Iværksætterselskab – IVS

Folketinget har d. 16. maj 2013 vedtaget en helt ny selskabsform i Danmark, der har stort set samtlige fordele fra et klassisk anpartsselskab. Den største fordel for dig som iværksætter er, at du kan stifte det med et indskud på 1 kr., hvorimod et ApS kræver 50.000 kr. eller et A/S 500.000 kr. Den nye selskabsform forkortes ”IVS” og kræver kun et kapitalindskud på 1 krone.

Denne selskabsform kan altså være en oplagt mulighed for netop dig, der gerne vil i gang med dit projekt uden eksempelvis at skulle indskyde 50.000 eller 500.000, som er de indskudssummer, der kræves henholdsvis for et ApS og et A/S.

Fordele og ulemper ved IVS

Hvis du overvejer at få stiftet et IVS, så er det naturligvis fornuftigt at have kendskab til nogle af de forskellige fordele og ulemper, der vil være forbundet med det at have et Iværksætterselskab:

Begrænset personlig risiko

Fordelene ved et iværksætterselskab er, at du har minimal grad af personlig risiko. Ligesom ved et ApS eller et A/S hæfter du ikke personligt overfor kreditorer, og dit tab i en konkurs er begrænset til det, du har indskudt.

Dette kan selvsagt være en stor fordel, da du ikke pludselig kan risikere at stå tilbage med en kæmpe gæld og være personlig konkurs. Den risiko vil du eksempelvis have, hvis du valgte at stifte et interessentskab eller en enkeltmandsvirksomhed.

Krav forbundet med drift af et iværksætterselskab

Der er dog nogle betingelser forbundet med det at drive et IVS. Som ejer af et iværksætterselskab er du forpligtet til at henlægge minimum 25 pct. af dit overskud hvert år som opsparing i selskabet. Når selskabet har opnået en egenkapital på 50.000 kr. ved indskud eller ved opsparet overskud, kan selskabet konverteres til et traditionelt ApS. Vær dog opmærksom på at dette kræver en revisorerklæring, hvilket der vil være omkostninger forbundet med at få lavet. Du kan naturligvis også bare fortsætte med at drive dit projekt som et iværksætterselskab, hvis du har mest lyst til det.

Kravet om henlæggelse mindst 25% af overskuddet vil ikke være til stede, hvis du eksempelvis valgte at stifte et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S), og man vil derfor kunne sige, at der både kan være fordele og ulemper ved stiftelse af IVS.

Opfattelsen af iværksætterselskaber

Du skal være opmærksom på, at interessenter og leverandører kan være mere restriktive med eksempelvis at give kredit til et IVS, da indskudskapitalen ofte er lavere – og dermed er de dårligere stillet ved en eventuel konkurs. Dette vil ofte kunne gøre det en smule mere vanskeligt eksempelvis at få kredit i forbindelse med køb af varer eller ydelser.

Et iværksætterselskab kan i visse kredse opfattes en anelse useriøst, eftersom kapitalindskuddet blot er på 1 krone, hvilket også helt afgjort er en af de ting, som man bør tage med i sine overvejelser i forbindelse med valg af selskabsform.

Som iværksætter er det dog uanset hvad en glimrende mulighed for at kunne stifte et billigt selskab og samtidig bevare de fleste fordele, som man også finder hos et ApS. Det er således en billig måde at afprøve en idé – og især muligheden for en senere skattefri konvertering til ApS, gør selskabsformen attraktiv.

Iværksætterselskaber kan både bruges som drifts- og holdingselskab

Uanset om du står og skal stifte dig et nyt holdingselskab, der har til formål at eje anparter i dine forskellige projekter, eller du har et ønske om at få stiftet et nyt driftsselskab, hvorfra selve aktiviteterne i din forretning foregår, vil du have mulighed for at kunne gøre brug af et IVS som din selskabsform.

Økonomisk fordel ved stiftelse af holdingselskab som IVS

Hvis du godt kunne tænke dig at få en selskabsstruktur, hvor du får stiftet et holdingselskab, som ejer anparter i dit driftsselskab, så kan det være en fordel rent økonomisk, at du vælger at benytte dig af et IVS som din selskabsform, når der skal stiftes et nyt holdingselskab. Dette skyldes, at du kan stifte selskabet med et kapitalindskud på blot en krone. Herefter kan du lade dit nystiftede holdingselskab ejer anparter i dit driftsselskab, der stiftes som et ApS. Ved at lave denne konstellation behøves du ikke at lave et kapitalindskud på 50.000 kroner ved selve stiftelsen af holdingselskabet. Du kan blot nøjes med at indskyde en krone i selskabet, og eftersom selve dit driftsselskab, hvorfra dine aktiviteter foregår, eventuelt kan stiftes som et ApS, vil du kunne kontakte leverandører og kunder på vegne af et anpartsselskab og dermed fortsat signalere en vis form for seriøsitet fremfor, hvis du blot valgte også at stifte dit driftsselskab som et IVS.

Det vil desuden også være muligt for dig at stifte et iværksætterselskab som et kombineret holding- og driftsselskab, hvor selskabets formål både vil være at eje anparter i andre selskaber og herudover også fungere som dit driftsselskab, hvorfra du kan udsende fakturaer i forbindelse med salg af varer/ydelser.

Prisforskelle på hjælp til stiftelse af et iværksætterselskab

For at du kan drive virksomhed i Danmark under selskabsform IVS, er iværksætterselskabet nødsaget til at være registreret hos Erhvervsstyrelsen først, hvilket koster 670 kroner. Når der skal stiftes et IVS, som skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, skal du have fundet en advokat, der kan hjælpe dig med at løse netop denne opgave, hvilket advokaten naturligvis også skal have et honorar for at hjælpe med.

Du skal forvente, at der kan være vidt forskellige priser at finde på at få en advokat til at hjælpe dig med dette. Du vil derfor med fordel kunne vælge at gøre brug af Ageras til at modtage 3 helt gratis og uforpligtende tilbud fra 3 forskellige advokatkontorer, så du kan finde dig netop det tilbud, som du mener vil være det mest fordelagtige for dig.