3.83 / 3 bedømmelser

Smith Knudsen Advokataktieselskab

Anmod om et gratis tilbud
Beskriv din sag, således at Smith Knudsen Advokataktieselskab kan give dig et kvalificeret tilbud.

Tillid kommer ikke af sig selv. Tillid skal bygges op.

Hos Smith Knudsen lægger vi derfor stor vægt på værdier som hæderlighed, troværdighed og loyalitet på det personlige plan.

Vi er engagerede og tilgængelige for klienterne. Vi besidder en betydelig kompetence, og prioriterer altid høj kvalitet i arbejdet.

Smith Knudsen er et advokatfirma med sine rødder plantet i den nordvestjyske muld. Vi er rundet af den egn, vi arbejder i. Et ord er et ord, man holder, hvad man lover, man ved, hvad man vil have.

Vi ser os selv som vore klienters rådgivere og hjælpere - ikke bare på kort sigt, men også på langt sigt...ja, for altid. Vi står last og brast med vore klienter, for vi har deres tillid og de fortjener vores.

Vi går ind i klientens sag, som en trofast partner, og vi vil bakke op, arbejde hårdt og helhjertet, med de nødvendige ressourcer, med kompetence og kvalitet.

Vi ved, vi er klientens sidste bolværk, når det brænder på, vi er klientens sparringspartner, når planer skal lægges, og vi får planer til at blive virkelighed.

Men da vi vil klientens bedste, siger vi også imod, eller råder fra, hvis der er grund til det. Vi lægger ikke navn til hvad som helst!

Vi arbejder både for firmaer, offentlige myndigheder og private. Det er en styrke, at vi ikke er fag-specialiserede, men tværtimod er i stand til at rådgive og yde bistand i alle typer af sager. Vi er ikke bare kompetente teoretikere, men i lige så høj grad praktiske håndværkere. Vi skal ikke spørge i en anden afdeling: Vi finder svaret og følger sagen hele vejen.

For os er hver eneste sag en tillidssag.

Vi tror, De vil give os ret, når vi siger: Smith Knudsen - den bedste løsning!Smith Knudsen Advokataktieselskab

Store Torv 6
7500 Holstebro
 • Cand.jur
 • Advokat
 • Ansvarsforsikring
 • Møderet for Landsret
 • Medlem af Advokatsamfundet
 • Medlem af Danske Advokater
 • Møderet for Højesteret
 • Ejendomsadministrator


 • Kontrakter
 • Ansættelsesret
 • Ejendomsadministration
 • Dødsbo
 • Øvrigt erhverv
 • Ansøgning om patent
 • Varemærkeregistrering
 • Ejeraftale
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Rekonstruktion
 • Erhvervslejekontrakt
 • Likvidation / konkursbehandling
 • Skilsmisser
 • Bolig - skødeskrivning & køberrådgivning
 • Testamenter
 • Erhvervsret
 • Ægtepagter
 • Søgsmål (anklage)
 • Søgsmål (forsvar)
 • Forældremyndighed / værgemål
 • Privat skifte
 • Aftale & handelsret
 • Rådgivning / sparring
 • Lejeret
 • Fri proces
 • Udarbejdelse af advokatbrev
 • Uretsmæssig behandling
 • Gæld
 • Civile retssager
 • Entrepriseret
 • Økonomi / skat
 • Erstatningssager
 • Inkasso/Inddrivelse af gæld
 • It-ret
 • Udlændingesager / immigration
 • Boligkøb
 • Boligsalg
 • Stiftelse af virksomhed
 • Samlivsophør
 • Skødeskrivning / tinglysning
 • Strafferet
 • Ansættelsesret - Tvist
 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakt
 • Ansættelseskontrakt
 • Erhvervslejekontrakt
 • Udarbejdelse af erhvervslejekontrakt
 • Lejekontrakt
 • Udarbejdelse af lejekontrakt
 • Gennemgang af ejeraftale
 • Ejeraftale
 • Familiesammenføring
 • Boopøgrelse
 • Statsborgerskab
 • Udarbejdelse af gældsbrev
 • Gennemgang af salgs- og leveringsbetingelser
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Gennemgang af databehandleraftale
 • Databehandleraftale
 • Samejeroverenskomst
 • Anden privat sag

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsplan
Budget

Ageras indsamler løbende bedømmelser på virksomheder. Bedømmelserne baseres på 5 forskellige parametre, hvorefter brugerens vurderinger sammenfattes til én samlet bedømmelse.


Saglig og kompetent hjælp med jysk ordentlighed

Claus hjalp mig med en større og kompliceret inddrivelsessag og efterfølgende en ophavsretssag.
Vi startede med et møde, hvor vi afstemte forventninger og lagde en strategi. Og herefter tog Claus hele ansvaret, hvilket var en stor lettelse.
Claus var god til at hjælpe mig med at finde de rigtige prioriteringer i strategien. Han stillede flere mulige metoder op og gav mig et solidt fundament for at vælge de rigtige løsninger.
I inddrivelsessagen nåede vi hele vejen til konkursbegæring mod skyldner, men så kom hele betalingen også prompte.
Ophavsretssagen er fortsat verserende, men jeg er ovenud tilfreds med Claus' indsats og rådgivning i denne sag.

Jeg kommer ikke til at bruge Ageras igen, hvis jeg får brug for en advokat - Jeg kommer til at bruge Claus.

- Hans Kjer
Bedømt d. 04/04/2019

Super kompetent behandling

Der er intet negativt at sige om Smith Knudsen advokatfirma. Professionel service, meget venlige mennesker hele vejen igennem.

Kan klart anbefale dem!!

- Anders Møller Christensen
Bedømt d. 23/06/2018

Desværre kan man ikke give 0 stjerner...

Fra naturens side er jeg et meget positivt menneske. Det gør mig derfor ondt ikke at kunne noget positivt omkring vores oplevelse med dette firma, men det kan jeg desværre ikke...

- Vaucets IvS
Bedømt d. 13/12/2016
Svar fra Smith Knudsen Advokataktieselskab

Vi har med denne klient haft et noget negativt efterfølgende forløb - efter sagens afslutning - som vi ikke på forhånd havde nogen ide om, skulle udvikle sig som sket, og som vi ellers aldrig har med vore klienter. Efter sagens afslutning har klienten således nægtet at betale det for sagen aftalte og afregnede honorar. Selv efter afgørelse omkring vort honorarkrav er sanktioneret og godkendt, og har givet os medhold, er der fortsat ikke sket frivillig betaling fra klientens side. Ovenstående anmeldelse skal nok ses i dette lys.

- Claus Michael Klausen