SVEJGAARD, GALST, QWIST København K
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
SVEJGAARD, GALST, QWIST København K
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews

Information

SVEJGAARD|GALST|QWIST Advokataktieselskab yder rådgivning til private og erhvervsdrivende, offentlige og private foreninger, institutioner, myndigheder og interesseorganisationer.

Vores specialister rådgiver bredt indenfor hovedområderne fast ejendom og byggeri, erhvervs- og selskabsret samt konfliktløsning herunder rets- og voldgiftssager.

Vi fører ikke sager for vores egen skyld, men for kundernes, og vi fører derfor kun proces, hvis vi tror på, at sagen kan vindes eller for at få afklaret en principiel retstilstand for vores kunder. Vi er blandt de advokatvirksomheder i Danmark, der fører flest rets- og voldgiftssager og inden for samtlige retsinstanser og nævn. Af samme årsag er rets- og voldgiftssager gjort til et egentligt speciale, og vi råder over særligt uddannede procedureadvokater.

Det er vores ønske at skabe en moderne og professionel advokatvirksomhed med personlighed. Vi ønsker at levere højt specialiseret juridisk rådgivning i tæt samarbejde og dialog med vores kunder, så de kan træffe de rigtige beslutninger på et oplyst grundlag.

Det er vores målsætning ikke at blive så store, at den personlige kontakt til vores kunder mistes, men vi ønsker på alle måder at være operationelle i forhold til vores kunders behov.Vi er medtaget på listen over anbefalelsesværdie advokater hos LEGAL500 for 2015 i kategorierne "Immaterialret" og "Fast ejendom og byggeri".
Dansk
Advokat

Certificeringer

Cand.jur
Møderet for Landsret
Møderet for Højesteret
Advokat
Medlem af Advokatsamfundet
Medlem af Danske Advokater
Ansvarsforsikring

Kontaktoplysninger

Lokation

Få 3 tilbud

Få 3 gratis tilbud fra revisorer og advokater, der passer til din opgave og behov.

Bedøm virksomheden