Senest opdateret d. 06/07, 2021.

Grundet corona har regeringen valgt at indføre mere end en hjælpepakke til de danske virksomheder
Hjælpepakkerne består bl.a. af at udskyde udvalgte betalingsfrister. Derudover kan dansk erhvervsliv se frem til at dele en sum på flere hundrede milliarder kr. 

Som økonomiprofessor Philipp Schröder siger: "hvis ikke nu - hvornår så?".

 

Men hvad består initiativerne af?

Hjælpepakkerne kan holde hånden under dansk erhvervsliv, så mange virksomheder stadig kan slå dørene op, når krisen har lagt sig. Initiativerne består af forskellige kompensationer og nedenfor kan du se en opdateret liste over den hjælp, som de danske virksomheder kan få del i. Denne liste bliver opdateret regelmæssigt og de nyeste initiativer står øverst.

 

AM-bidrag og A-skat udskydes

Regeringen har udvidet A-skattelåneordningen, hvilket betyder, at alle virksomheder nu kan gøre brug af den. A-skattelåneordningen gør, at du kan ansøge om, at få det du har betalt/skal betale i A-skat og AM-bidrag i januar, februar og marts 2021, tilbage i form af et rentefrit lån. Disse lån skal tilbagebetales senest 1. februar 2022.

Se nedenstående skema over udskudte frister for små og mellemstore virksomheders betaling af A-skat og AM-bidrag for resten af 2021:

Udskudte frister for betaling af am-bidrag og A-skat grundet Corona 2021

 

Moms og skat udskyddes 

Det er nu muligt, for små og mellemstore virksomheder, at optage et rentefrit lån af staten til at betale den moms der skal afregnes 1. marts 2021. Hvis du eksempelvis betaler 400.000 kr. i moms hvert halve år, kan du låne 800.000 kr. rentefrit. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. februar 2022. Staten har valgt at indføre denne mulighed, da det forventes at give ekstra likviditet på 64 mia. kr. blandt små og mellemstore virksomheder. 

Fristerne for indberetning og betaling af moms er udskudt. Virksomheder, der afregner moms kvartalsvist, skal den 1. juni 2021 indberette og betale for 1. kvartal 2021.

 

Kulturområdet får forlænget kompensationsordninger

Kompensationsordningerne kan søges indtil d. 31. januar. I alt går 450 mio. kroner til puljer til kultur- og foreningslivet samt idrætsområdet, samt 50 mio. kroner fra et genstartsteam, der skal planlægge, hvordan disse berørte områder kan udvikle sig i kølvandet af Covid-19. 15 mio. går til biografer og 60 mio. kr. går til støtte af aftenskoler, daghøjskoler og lignende. Derudover er 25 mio. kr. nedsat til at kunne støtte kunstnere, der er berørte af krisen.

 

Dagpengeperiode forlænges

Personer, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra 1. november 2020 og indtil 1. november 2021, vil få forlænget muligheden for dagpenge med to måneder, og få forlænget muligheden for sygedagpenge med tre måneder.

 

Hjælp til selvstændige

Selvstændige har også fået en hjælpepakke. Nu kan selvstændige erhvervsdrivende få kompensation for deres fasteudgifter og tabte indtjening pga. corona. Det gælder for op til 75% af deres tab.  For at få kompensationen er det dog et krav, at man kan dokumentere et tab på 30% af sin omsætning.

Derudover kan virksomheder under hårdt ramte brancher få op til 100% dækning af deres udgifter som husleje, så fx frisører stadig kan beholde deres saloner på trods af de mennesketomme kvadratmeter. Det gælder for de arbejdspladser som er blevet tvunget til at lukke ned pga. regeringens påbud.

Virksomheder, som ikke er blevet lukket ned i påbudsperioden kan dog også få dækning. Det gælder:

  • Virksomheder med fald i omsætningen på 80-100%, kan få dækket 80% af de faste udgifter.
  • Virksomheder med fald i omsætningen på 60-80%, kan få dækket 50%af de faste udgifter.
  • Virksomheder med fald i omsætningen på 40-60%, kan få dækket 25% af de faste udgifter.

Hvis du skal bruge hjælpepakken til kompensation for faste udgifter, skal du bruge en revisorerklæring. Gennem Ageras kan du få 3 gratis tilbud på revisorer, der alle vil kæmpe om at give dig et godt tilbud som du kan vælge imellem.

 

Søger du en ny revisor eller bogholder?

Det har aldrig været nemmere at finde den rette revisor eller bogholder. På blot fem minutter lære vi dig, din virksomhed og dine behov at kende.

 

 

 

Lønkompensation

Regeringen har d. 30/03, 2020 lagt en yderligere hånd under lønkompensationen for private ansatte. Dvs. at man nu kan få kompensation for op til 30.000 kr. om måneden, i stedet for de tidligere 23.000 kr. om måneden.

Det vil sige, at:

  • Fastansatte kan få lønkompensation på op til 75% af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
  • Timelønnede medarbejdere kan få lønkompensation for op til 90%, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Kompensation for aflyste arrangementer

De virksomheder der har set sig nødsagede til at aflyse arrangementer, har frygtet stort økonomisk tab. Det bliver der nu taget hånd om. Hvis virksomheder har aflyst arrangementer bestående af mere end 1.000 mennesker får de nu kompensation af regeringen. 

Bankerne står klar

De danske banker er også inkluderet i en hjælpepakke. De danske banker har siden finanskrisen sparret op til mørkere tider og derudover har regeringen meddelt statsgaranti. Det vil sige, at bankerne nu står klar til at øge likviditeten, så folk kan låne mere uden frygt for at bankerne krakker som under finanskrisen. I alt bliver 17 mia. kr. frigivet. Det giver fleksibilitet til at bankerne kan låne omkring 200 mia. kr. ud til danske virksomheder. Som økonomiprofessor Philipp Schröder siger: "hvis ikke nu - hvornår så?".

Arbejdsgivere skal ikke betale sygedage

Danske arbejdsgivere skal ikke hæfte økonomisk, hvis deres medarbejdere bliver syge af corona. Der er i alt sat 1,7 mia. kr. af til sygedagpengerefusion. Det vil sige, at virksomhedsejere har muligheden for at løfte sig fra et evt. omsætningstab grundet sygdom.

Dagpenge skal forhindre afskedigelser

Minus på bundlinjen kan i værste tilfælde resultere i en afskedigelse af medarbejdere. Dette scenarie vil regeringen gerne undgå. Derfor har de sat et beløb af til, at medarbejdere kan sættes ned i arbejdstid og samtidig få supplerende dagpenge i en periode. De supplerende dagpenge gør, at hverken virksomheder eller medarbejdere kommer til at mangle løn - og i sidste ende kan det forhindre at medarbejdere mister deres jobs.

Anlægsloftet bliver fjernet

Nu fjerner regeringens loftet for, hvad kommuner kan investere i af projekter. Det åbner op for, at der i år kan sikres initiativer for op til 10 mia. kr. i diverse kommuner. Dette beløb kan bl.a. gå til anlæg, skoler og sportshaller. 

Fremrykning af betalinger

Hvis man er leverandør til det offentlige kan man nu ændre i betalingsmønstrene. Det vil sige, at betalinger kan fremrykkes for at åbne op for likviditeten. Regionerne åbner derved op for 5 mia. kr. og regionerne 1,5 mia. kr. I nogle tilfælde kan betalingen også forudbetales. Det kan man, hvis leverancen har en værdi af 1 mio. kr. og ligger inden for perioden til d. 1. juli, 2020.

Dækningsafgift udsættes

Regeringen har nu vurderet at kommuner skal kunne udskyde betaling af dækningsafgifter indtil 2021. Det gælder 2. rate af betalingen.

 

Mangler du hjælp?

Er du, som så mange andre, rundt på gulvet over samfundsændringerne, der er opstået i forbindelse med coronavirus? Så står vores 2,000+ partnere klar til at hjælpe dig. Vi har sørget for at Ageras kan fortsætte driften på en 100% sikker måde. Derfor kan du stadig få eksperthjælp til din virksomhed - nu via virtuel rådgivning af vores partnere. Så tøv ikke med at få hjælp!
 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud