Skat er en afgift, der pålægges af regeringen på forskellige former for indkomst. Skat er en vigtig indtægtskilde for regeringen, da den bruges til at finansiere offentlige tjenester, såsom sundhedsvæsen, uddannelse, social sikring og infrastruktur. Uden skatteindtægter ville regeringen have svært ved at opretholde disse vigtige tjenester, der er afgørende for samfundets velfærd.

Det er vigtigt at bidrage til skat, da det er en borgerlig pligt og ansvar at bidrage til finansieringen af offentlige tjenester, der er nødvendige for et velfungerende samfund.

Derudover kan en veludviklet og effektiv offentlig sektor bidrage til økonomisk vækst og jobskabelse, hvilket kan gavne både enkeltpersoner og samfundet som helhed.

Hvad vil det sige at være selvstændig?

At være selvstændig betyder at drive en virksomhed eller en anden form for økonomisk aktivitet som individ eller som en gruppe individer, uden at være ansat af en arbejdsgiver. Som selvstændig har man frihed til at styre og planlægge sin egen virksomhed, herunder bestemme arbejdstider og arbejdsmetoder. Der er også en vis grad af risiko forbundet med at være selvstændig, da man bærer ansvaret for sin egen virksomhed og den succes eller fiasko. 

Mange selvstændige ser også fordelene ved at have kontrol over deres egen karriere og muligheden for at skabe noget unikt og givende for dem selv og samfundet.

Er man regnskabspligtig som selvstændig?

Som selvstændig har man som udgangspunkt regnskabspligt. Man har pligt til at føre regnskab over virksomhedens økonomi i overensstemmelse med de regnskabsregler, der gælder for den pågældende virksomhedsform.

Hvilket type regnskab man som selvstændig skal føre, afhænger af virksomhedens størrelse og virksomhedsform. Hvis man driver en mindre virksomhed som enkeltmandsvirksomhed eller personligt ejet mindre virksomhed (PMV), kan man føre et simpelt regnskab med få krav til detaljer og dokumentation.

Hvis virksomheden er større, eller hvis man driver en virksomhed som et selskab, er der krav om mere omfattende og detaljeret regnskab, som følger de regnskabsregler, der gælder for den pågældende virksomhedsform.

Det er derfor vigtigt at undersøge reglerne og kravene for den specifikke virksomhedsform, man driver, og evt. søge hjælp fra en revisor eller en bogholder, hvis man er i tvivl om regnskabsreglerne eller har brug for hjælp til at føre regnskab.

Har du brug for hjælp?

Synes du, at det er udfordrende og tidskrævende at føre regnskab og indberette skat korrekt? Så kan vi hos Ageras hjælpe dig. Modtag 3 tilbud fra revisorer - helt gratis og uforpligtende.

Hvordan betaler man skat som selvstændig?

Når man driver virksomhed som selvstændig, er man ansvarlig for at indberette og betale de skatter og afgifter, som er relevante for ens virksomhed. Der findes flere forskellige skatter, som man som selvstændig kan være omfattet af, herunder indkomstskat, moms og arbejdsmarkedsbidrag.

For at betale indkomstskat som selvstændig, skal man opgøre sin skattepligtige indkomst på baggrund af virksomhedens indtægter og omkostninger og indberette dette til Skattestyrelsen senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Man kan vælge at betale skatten årligt eller i ratebetalinger.

Når man driver virksomhed som selvstændig, kan man også være momsregistreret, hvilket betyder, at man skal opkræve moms af sine kunder og afregne disse til Skattestyrelsen kvartalsvis eller månedligt, alt efter størrelsen på virksomheden.

Det er vigtigt at have styr på de relevante skatteregler og betale de korrekte skatter og afgifter til tiden, da der kan være store konsekvenser, hvis man ikke overholder reglerne, herunder bøder og sanktioner fra myndighederne.

Hjælp til skat som selvstændig

Vi hos Ageras kan hjælpe selvstændige med at føre regnskab og betale skat i overensstemmelse med gældende regler og krav. 

Dette gør vi nemt, hurtigt og effektivt, hvor vi giver dig op til tre forskellige tilbud - helt gratis og uforpligtende. 

På den måde kan du spare tid og ressourcer på at finde den rette fagperson og fokusere på at drive din virksomhed.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud