Et patent giver dig retten til at udelukke andre fra at producere, sælge, markedsføre eller på anden vis distribuere din opfindelse. Patentet kan derfor være med til at sikre dig markedsandele ved at holde dine konkurrenter fra at bruge din opfindelse, samt at øge afkastet på din investering. Afkastet kan blandt andet sikres ved at sælge rettighederne til en anden virksomhed eller ved at udlåne opfindelsen (licensere) til en anden virksomhed.

Dette blogindlæg vil fokusere på dine muligheder for at få et patent, og hvad du skal skrive i en patentansøgning for at få et solidt fundament for myndighedsbehandlingen. Sagsforløbet for patentansøgningen fra ansøgning og frem til beslutning om patentering er baseret på indholdet i denne ansøgning, og derfor er det vigtigt at få udarbejdet ansøgningen så korrekt som muligt fra start.

Har du behov for juridisk hjælp ifm. en patentansøgning?
Klik på knappen herunder, og få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater med speciale i immaterialret.

Klik her for at få 3 advokattilbud til din patentansøgning

Hvad kan patenteres?

Det er kun opfindelser, der kan patenteres. Med opfindelse menes en teknisk løsning på et teknisk problem, som kan anvendes industrielt.

For at kunne patenteres, skal opfindelsen være ny og adskille sig væsentligt fra anden kendt teknik. Med kendt teknik menes al den viden, der er tilgængelig i hele verden.

Vi kan eksempelvis forestille os, at du har opfundet et krus med hank, og at verden kun kender til krus uden hank.

Et krus med hank kan fremstilles og anvendes i industrien, så det er en teknisk løsning, der er industrielt anvendelig.

Opfindelsen er ny i forhold til den kendte teknik ved, at den har en hank.

Opfindelsen opfylder altså to ud af de tre betingelser for, at opfindelsen er patenterbar. Spørgsmålet er så, om opfindelsen adskiller sig væsentligt fra nærmeste kendte teknik. Dette spørgsmål er sjældent nemt at besvare. 

En sagsbehandler kunne sige, at det er indlysende at sætte en hank på kruset, og at opfindelsen derfor ikke adskiller sig væsentligt fra nærmeste kendte teknik.

I dette tilfælde er det vigtigt, at du i din ansøgning kan finde argumenter for væsentlig adskillelse fra nærmeste kendte teknik. Når du skal argumentere, så skal dine argumenter være baseret på opfindelsens tekniske træk og effekten af de tekniske træk.

I dette eksempel adskiller kruset sig fra den kendte teknik ved at have en hank. Effekten af denne hank er, at en bruger kan holde et krus fyldt med en varm væske uden at brænde sig. Problemet, som hanken løser, er, at en bruger kan holde ved et krus fyldt med en varm væske uden at brænde sig.

Hvis du kan argumentere for, at overstående problem kan løses på mange forskellige måder, hvor kun én af løsningerne er en hank, så vil du med succes kunne argumentere for væsentlig adskillelse fra nærmeste kendte teknik.

Ansøgning om patent

Et patent ansøges ved at indlevere en patentansøgning ved patentmyndighederne.

Stort set alle lande har etableret deres egen patentmyndighed, hvor du kan foretage en national indlevering. Men der er også mulighed for at indlevere en patentansøgning ved en regional myndighed, der dækker flere lande.

En national indlevering kunne være en dansk patentansøgning (DK-ansøgning) indleveret i Danmark. En dansk ansøgning indleveres og behandles ved Patent- og Varemærkestyrelsen.

En regional indlevering kunne være en EP-europæisk patentansøgning (EP-ansøgning) eller en PCT-ansøgning, som henholdsvis omfatter en sammenslutning af europæiske lange eller omfatter en sammenslutning på 154 lande. Udstedelse af patent på baggrund af en regional ansøgning forudsætter dog altid en godkendelse af ansøgningen i de enkelte lande i sammenslutningen.

Kravene til en ansøgning kan variere på nationalt plan, men de overordnede krav til en patenterbar opfindelse og indholdet af patentansøgningen er sammenlignelig på tværs af landene.

Det tager typisk flere år at få udstedt et patent på en opfindelse grundet myndighedsbehandlingen af ansøgningen.

Udarbejdelse af ansøgning om patent

Din ansøgning skal bl.a. indeholde følgende elementer:  1) en beskrivelse af teknikkens område for din opfindelse, 2) de tekniske elementer i din opfindelse og hvilke elementer der er de nye elementer, som giver opfindelsen nyhed, 3) effekter af disse nye elementer, når opfindelsen anvendes, samt 4) hvilke problemer opfindelsen løser.

Din ansøgning skal udarbejdes således, at den i tilstrækkelig grad beskriver opfindelsen, således at en fagmand kan udføre opfindelsen. Dette er begrundet i noget-for-noget princippet – hvis du vil have udelukkelsesret for andre på din opfindelse, skal du til gengæld give det bidrag til den teknologiske udvikling, som din opfindelse rummer.

Det er ofte en kompliceret proces at skrive en patentansøgning, der dels opfylder de formelle krav, og dels beskriver opfindelsen tilstrækkeligt præcist. Bliver patentkravene beskrevet for bredt, vil myndigheden ofte finde, at opfindelsen ikke er ny og/eller, at den mangler opfindelseshøjde; bliver patentkravene beskrevet for snævert, vil beskyttelsen blive tilsvarende snæver og dermed muligvis ikke have den værdi, som du havde forestillet dig. Det anbefales derfor altid, at du søger professionel hjælp af en patentkonsulent, når patentansøgningen skal udarbejdes. 

Klik her for at få 3 advokattilbud til din patentansøgning

Videreførelse til andre lande

Indenfor et år fra første indlevering af patentansøgningen skal du beslutte dig for omfanget af geografisk beskyttelse og teknisk beskyttelsesomfang.

Inden for dette år kan der foretages tilretning af kravene og beskrivelsen, således at den afspejler produktudviklinger, der er sket.

Patentrettigheder

En patentansøgning under behandling omtales også som ”Patent pending”. Ansøgningen giver en provisorisk ret ved offentliggørelse, hvilket kan have en effekt i forhold til konkurrenters ageren. For at håndhæve rettighederne skal patentet dog være udstedt (patent granted) nationalt.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud