Når året er ved at nå sin ende, er der et par ting, som virksomheder skal være opmærksomme på. Lær eksempelvis skattereglerne for julegaver til medarbejdere og fristen for pensionsudbetaling.

Huskeliste ved årsskiftet:

  • Julegaver og andre gaver, der er for dyre, skal medarbejderen betale skat af.

  • Undersøg, om en medarbejder ønsker en ekstra pensionsudbetaling i december.

  • Man skal give besked senest en måned før ferielukningen, hvis virksomheder holder lukket mellem jul og nytår.

  • Er starten af året det eneste tidspunkt, hvor SH- og fritvalgsopsparing udbetales?

 

Julegaver til medarbejdere

Hvis du beslutter dig for at give julegaver til dit personale, bør du som udgangspunkt holde udgiften pr. medarbejder under 900 kr. Medarbejderen er selv ansvarlig for at betale skat af værdien af gave, hvis den koster mere end 900 kr., medmindre det samlede beløb er mindre end 1.200 Kr.

Den fulde udgift til arbejdsgiveren kan afskrives som en driftsudgift.

Hvis du som arbejdsgiver beslutter dig for at tilbyde dine medarbejdere gavekort eller kontanter til jul, skal du være opmærksom på, at disse gaver er skattepligtige, fordi de pludselig har samme karakter som kontantløn.

Gavekort kan gøres skattefrie, hvis de leveres til mere bestemte produkter.

Julegaver og andre gaver, der er for dyre, kan beskatte medarbejderen.

Mere information om retningslinjerne for julegaver til personalet kan du læse mere om her.

Udbetaling af pension

Mange medarbejdere ønsker at øge deres pensionsbidrag i december for at reducere deres skattepligtige indkomst. Hvis din medarbejder anmoder om en sådan ekstra betaling, skal du give dem det, inden året er omme, hvilket er senest den 30. december.

Hvordan skal ferie varsles?

Med undtagelse af 1. og 2. juledag betragtes dagene mellem 24. december og 31. december ikke som helligdage efter ferieloven. I henhold til ferielovens krav er juleaftensdag og nytår derfor i teorien blot almindelige arbejdsdage, og derfor er du som arbejdsgiver ikke forpligtet til at give dine medarbejdere fri med løn på de dage. Det er dog yderst almindeligt, at arbejdere holder ulønnede fridage på disse dage.

Du skal være opmærksom på ferielovens varslingskrav, hvis din virksomhed holder lukket mellem jul og nytår, eller hvis du ønsker, at nogen af dine medarbejdere holder fri i den periode.

Man skal give besked senest en måned før virksomhedens ferielukning, når lukningen er mellem jul og nytår. Du er også forpligtet til at varsle ferie senest en måned før du ønsker en medarbejder holder juleferien. Det betyder, at du skal sørge for at informere de medarbejdere, der ønsker at holde juleferie, senest i uge 46 samme år.

Eksempelvis hvis din virksomhed holder helt lukket mellem jul og nytår, skal du informere medarbejderen om, at alle dage, der ikke er helligdage eller aftalte fridage, om at der holdes fri eller er lukket. Både skriftlige og mundtlige meddelelser om ferien er acceptable, men vi anbefaler altid at underrette ferien skriftligt, hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser.

Udbetaling af søgnehelligdagsopsparing

SH-opsparing udbetales i første omgang løbende, men der kan være behov for at betale restsaldoen sidst på året.

Derfor skal du som virksomhed være opmærksom på, at der i nogle overenskomster eller ansættelseskontrakter kan være behov for, at helligdage og SH-opsparing bliver opgjort ved årsskiftet.

Mange virksomheder implementerer en plan med såkaldte søgnehelligdagsopsparinger for at øge tryghed og sikkerhed i deres ansattes økonomiske situation. Hver måned bliver der sat penge ind på kontoen, og når arbejdere går glip af arbejde på grund af ferie, udbetales der penge fra planen svarende til de mistede timer.

Afhængig af den konkrete ansættelsesaftale eller overenskomst kan den aktuelle besparelse variere fra cirka 3,25 til 12,9 %. Der udbetales et godtgørelseslønsbeløb på f.eks. 7,4 timer á 150 kr. = 1110 kr. pr. dag på søgnehelligdage, således at medarbejderens gennemsnitlige lønudbetaling er upåvirket af afspadsering.

Søgnehelligdags- og feriedagsgodtgørelsen for juleraten (⅕-del) udbetales efter 1. oktober.

Hjælp til regnskab i julen

Hos Ageras er vi eksperter i at matche kunder med revisorer og bogholdere. Uanset opgavens omfang står vi klar til at hjælpe dig. Sammen med dig finder vi 3 eksperter som matcher dine behov, hvoraf du selv kan vælge, hvilken ekspert der passer dig bedst.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud