3.83 / 3 bedømmelser

Thorbøll

Anmod om et gratis tilbud
Få 3 gratis tilbud fra forskellige revisorer i Danmark, så du kan sammenligne

Fleksibilitet:

Det er vores kunder, der bestemmer indholdet i og omfanget af bogholderi-løsningen

Fortrolighed:

Vi er fortrolige med vores kunder og deres oplysninger

Frihed:

Vi giver vores kunder frihed til at fokusere på det, som de er bedst til

Fokus:

Økonomisk fokus giver vores kunder bedre resultater

Fremtid:

Vi giver vores kunder værktøjer til at fastsætte og nå fremtidige målThorbøll

Marsvænget 116
6710 Esbjerg V
  • Ansvarsforsikring
  • Medlem af CEREDA

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsplan
Budget

Ageras indsamler løbende bedømmelser på virksomheder. Bedømmelserne baseres på 5 forskellige parametre, hvorefter brugerens vurderinger sammenfattes til én samlet bedømmelse.


ELENDIG

RINGE OG LIGEGLAD SERVICE

- LR TØMRER
Bedømt d. 20/02/2018

Det kører bare

Vi er MEGET glade for Thorbøl. Det har frigivet os en masse tid og det køre bare på skinner.
Varm anbefaling her fra

- AD Libitum - grafisk bureau
Bedømt d. 09/06/2016

Fremragende bogholderiservice

Meget fleksible, og altid på pinden når der er brug for dem.

En klar anbefaling herfra :-)

- VINOBLE Esbjerg
Bedømt d. 07/11/2015