteret fra modpartens side. Dette blev der også forudgående oplyst om.


Vi har rejst kravet mod modparten. Efter kravet blev afvist, har vi også forsøgt at få forsikringsselskabet til at dække en videre forfølgelse af kravet - og indgivet ansøgning herom -, hvilket blev afvist fra forsikringsselskabets side - ikke som følge af en anderledes vurdering af det juridiske standpunkt, men under henvisning til, at der ikke var dækning for den givne tvist under de tegnede forsikringsbetingelser.


Der er efterfølgende udførligt skitseret, hvad det betyder for en videre forfølgelse af sagen, og hvilke muligheder, der er for en videre fortsættelse af sagen.


Dette er der ikke fulgt op på, eller vendt tilbage omkring - og der er ikke blevet betalt noget som helst til os indtil dato.

- Claus Michael Klausen

Super godt og kvalificeret arbejde

Meget nem og ligetil dialog. Rigtig god og besvarelse per mail og telefon.

Jeg var rigtig glad for mit valg, og ville benytte mig af Smith Knudsen Advokataktieselskab igen.

- Thyge Foss
Bedømt d. 07/01/2020

God oplevelse

Vi brugte Smith Knudsen til en af vores sager, det var en rigtig god oplevelse. De kan klart anbefales, de er søde og rare at snakke med oven i.

- Andreas
Bedømt d. 27/06/2019

Saglig og kompetent hjælp med jysk ordentlighed

Claus hjalp mig med en større og kompliceret inddrivelsessag og efterfølgende en ophavsretssag.
Vi startede med et møde, hvor vi afstemte forventninger og lagde en strategi. Og herefter tog Claus hele ansvaret, hvilket var en stor lettelse.
Claus var god til at hjælpe mig med at finde de rigtige prioriteringer i strategien. Han stillede flere mulige metoder op og gav mig et solidt fundament for at vælge de rigtige løsninger.
I inddrivelsessagen nåede vi hele vejen til konkursbegæring mod skyldner, men så kom hele betalingen også prompte.
Ophavsretssagen er fortsat verserende, men jeg er ovenud tilfreds med Claus' indsats og rådgivning i denne sag.

Jeg kommer ikke til at bruge Ageras igen, hvis jeg får brug for en advokat - Jeg kommer til at bruge Claus.

- Hans Kjer
Bedømt d. 04/04/2019

Super kompetent behandling

Der er intet negativt at sige om Smith Knudsen advokatfirma. Professionel service, meget venlige mennesker hele vejen igennem.

Kan klart anbefale dem!!

- Anders Møller Christensen
Bedømt d. 23/06/2018

Desværre kan man ikke give 0 stjerner...

Fra naturens side er jeg et meget positivt menneske. Det gør mig derfor ondt ikke at kunne noget positivt omkring vores oplevelse med dette firma, men det kan jeg desværre ikke...

- Vaucets IvS
Bedømt d. 13/12/2016
Svar fra Smith Knudsen Advokataktieselskab

Vi har med denne klient haft et noget negativt efterfølgende forløb - efter sagens afslutning - som vi ikke på forhånd havde nogen ide om, skulle udvikle sig som sket, og som vi ellers aldrig har med vore klienter. Efter sagens afslutning har klienten således nægtet at betale det for sagen aftalte og afregnede honorar. Selv efter afgørelse omkring vort honorarkrav er sanktioneret og godkendt, og har givet os medhold, er der fortsat ikke sket frivillig betaling fra klientens side. Ovenstående anmeldelse skal nok ses i dette lys.

- Claus Michael Klausen