Moms er en afgift, der opkræves af regeringen på varer og tjenesteydelser som sælges. Momsen kan variere og have forskellige satser og undtagelser. Det påvirker priserne på varer og tjenesteydelser og kan have en stor indvirkning på virksomheders økonomi og forbrugernes budgetter.

Momsen kan også have en positiv effekt på virksomheders økonomi, da de normalt kan trække momsfradrag for indkøb af varer og tjenesteydelser fra den moms, de opkræver på deres egne salg. Dette kan hjælpe med at reducere virksomhedernes samlede moms omkostninger.

Der er forskellige regler for, hvordan momsfradrag kan anvendes i Danmark, og det er vigtigt for virksomheder at forstå momslovgivningen og momsreglerne for at sikre, at de drager fordel af de tilgængelige momsfradrag og undgår overtrædelser af lovgivningen. Momslovgivningen i Danmark administreres af SKAT, som er den danske skattemyndighed.

Hvad er forskellen på moms og skat?

Moms og skat er to forskellige typer afgifter, som den danske stat opkræver fra borgere og virksomheder.

Moms er en afgift, der opkræves på varer og tjenesteydelser, som sælges i Danmark. Momsen er en procentdel af prisen på varen eller tjenesteydelsen, som skal betales af den person eller virksomhed, der sælger varen eller tjenesteydelsen. Momsen betales normalt af forbrugeren i form af en højere pris for varen eller tjenesteydelsen, men virksomhederne skal indbetale momsbeløbet til staten. 

Skat, derimod, er en afgift der opkræves af borgere og virksomheder, baseret på deres indtægt eller fortjeneste. Skatten kan også omfatte andre afgifter, såsom ejendomsskat og afgifter på brændstof osv.

Forskellen mellem moms og skat ligger primært i, hvem der betaler afgiften, og hvordan den opkræves. Moms er en afgift der betales af forbrugeren og indbetales af virksomhederne, mens skat er en afgift, der betales direkte af borgerne og virksomhederne baseret på deres indtjening.

Har du brug for hjælp?

Synes du, at momsfradrag er uoverskueligt? Så kan vi hos Ageras hjælpe dig. Modtag 3 tilbud fra revisorer - helt gratis og uforpligtende.

Hvad betyder momsfradrag?

Momsfradrag er en væsentlig faktor for danske virksomheder, da det giver dem mulighed for at reducere deres moms omkostninger og øge deres fortjeneste. Det er muligt at trække den momsafgift, de betaler på indkøb af deres varer og tjenesteydelser, fra den moms de opkræver på deres egne salg.
Dermed kan de minimere deres momsbelastning og betale moms kun på nettosalget. Dette kan give virksomhederne en konkurrencefordel i forhold til andre, der ikke anvender momsfradraget.

For at drage fordel af momsfradraget skal danske virksomheder sikre, at de har de nødvendige dokumenter og fakturaer for at dokumentere de momsafgifter, de betaler på indkøb af varer og tjenesteydelser. 
Dette omfatter normalt fakturaer, kvitteringer og andre beviser for købet. Virksomhederne skal også sørge for at opretholde adskilte regnskaber og dokumentation for momspligtige og ikke momspligtige aktiviteter for at undgå overtrædelser af momslovgivningen.

Momsfradrag er normalt begrænset til varer og tjenesteydelser, der er købt til brug i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Derudover er der forskellige regler for, hvordan momsfradrag kan anvendes i forskellige situationer og brancher.

Derfor er det vigtigt for danske virksomheder, at have en grundig forståelse af de danske momsregler og søge rådgivning fra revisorer, for at optimere deres momsfradrag og undgå fejl og overtrædelser af momslovgivningen.

Hvordan trækker man moms fra?

For at trække moms fra som virksomhed skal man have en momsregistrering og et momsnummer. Når man køber varer eller tjenesteydelser, der er momspligtige, skal man sikre sig, at der er moms på fakturaen. Momsen kan herefter trækkes fra på momsangivelsen og indberettes til SKAT.

Det er vigtigt at bemærke, at moms kun kan trækkes fra, hvis det er moms på varer eller tjenesteydelser, der er købt i brug til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Moms kan ikke trækkes fra på indkøb af varer eller tjenesteydelser, der er købt til brug i virksomhedens ikke-momspligtige aktiviteter. Derudover skal man som virksomhed sørge for at have de nødvendige fakturaer og dokumentation for momsafgifterne, man ønsker at trække fra.

5 konkrete eksempler på momspligtige aktiviteter:

  1. Salg af varer, fx en detailbutik, der sælger tøj eller en supermarkedskæde, der sælger dagligvarer.
  2. Salg af tjenesteydelser, fx en frisørsalon, en advokat eller webdesigner.
  3. Import af varer fra lande uden for EU, hvor de skal betales moms og eventuelt toldafgift.
  4. Udlejning af fast ejendom, hvor der skal opkræves moms af lejen.
  5. Køb af varer og tjenesteydelser til brug i virksomhedens momspligtige aktiviteter, hvor momsen kan trækkes fra på momsangivelsen.

Hjælp til momsfradrag

Det kan være en udfordring at gennemskue hvilke aktiviteter der er momspligtige, og hvilke der ikke er. Vi i Ageras kan hjælpe dig med at få et bedre økonomisk overblik over din virksomhed, og få indberettet dit momsfradrag korrekt. 

Vi matcher dig med den helt rigtige revisor, til lige netop dit behov.
Det gør vi nemt, hurtigt og helt uforpligtende.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud