Hvad er inflation?

Inflation udtrykker en vedvarende prisstigning i det generelle prisniveau, dvs. at et bredt udpluk af varer og tjenester stiger år for år. Derfor kan det siges, at dine penge bliver mindre værd, når der opstår inflation. Det er overordnet set påvirket af to elementer; udbud og efterspørgsel. 

Inflationen i løbet af efteråret 2022 har været den højeste i de sidste 40 år. Som helhed steg forbrugerpriserne med 7,7 pct. i 2022. Inflationen forventes at forblive i et forhøjet niveau i et godt stykke inde i 2023, selvom den aftog en smule i slutningen af 2022. Et bredt antal af partierne i regeringen er derfor enige i en inflationshjælp til borgere og virksomheder på samlet ca. 2,4 mia. kr.

Regeringens aftale om inflationshjælp

Regeringens inflationshjælp dækker over en række initiativer som skal formode at hjælpe de sårbare og udsatte danske borger. Samt støtte virksomheder på det danske marked, ved at aftage noget af presset på deres likviditet grundet højere energiudgifter. 

Den indgåede aftale om inflationshjælp kommer oveni allerede vedtagne og gennemførte tiltag vedrørende inflationshjælp fra tidligere aftaler; 

 • Aftale for kompensation til borgere for stigende energipriser 
 • Aftale om vinterhjælp 
 • Aftale og tillægsaftale om målrettet varmecheck
 • Aftale om initiativer til modregning af store huslejestigninger 

De nye inflationshjælpstiltag

Inflationshjælpen indebærer følgende midlertidige tiltag for at kompensere borgere og virksomheder, for de fortsat høje priser.

 • En ekstra økonomisk støtte til modtager af ældrechecken
 • Ramme til økonomiske udsatte børnefamilier
 • Ekstra tilskud til borgere med høje medicinudgifter er berettiget til og modtager ældrechecken i 2023. 
 • Civilsamfundspulje: hjælp til borgere i udsatte positioner
 • Økonomisk rådgivning af udsættelsestruede lejere
 • Udskydelse af betalingsfrister på A-skat og AM-bidrag
 • Støtte til mindre købmænd og andre energiudsatte fødevareforretninger i små byer
 • Forhøjelse for standardfradraget for dagplejere
 • Ekstra midler til afkoblingsordningen og fjernvarmepuljen
 • Støtte til energiforbedrende tiltag på kulturinstitutioner
 • Støtte til udsatte energiintensive kulturinstitutioner

Har du brug for hjælp?

Er du usikker på hvilken inflationshjælp du kan søge om? Så kan vi hos Ageras hjælpe dig - helt gratis og uforpligtende. 

Klik på linket nedenfor, hvis du ønsker at modtage op til tre forskellige tilbud.

De 6 gældende inflationshjælp tiltag for virksomheder

Udskydelse af betalingsfrister på A-skat og AM-bidrag

Som følge af høje energiudgifter kan mange virksomheder være presset på deres likviditet, derfor er aftalepartierne enige i at udskyde betalingsfrister på A-skat og AM-bidrag med hhv. 3,5 og 6 måneder. Det skønnes at indebære en udskydelse på ca. 57 mia. Kr. som tilbagebetalingen udjævnes over ca. 4-5 måneder.


Støtteordning til mindre købmænd mv. 

Der indføres en midlertidig støtteordning til mindre købmænd og andre energiudsatte fødevareforretninger i små byer ramt af stigende energipriser. Ordningen har til formål at hjælpe de mindre lokalsamfund, hvori de lokale fødevareforretninger spiller en vigtig rolle for den lokale udvikling og fødevareforsyning. 
Der afsættes 75 mio. Kr. til ordningen. Halvdelen afsættes til direkte støtte til de lokale fødevareforretninger, hvori den resterende halvdel afsættes til en grøn omstillingsstøtte. 

Den direkte støtte vil blive udbetalt efter sagsbehandlingen er afsluttet, hvorimod den grønne omstillingsstøtte vil blive givet som tilsagn og den først vil blive udbetalt efter investeringen er foretaget og dokumenteret.

Det vil være frivilligt for den enkelte ansøger, hvorvidt der udelukkende søges om direkte støtte, eller der søges om både direkte støtte og grøn omstillingsstøtte.

Forhøjelse for standardfradraget for dagplejere

Dagplejere og private børnepassere har adgang til et standardfradrag, der træder i stedet for fradrag for udgifter til børneplejen. Fradragsprocenten udgør 60 pct. Af den skattepligtige plejevederlaget. Flertalspartierne er enige om at midlertidigt forhøjet standardfradraget for dagplejere fra 60 pct. Til 68 pct. I hele 2023. 

Standardfradraget kan anvendes af dagplejere, der udfører kommunal eller privat dagpleje mv. 

Afkoblingsordningen og fjernvarmepuljen

Med afkoblingsordningen kan husstande og erhverv søge om fritagelse for at betale afgiften for at blive afkoblet af gasnettet. Der afsættes et sum på 200 mio. Kr. inkl. administrationsomkostninger til formålet i 2023. Det har til formål at gøre det muligt for flere husholdninger og erhverv at få tilskud til afkobling af gasnettet og at blive tilkoblet fjernvarmenettet. 

Dette tiltag har til hensigt at understøtte udfasning af olie- og gasfyr.

Støtte til energiforbedrende tiltag på kulturinstitutioner 

Aftalepartierne er enige om at indføre en ansøgningspulje, som kan støtte kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, med energiforbedrende tiltag i 2023. Puljen kan give tilskud til mindre energiforbedrende tiltag, tilskud til afdækning af løsninger til energioptimering eller støtte til gennemførsel af større energioptimeringstiltag. 
Der afsættes 35 mio. kr. i 2023 til ordningen, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Støtte til udsatte energiintensive kulturinstitutioner 

Aftalepartierne er enige om at indføre en ansøgningspulje til udsatte energiintensive kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Der afsættes 15 mio. kr. i 2023 til ordningen, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvis der er ubrugte midler i puljen, kan de omprioriteres til puljen til energiforbedrende tiltag på kulturinstitutioner.

Få inflationshjælp

Mange inflationshjælp initiativer er allerede trådt i kraft, og flere vil gøre sig gældende i løbet af 2023. Har du brug for hjælp til at dirigere rundt i inflationshjælpepakken, så står vi klar til at hjælpe i Ageras.

Vi matcher dig med den helt rette revisor eller advokat, der er specialiseret inden for feltet, således at du får den korrekte rådgivning. Dette gør vi nemt, hurtigt og effektivt, hvor vi giver dig op til tre forskellige tilbud - helt gratis og uforpligtende.


Kilde: Finansministeriet - Aftale om inflationshjælp
 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud