Få et tilbud fra 3 kompetente fagmænd

- Gratis, uforpligtende og inden for 48 timer

Ageras må gerne kontakte mig via email
Kundeservice sidder klar
77 34 80 81

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på udarbejdelse af dit regnskab med Ageras

Danmarks største formidler af revisoropgaver
Vores netværk muliggør, at vi kan imødekomme alle slags behov

Få en skarp pris
Vi skaber gennemsigtighed til fordel for dig

Ingen risiko
Det er gratis og uforpligtende

Sådan fungerer det

Trin 1
Udfyld formularen
Beskriv din arbejdsopgave og dine forventninger til revisoren eller bogholderen. Vi finder herefter 3 relevante tilbudsgivere, hvis kompetencer lever op til dine behov og præferencer.
Trin 2
Sammenlign tilbud
Inden for 48 timer tager de 3 tilbudsgivere kontakt til dig med deres respektive tilbud. Herefter kan du sammenligne tilbuddene på baggrund af dine præferencer.
Trin 3
Vælg et tilbud
Du vælger det tilbud, hvor kvaliteten og prisen passer dig bedst, og indleder herefter et samarbejde med den pågældende revisor eller bogholder.

Find den rette hjælp til regnskabet nemt og gratis

Det er helt gratis og uforpligtende

Regnskab – derfor skal du udarbejde et årsregnskab

I Danmark er alle virksomheder jf. årsregnskabsloven forpligtiget til at udarbejde et årsregnskab, selvom mange fejlagtigt tror, at dette kun er gældende for store børsnoteret aktieselskaber. Alle virksomheder skal således udarbejde et årsregnskab, men ikke alle virksomheder skal indberette dette til SKAT. Personligt ejede virksomheder som enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber kan nøjes med at indberette en række nøgletal til skat, men skal stadigvæk udarbejde et årsregnskab, som kan fremsendes til SKAT, i tilfælde af at de beder om dette.

Derudover kommer man ikke udenom, at skulle udarbejde et årsregnskab, da man skal bruge tallene fra regnskabet til at kunne udfylde sin personlige udvidede selvangivelse samt indberette moms.

Hvad indeholder et årsregnskab?

Et årsregnskab indeholder hhv. en resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen opstiller virksomhedens indtægter og omkostninger, og viser således, hvorvidt virksomheden har haft over- eller underskud i perioden. Balancen viser derimod værdien af virksomhedens aktiver, samt hvad virksomheden skylder væk.

Mange forveksler ofte årsregnskabet med årsrapporten, som er to forskellige ting. Årsrapporten er en rapport som alle selskaber, herunder aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber, skal udarbejde og indberette. Årsrapporten er en rapport om selskabets finansielle og sociale forhold til selskabets interessenter. Årsregnskabet udgør således den finansielle del af årsrapporten. Ud over årsregnskabet indeholder en årsrapport også en ledelsespåtegning, som redegører for udviklingen i selskabet og for eventuelle betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsåret afslutning.

Desto større virksomheden er, desto højere er kravene til virksomheds regnskabsaflæggelse. Således indeholder årsregnskabsloven bestemmelser for, hvordan virksomheder inddeles i én af i alt 4 forskellige regnskabsklasser, samt hvad virksomhedernes årsrapport skal indeholde ift. den givne regnskabsklasse. 

Der eksisterer som nævnt 4 regnskabsklasser, hvoraf regnskabsklasse A er den nederste, og regnskabsklasse D er den øverste. Alle virksomheder skal overholde de såkaldte grundlæggende forudsætninger, samt overholde reglerne i den regnskabsklasse de tilhører, samt reglerne i regnskabsklasserne under den. F.eks. skal en virksomhed i regnskabsklasse B overholde de grundlæggende forudsætninger samt de givne regler i både regnskabsklasse A og B. Du kan læse mere om de grundlæggende forudsætninger, de forskellige regnskabsklasser og de dertilhørende regler og krav her.

Formålet med et regnskab

Et regnskab har to overordnet formål – et eksternt formål og et internt formål. Regnskabets interne formål er at være et styrringsværkstøj, der støtter ledelsen og andre beslutningstagere vedr. allokering af virksomhedens ressourcer. Regnskabets eksterne formål er at oplyse virksomhedens interessenter som f.eks. långivere, aktionærer, kunder, leverandører, lokalsamfundet osv. om dens økonomiske aktiviteter inden for en given periode, hvorfor regnskaber typisk er opdelt i måneder, halvårligt eller årligt. Dette giver dermed virksomhedens interessenter mulighed for at vurdere virksomhedens finansielle situation, og forklarer dermed også, hvorfor at årsregnskabet skal offentliggøres. Virksomhederne har dog en række muligheder for at skjule de mest følsomme nøgletal, således at disse ikke bliver udnyttet af eventuelle konkurrenter. F.eks. kan virksomheden skjule omsætningen, således at det kun er dækningsbidraget som fremgår, og eventuelle konkurrenter kan dermed ikke få indsigt i virksomhedens avance på produkterne.

Hvem udarbejder regnskabet?

Helt principielt kan alle og enhver udarbejde årsregnskabet, da der ikke hersker nogle formelle krav til personen, som udarbejder regnskabet. Dog vil langt de fleste erfare, at selv udarbejdelsen af et lille og simpelt regnskab er en uoverkommelig opgave, der kræver et indgående kendskab til de gældende regnskabsregler. Derfor benytter de fleste sig også af professionel hjælp, når årsregnskabet skal udarbejdes og eventuelt indberettes. Her har man muligheden for enten at benytte sig af en godkendt revisor eller en bogholder.

En godkendt revisor er en samlebetegnelse over de to beskyttet revisortitler, som der findes i Danmark -statsautoriseret revisor og registreret revisor. De to autorisationsordninger giver en vis sikkerhed for, at revisoren er kompetent i sit arbejde, og regnskabet dermed udarbejdes korrekt, da revisoren har gennemgået en krævende uddannelse.

En bogholder er derimod ikke en beskyttet titel. Dette betyder, at alle og enhver kan kalde sig for bogholder, hvorfor at kvaliteten på en bogholder kan svinge utrolig meget og dermed også risikoen for fejl og mangler i regnskabet. Den manglende autorisation og hermed den forbundne usikkerhed for kvaliteten af arbejdet betyder, at en bogholder ofte er langt billigere end en revisor.

Da det ikke er alle bogholdere, som tilbyder at udarbejde årsregnskabet, er der en overordnet tendens til, at det oftere er en revisor, som står for dette i virksomheden end en bogholder. Især når det gælder større virksomheder og hermed også større regnskaber, er det ofte en revisor, som står for årsregnskabet. Omvendt ser man ofte i mindre enkeltmandsvirksomheder, at ejeren står for noget af regnskabsarbejdet, som f.eks. den daglige bogføring, og bogholderen fungerer som en slags assistance, og dermed står for f.eks. gennemgang af bogføringen samt udarbejdelse af årsregnskabet.

En revisor eller en bogholder kan være en god investering

At benytte sig af professionel hjælp fra en godkendt revisor eller en dygtig bogholder, kan hurtigt vise sig at være en rigtig god idé samt en god investering. Når regnskabet skal udarbejdes og indberettes, er det meget vigtigt, at dette gøres fuldstændigt korrekt. Det kræver med andre ord et godt og indgående kendskab til de gældende regnskabsregler, hvorfor det for de fleste vedkommende er den bedste løsning at kontakte en revisor eller en bogholder, når regnskabet skal udarbejdes.

En revisor eller bogholder minimerer risikoen for fejl og mangler i dit regnskab – fejl og mangler som kan ende med at koste dig rigtig mange penge i bøder fra SKAT. Ydermere tjener en revisor eller bogholder hurtigt sin egen løn ind igen ved at optimere virksomhedens regnskab, og sparer hermed virksomheden penge bl.a. i gennem skat.

Til sidst er professionel hjælp til regnskabet også en god løsning, fordi det sparer dig tid - og tid er penge. For selvstændige er regnskabet en af de arbejdsbyrder, som kan være tung og tidskærvende. Med en revisor eller en bogholder til at stå for regnskabet, frigiver dette tid, som du kan bruge, der hvor du skaber mest værdi. Med andre ord er det en dårlig løsning at låse sig inde på kontoret med regnskabet 1-2 dage om måneden, hvis du skaber mere værdi for virksomheden ude hos kunderne eller et andet sted. Ydermere kan en revisor eller bogholder effektuere regnskabsarbejdet langt hurtigere, end du selv ville være i stand til, eftersom vedkommende arbejder med regnskabsrelaterede opgaver til daglig.

Det koster udarbejdelse af årsregnskabet

Prisen på udarbejdelse af årsregnskabet kan varierer utrolig meget, og bliver påvirket af mange forskellige parametre. Som tidligere nævnt, vil der være en stor prisforskel alt afhængigt, om man får en bogholder eller en revisor til at udarbejde regnskabet.

Du kan med fordel benytte dig af Ageras’ service og hermed overkomme problemet med de store prisvariationer for udarbejdelse af regnskabet. Udfylder du vores kontaktformular modtager du inden for 48 timer 3 sammenlignelige tilbud på udarbejdelse af årsregnskabet for lige præcis din virksomhed. Hermed sikrer du den bedste løsning, både hvad angår pris og kvalitet, næste gang du skal have udarbejdet et regnskab.

Find den rigtige hjælp med Ageras

Ageras er Danmarks største formidler af regnskabsydelser, og har sammen med vores mange samarbejdspartnere hjulpet mere end 70.000 danskere med at finde den helt rette bogholder eller revisor. Vi samarbejder med alt fra de store revisionskontorer til den selvkørende bogholder, og kan på denne måde imødekomme alle slags behov – store som små.

Du skal blot udfylde vores kontaktformular, hvori du beskriver den givne regnskabsopgave, så klarer vi resten. Ud fra dine oplysninger indhenter vi 3 uforpligtende tilbud blandt vores mange samarbejdspartnere. Vi indhenter udelukkende tilbud, som passer præcis til dit behov – hverken mere eller mindre.

Vores service er fuldstændig gratis, og vi bestræber os på at skaffe de 3 tilbud inden for kun 48 timer, så du kan komme i gang med at vurdere de forskellige tilbudsgivere.

Vi glæder os til at hjælpe dig.