Årsrapporten er en rapport der udarbejdes årligt, og den giver et billede af, hvordan det står til i virksomheden. I årsrapporten analyseres og vurderes udviklingen i virksomheden, og ledelsen tilkendegiver, at årsrapporten stemmer overens med virksomhedens økonomi og udvikling. Årsrapporten indeholder et årsregnskab, en ledelsesberetning og eventuelle supplerende oplysninger. Den er derfor utrolig vigtig for virksomheden, da årsrapporten vil blive læst af interessenter, investorer og andre interesserede parter.

Hvad består en årsrapport af?

Årsrapporten skal indeholde følgende seks grundlæggende komponenter:

 1. Aktionærbrevet
 2. En generel beskrivelse af industrien
 3. Reviderede resultatopgørelser
 4. Økonomisk situation
 5. Pengestrømsopgørelse
 6. Forklarende noter

Du kan inkludere korte yderligere afsnit, men det anbefales generelt at overholde disse ovennævnte seks grundlæggende afsnit. Dette gør årsrapporten nemmere og mindre tidskrævende at læse og lettere at forstå. Sigt efter en inspirerende og kortfattet årsrapport, der tegner et positivt billede af status for virksomhedens økonomi.

Hvordan laver man en årsrapport?

1. Start med aktionærbrevet

​​​​​​Denne afgørende kommunikation er skrevet af den administrerende direktør eller af lederen af erhvervet, og tonen sætter stemningen for hele årsrapporten. Det er vigtigt at sørge for at forblive inspirerende og positiv, og det er en god ide at indføre en strejf af personlighed i denne personlige kommunikation.

2. Tilføj en generel beskrivelse af industrien

I dette afsnit ønsker du at skabe et positivt og inspirerende billede af branchen som helhed. Det er vigtigt at inkludere numeriske data om din markedsandel som virksomhed eller positive forudsigelser, der indikerer den opadgående tendens i væksten i kundernes bevidsthed om din virksomhed. Numeriske data vedrørende den opadgående tendens i vækst af positive anmeldelser og netværk blandt nøgleaktører i branchen er også vigtige. Målet i dette afsnit af årsrapporten bør være at inspirere til optimisme blandt større interessenter.

3. Inkluder reviderende resultatopgørelser

En professionel revisor er værd at gøre brug af, da indtægts- og udgiftsrapporter altid bør gå igennem en professionel revision, før de bliver præsenteret for aktionærer, finansielle institutioner og potentielle investorer. Dette indgyder en følelse af pålidelighed og tillid hos læseren. Dette afsnit bør omfatte virksomhedens årlige indkomst sammen med udgiftsopgørelserne. Årsregnskaber kan udover indkomst- eller resultatopgørelser også indeholde balancer og en pengestrømsopgørelse. De opsummerer virksomhedens økonomiske situation.

4. Angiv den økonomiske situation

I afsnittet her kan du gøre brug af farverige diagrammer og grafer til at angive virksomhedens sande økonomiske stilling. Interessenter ønsker nemlig at se, at virksomheden genererer indtægter, minimerer udgifter, giver overskud og planlægger det næste regnskabsår i henhold til nøjagtige økonomiske oplysninger. Derfor skal der kastes lys over den økonomiske situation i årsrapporten.

5. Fremfør detaljer vedrørende cash flow

Oplysninger vedrørende pengestrømmen i din virksomhed vil være af stor betydning for dem, der læser din årsrapport. Dette afsnit bør relatere til afsnittet om resultatopgørelser og henvise til oplysninger og grafer noteret i dette afsnit. Mens virksomheden kan være rig på aktiver eller potentielle overskud, er pengestrømmen summen af finanser, der overføres ind og ud af en virksomheds bankkonto i løbet af regnskabsåret. Dette påvirker virksomhedens likviditet og er en sand afspejling af virksomhedens stabilitet.

6. Medtag noter til opgørelserne for linjeposter

Dine årsregnskaber er måske ikke nemme at forstå for enkeltpersoner, der ikke er direkte involveret i virksomheden. Af denne grund skal alle årsregnskaber indeholde yderligere noter for at tydeliggøre fakta og tal i opgørelserne. 

Enhver af små og mellemstore virksomheder bør udarbejde en årsrapport ved udgangen af regnskabsåret. Årsrapporten indeholder oplysninger om selskabets økonomiske stilling og operationelle aktiviteter i løbet af året. En årsrapport giver aktionærerne oplysninger om den branche, virksomheden opererer i, reviderede resultatopgørelser, virksomhedens økonomiske stilling, pengestrømme og noter i forhold til resultatopgørelser.

En omfattende årsrapport giver interessenter, potentielle investorer og andre interesserede parter information om virksomheden, som de kan bruge til at træffe beslutninger. 

For at være i stand til at give nøjagtige oplysninger om virksomhedens økonomiske status skal de oplysninger, der bruges til at udarbejde årsrapporten, være så nøjagtige som muligt. Fejl der begås under indsamlingsprocessen eller udarbejdelsen af ​​årsrapporten, kan i væsentlig grad påvirke aktionærernes synspunkter og give anledning til bekymringer om finansiering samt påvirke ledelsesbeslutninger. I dette segment forklarer vi, hvordan en årsrapport skrives, hvordan man undgår fejl under dataindsamlingen og giver opmuntring til, hvordan man starter processen.

Planlægning af årsrapport

Succesen for enhver finansiel årsrapport begynder i planlægningsfasen. I denne fase konsulterer og involverer du planlægningsudvalget for at bestemme de data, du har brug for, og hvem der er ansvarlig for at samle og kompilere indtægts- og udgiftsrapporter, data om operationer eller oplysninger om regnskabspraksis og krav. Det er vigtigt at inkludere alle relevante oplysninger uden at gøre årsrapporten for lang eller trættende at læse.

Husk: Aktionærer og interessenter er interesserede i at finde ud af resultaterne af din årlige drift.

Tonen i årsrapporten

Sigt efter at inkludere relevant information i en inspirerende årsrapport. For at gøre dette vil du inkludere meningsfulde resultater, ikke kun lange lister med data. Prøv at bruge de fakta og tal, der er inkluderet i årsrapporten, til at fortælle en historie. På dette stadie vil du gerne udvikle en grundlæggende ramme for de data, grafer, diagrammer, forudsigelser og billeder, du vil inkludere i årsrapporten.

Hvad skal man undgå i en årsrapport?

Når man lærer at skrive en årsrapport, er fejl uundgåelige. Som allerede nævnt er det en almindelig fejl at gøre årsrapporten for lang, forvirrende eller trættende at læse.

Tip: Du bør holde dig til den kortest mulige længde, samtidig med at du giver ALLE relevante data. Disse data bør være relevante for de særlige interessenter eller potentielle investorer, du ønsker at tiltrække. At inkludere for mange detaljer og informationer om den daglige drft vil resultere i kedsomhed, og at de grundlæggende resultater, som parterne har brug for at kende, bliver sløret. 

Hvad er vigtigt i en årsrapport?

Det er vigtigt at sørge for at få besvaret følgende spørgsmål i din årsrapport:

 • Hvorfor eksisterer virksomheden?
 • Hvad er visionen eller målet for virksomheden?
 • Hvad er strategien for at nå dette mål?
 • Hvordan tjener virksomheden penge?
 • Online rapporter: Hvad er inkluderet i årsrapporten?

I disse dage deler mange virksomheder deres årsrapporter online. Dette er en effektiv måde at nå mange interessenter på én gang og tillade deling af dokumentet med interesserede parter i et netværk. Selvom årsrapporter ligner papirkopier, er online rapporter en glimrende måde at få øjeblikkelig feedback på dine årsrapporter. Ved at inkludere en online feedback-facilitet eller svar-formular kan læsere og aktionærer svare personligt til den administrerende direktør og bede om mere information, forbedret formatering eller rose årsrapportens indhold og struktur. Så glem ikke at overveje online cloud-baserede platforme og andre online formater.

Hjælp til årsrapport

En årsrapport kan være en udfordring, og det er ikke altid, at det er helt lige til. Derfor kan det være en god ide at søge om hjælp hos en professionel revisor til bl.a. at få en revideret resultatopgørelse. Hvis du derfor har brug for en revisor til udarbejdelse af din årsrapport, så står vi klar til at give dig et uforpligtende tilbud.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud