Selskabsstiftelse og virksomhedsstiftelse

Overvejer du at oprette et selskab, så kommer du ikke udenom at snakke med enten en advokat eller en revisor. Det er dog vigtigt, at du skelner mellem virksomheder og egentlige selskaber. Såfremt du ønsker at starte en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, kan dette gøres ved blot at kontakte SKAT. Men hvis du derimod ønsker at stifte et selskab, skal du som sagt have fat i enten en revisor eller en advokat.

Selve selskabsstiftelsen foregår i dag på Erhvervstyrelsens hjemmeside, hvor din advokat eller revisor udfylder og vedhæfter en lang række juridiske dokumenter som f.eks. selskabets vedtægter, en ejerbog, en ejeraftale (i tilfælde af flere ejere) m.v. Derudover skal advokaten eller revisorens også skrive under på, at du har den krævede indskudskapital til rådighed, og at du dermed opfylder kravet for at stifte det givne selskab.

Ageras er Danmarks største formidler inden for økonomiske og juridiske ydelser, og vi har helt gratis hjulpet mere end 70.000 danskere med at finde den rette advokat eller revisor – og vi vil også rigtig gerne hjælpe dig, så du hurtigt kan komme videre i processen. Du skal blot udfylde vores kontaktformular, hvori du beskriver din arbejdsopgave. Ud fra din forespørgsel indhenter vi 3 tilbud fra relevante kandidater, hvis erfaring og kompetencer matcher dine behov og ønsker. Vores service er som sagt fuldstændig gratis og tilbuddene er ligeledes uforpligtende. Vi bestræber os på at indhente alle 3 tilbud inden for kun 48 timer.

Med 3 sammenlignelige tilbud fra Ageras sikrer du dig, at du har den rette revisor eller advokat i forhold til både pris og kvalitet.

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab kan have én eller flere ejere, som både kan være privatpersoner og andre selskaber. Et anpartsselskab er en selvstændig juridisk enhed. Dette betyder, at du som selskabets ejer og anpartsselskabet er adskilt, og at du derfor ikke hæfter for anpartsselskabets eventuelle forpligtigelser. Skulle selskabet gå konkurs, er det således kun den indskudte kapital, som der går tabt. Du skal dog være opmærksom på, at i nogle tilfælde vil bankerne kræve, at du personligt kautionerer for lånet, og du vil således alligevel hæfte personligt for selskabets forpligtigelser.

Som angivet ovenfor, kræver det, at du indskyder minimum 50.000 kr. i selskabskapital. Dette gøres som regel i form af kontanter. Man kan dog også foretage et apportindskud, hvor man i stedet skyder aktier eller andre aktiver for en værdi af 50.000 kr. ind i selskabet. I så fald skal der udarbejdes en vurderingsberetning af en revisor, som skal vedlægges stiftelsesdokumentet.

Iværksætterselskab (IVS)

Iværksætterselskabet har været tilgængeligt siden 1. januar 2014, og har været utrolig populært lige siden. Selskabsformen ligner på rigtig mange måder et anpartsselskab. Der kan således også her være én eller flere ejere, som kan være både privatpersoner og virksomheder. Et iværksætterselskab er ligesom anpartsselskabet underlagt begrænset hæftelse, hvilket betyder, at man ikke hæfter personligt for eventuelle forpligtigelser. Den store forskel består af det beskedne kapitalkrav, som kun udgør én krone.

Men netop fordi det kun koster 1 krone at stifte et iværksætterselskab, er man lovmæssigt forpligtiget til at opbygge selskabskapitalen ved at opspare 25% af selskabets årlige overskud. Dette skal gøres indtil selskabskapitalen når 50.000 kr. hvorefter selskabet omdannes til et anpartsselskab.

Aktieselskab (A/S)

Ligesom ved de to øvrige selskabsformer, er et aktieselskab en selvstændig juridisk enhed, hvorfor at ejerne kun hæfter begrænset for virksomhedens forpligtigelser. Som ejer kan du med andre ord kun miste dit indskud i virksomheden. Kapitalkravet er dog væsentligt højere i dette tilfælde. Således er kapitalkravet for et aktieselskab 500.000 kr. Ligesom ved anpartsselskabet kan kapitalkravet indfries både i form af kontanter eller ved hjælp af et apportindskud, hvor der i stedet skydes aktiver ind i selskabet.

Personligt ejet virksomheder: Enkeltmandsvirksomhed og interessentskab

Som tidligere nævnt kan du i princippet helt selv oprette enten en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab ved blot at henvende dig til SKAT. Groft sagt er forskellen på de to virksomhedsformer blot antallet af ejere. I en enkeltmandsvirksomhed må der, som navnet antyder, kun være én ejer, hvorimod der skal være minimum to ejere i et interessentskab.

I modsætning til de førnævnte kapitalselskaber er ejerne af en personligt ejet virksomhed identiske med virksomheden, hvorfor at de hæfter personligt for virksomhedens forpligtigelser. Dette betyder, at man hæfter med hele ens personlige formue, dvs. også hus, bil osv.

Dette lyder måske meget skræmmende. Ikke desto mindre eksisterer der utrolig mange personligt ejet virksomheder i Danmark, hvoraf de fleste beskæftiger sig med områder med en lille risiko. Men de personligt ejet virksomheder er også populære, fordi de er så nemme at starte op, bl.a. fordi der ikke eksister noget kapitalkrav.

Valg af virksomheds- eller selskabsform

Der er rigtig mange forskellige parametre, der spiller en vigtig rolle, i forhold til hvilken virksomheds- eller selskabsform du bør vælge. Således bør du bl.a. vurdere hvad din kapital rækker til, hvilken risiko der er forbundet med driften af din virksomhed, antallet af ejere osv.

Hver virksomhedsform og selskabsform har både sine fordele og ulemper, og du bør derfor have et fornuftigt overblik over de forskellige former, når valget skal træffes. Overordnet set er de personligt ejet virksomheder det enkle valg. Fordelen er, at der ikke er de samme høje krav til selve oprettelsen, kapitalen, ledelsen, det daglige regnskab samt årsrapporten, som tilfældet er ved kapitalselskaber.

Omvendt er det en kæmpe fordel, at kapitalselskaberne kun hæfter begrænset i modsætning til de personligt ejet virksomheder. Iværksætterselskabet kan her ses som en slags mellemvej, idet at selskabsformen kun hæfter begrænset, men er fritaget for at skulle opfylde kapitalkravet med det samme.

I sidste ende vil valget af selskabsform også blive påvirket af virksomhedens tiltænkte ambitioner og heraf størrelse. Virksomheder der ikke er tiltænkt den store vækst, har ikke fordel af de øgede krav, der stilles til kapitalselskaberne, da disse typisk vil medføre flere administrative omkostninger. For virksomheder der skal udvikles og udvides, vil det generelt set være en fordel at oprette enten et IVS, ApS eller et A/S, da disse selskabsformer traditionelt set er bedre gearet til vækst og udvikling.

Vi anbefaler altid, at du enten konsulterer en advokat eller en godkendt revisor, inden du vælger selskabsform.  

Prisen på selskabsstiftelse

Som det fremgår ovenfor i vores grafik, varierer prisen på at få stiftet en virksomhed eller et selskab alt afhængigt af hvilken virksomhedsform eller selskabsform du skal have stiftet. Ydermere skal du være opmærksom på, at der ved oprettelse af et kapitalselskab skal betales et gebyr på 670 kr.

Indhenter du mere end ét tilbud, vil du også hurtigt erfare, at prisen på at få stiftet en virksomhed kan variere utrolig meget. Dette skyldes til dels at revisorer og advokater i Danmark har fri prisdannelse. Ydermere skyldes det også, at enkelte aktører specialiserer sig i virksomhedsstiftelse, hvorfor at de kan tilbyde nogle yderst konkurrencedygtige priser bl.a. ved at skærer en masse tillægsydelser fra.

Sådan hjælper Ageras dig videre – helt gratis

Ageras er som tidligere nævnt den største formidler af juridiske ydelser og regnskabsydelser i Danmark. Vores værdifulde netværk består af flere tusinde revisorer og advokater landet over, og sammen med dem har vi hjulpet mere end 70.000 danskere med at finde få den helt rette hjælp.

Ageras service er som sagt gratis og uforpligtende. Det eneste det koster dig er 2 minutter af din tid, hvor du ganske kort udfylder vores kontaktformular, og beskriver din arbejdsopgave.

Ud fra denne information begynder vi at indhente tilbud fra vores mange samarbejdspartnere. Vi indhenter udelukkende tilbud fra de af vore samarbejdspartnere, der lever fuldstændig op til dine behov og forventninger. Vi bestræber os på at have indhentet alle 3 tilbud inden for kun 48 timer, så du hurtigt kan vurdere de forskellige kandidater.

Ved at formidle sammenlignelige tilbud videre til dig, skaber vi gennemsigtighed på dette kompliceret marked, og stiller hermed dig i den bedst mulige position, når du skal finde din næste revisor eller advokat.