Hvis du har brug for at vide mere om dine fradragsmuligheder med hensyn til energiafgifter, er dette artiklen for dig. Vi gennemgår godtgørelse og fradrag, kommer med konkrete eksempler til beregning af fradrag og forklarer hvilke krav, der er til din virksomhed for at få godtgørelse for energiafgifter. 

Hvad er energiafgifter?

Energiafgifter betaler du af energiprodukter, som brændsler og el. Nedenfor kan du se, hvad der er omfattet af energiafgifter i Danmark:

  • Kulprodukter jf. kulafgiftsloven
  • Naturgas jf. gasafgiftsloven
  • Olieprodukter jf. mineralolieafgiftsloven
  • Elektricitet jf. elafgiftsloven 

Du betaler derfor en afgift, hver gang du køber et af ovenstående produkter. Afgiften vil typisk fremgå på fakturaen, du betaler. Udover energiafgifter på ovenstående, så betaler du også en vandafgift. Den er også værd at se nærmere på, da du med stor sandsynlighed har et potentielt fradrag her, hvis du ikke allerede benytter det. Det kommer vi ind på om lidt. 


Kan energiafgifter trækkes fra i fradrag?

Ja, nogle af afgifterne kan trækkes fra. Men det kræver først og fremmest, at din virksomhed er momsregistreret. Det er nemlig kun muligt at benytte fradraget på momspligtig aktivitet. 

Der er dog undtagelser for, hvilke virksomheder, der kan benytte fradragene. Eksempelvis kan visse servicevirksomheder ikke trække elafgifter fra. Det gælder blandt andet revisorer, advokater og bureauer. 

Hvad du bruger produkterne til, har også en betydning. Køber du produkterne til rumopvarmning, opvarmning af vand, komfortkøling eller motordrift, kan du som udgangspunkt ikke trække energiafgifterne fra. Men også her er der visse undtagelser. Eksempelvis kan en landmand godt bruge fradraget på diesel til sin traktor og gartneren kan naturligvis også benytte fradraget på diesel til sin græsslåmaskine. 

Vandafgiften er lidt anderledes. Her kan du som udgangspunkt få godtgørelse for hele afgiften, såfremt din virksomhed er momspligtig. Vi kommer ind på satserne og et konkret eksempel på beregning af fradrag om lidt. 

Som du måske kan fornemme, er der mange undtagelser og specielle regler for den enkelte virksomhed. Derfor kan det være en god idé at få en revisor til at lave udregningerne. På den måde sikrer du dig at din virksomhed får udnyttet fradragene til fulde og ikke ender med en gæld til SKAT. 

Hvor meget kan godtgøres?

Det er først og fremmest vigtigt at understrege, at det kun er den momspligtige del af din virksomhed, der kan benytte fradragene. Hvis du for eksempel har 40% momsfrit salg, kan du kun godtgøre de resterende 60%. 

Før vi ser nærmere på nogle konkrete eksempler, så skal vi afdække, hvor meget du kan få i fradrag. I nedenstående figur kan du få et overblik over netop dette. 

 

Oversigt over fradrag og godtgørelse for energiafgifter.

Eksempel på elektricitet 

Lad os antage at du driver et revisorfirma og at du har købt elektricitet til rumvarme. Du har et forbrug på 10.000 kWh i det første kvartal og du har 80% momspligtig salg. Dit fradrag på energiafgiften vil så være: 

10.000 kWh x 68,2 øre = 6.820 kr. 
6820 kr. x 80% = 5.456 kr. 

Eksempel på olie

Olieafgifter er også bestemt ud fra hvilken type virksomhed, du driver. Hvis du driver et landbrug, kan du som udgangspunkt trække 98,3% af energiafgiften fra og driver du en virksomhed, der producerer støvsugere, kan du trække 92,14% fra. En produktionsvirksomhed der er momspligtig på 80% af deres salg, har betalt 10.000 kr. i olieafgift i deres første kvartal. 

10.000 kr. x 92,14% = 9.214 kr. 
9.214 kr. x 80% = 7.371,20 kr.

Eksempel på vand

Når du køber vand i din virksomhed, kan du ofte trække det hele fra. Her er samme regler gældende i forhold til moms. Så hvis du for eksempel bruger 100 m3 vand i det første kvartal af 2021, vil du kunne trække 100 m3 x 6,18 kr. = 618 kr fra. 

Hvordan indberetter jeg mit fradrag på energiafgiften?

Indberetningen finder sted, når du indberetter moms. Så hvis du indberetter moms hvert kvartal, skal du indberette de afgifter, du har betalt i de tre måneder. Der er specifikke felter til olie- og flaskegasafgift, elafgift, naturgas- og bygasafgift, kulafgift, CO2-afgift og vandafgift. 

Du kan læse mere om indberetning af moms her. 

Få hjælp til indberetning af energiafgifter

Få 3 gratis tilbud på revisorer, der kan håndtere indberetningen af dine energiafgifter, så du ikke selv skal stå med bøvlet. Ageras kan formidle revisorer over hele Danmark. Få den rette revisor i dag. Det tager kun 2 minutter.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud