Stiftelse af ApS

Ønsker du at stifte et nyt anpartsselskab (ApS), skal du have en advokat til at hjælpe dig med dette. Et anpartsselskab er en af de mest gængse selskabsformer, som bliver anvendt af et væld af virksomheder i mange forskellige brancher, og der er mange gode grunde til at anvende netop denne selskabsform.

Hvad kræver det at stifte et ApS?

Hvis man ønsker at stifte et nyt anpartsselskab, vil der være en række forskellige krav, som man bliver nødsaget til at leve op til.

 

Først og fremmest er en forudsætning for, at man kan stifte et anpartsselskab, at man kan indskyde en kapitalsum på minimum 50.000 kroner. Dette kan enten være i form af kontanter, eller det kan være i form af værdier, der skydes ind i selskabet – eksempelvis kontorinventar, bil til firmakørsel eller lignende. Ønsker du at indskyde værdier i form af ting i stedet for et kontant beløb på 50.000 kroner eller derover, kaldes dette for et apportindskud, hvilket kræver, at du får en revisor til at lave en såkaldt vurderingsberetning. Dette betyder, at revisoren vil gå ind og lave en vurdering af, hvor meget de pågældende ting, du ønsker at indskyde i virksomheden samlet set har af værdi.

 

Øvrige formelle krav ved stiftelse af ApS

Når der skal stiftes nyt anpartsselskab, så er der udover den samlede stiftelseskapital på minimum 50.000 kroner også flere andre krav, der skal være opfyldt. Det er blandt andet et krav, at der bliver lavet et stiftelsesdokument, en protokol samt en anpartshaverfortegnelse. Alle disse formelle krav hjælper advokaten dig med i forbindelse med stiftelsen.

Indskud i forbindelse med stiftelse af ApS

I forbindelse med at man skal stifte et nyt ApS, er der som førnævnt flere muligheder i forhold til indskud af værdier i det nye selskab. Lovgivningen foreskriver, at der som minimum skal indskrives værdier for 50.000 kroner, hvilket du både kan gøre ved at indskyde et beløb lydende på 50.000, men der vil herudover også være mulighed for, at dette kan gøres ved at lave et såkaldt apportindskud.

 

Et apportindskud betyder som førnævnt, at man i stedet for at indskyde værdier for 50.000 i stedet vælger at indskyde værdier i form af inventar, biler eller anden form for værdi i selskabet. Dette kan være en fordel, hvis man i forbindelse med stiftelsen ikke selv har 50.000 kroner, som man har mulighed for at øremærke til stiftelsen, men det er dog vigtigt, at man har kendskab til de gældende regler for apportindskud.

 

Regler for apportindskud i forbindelse med stiftelse af ApS

Hvis det forholder sig sådan, at du godt kunne tænke dig at stifte et nyt ApS, hvor der i forbindelse med stiftelsen ikke udelukkende blive indskudt kontanter, men der i stedet for bliver indskudt værdier, som samlet set udgør en værdi lydende på minimum 50.000, vil det kræve, at du får en revisor til at bekræfte værdien af det, der indskydes.

 

Det vil med andre ord være nødvendigt, at en revisor går ind og laver en vurdering af, hvor stor en værdi de ting, som du ønsker at indskyde i det nye selskab samlet set udgør. Denne procedure kalder man for en vurderingsberetning.

 

Stiftelse af ApS med apportindskud vil altså dermed kun være muligt for dig, hvis du sørger for at få lavet en vurderingsberetning med hjælp fra en revisor.

 

Såfremt det ønskes, at det også muligt for dig at kombinere indskud af et kontant beløb med indskud af værdier, så du eksempelvis indskyder 25.000 kroner i kontanter samt værdier for 25.000 kroner, så den samlede værdi slutteligt vil være på minimum 50.000 kroner.

 

Både advokat og revisor er nødvendigt ved stiftelse af ApS med apportindskud

Det forholder sig sådan, at man i forbindelse med stiftelsen af et nyt anpartsselskab med apportindskud bliver nødsaget til både at få fat i en advokat og en revisor, der kan hjælpe til med stiftelsen. Dette skyldes, at advokaten, der skal udføre din stiftelse af ApS, juridisk set er nødt til at modtage en skriftlig vurderingsberetning fra revisoren, som skal indskrives i stiftelsesdokumentet, så alle formaliteter er på plads.

 

Krav til kapitalindskud er med tiden blevet nedsat

I forbindelse med stiftelse af ApS har det ikke altid forholdt sig sådan, at man som minimum skulle foretage et kapitalindskud lydende på 50.000 kroner. Faktisk har dette beløb tidligere været højere, og det er blevet ændret af flere omgange.

 

Man vedtog fra Folketingets side i maj måned 2013, at det tidligere kapitalkrav for anpartsselskaber på 80.000 kroner skulle nedsættes til et beløb på 50.000 kroner. Går man endnu længere tilbage, var kapitalkravet i forbindelse med stiftelse af ApS helt oppe på 125.000 kroner. Dog har man valgt at nedsætte dette for at gøre det lettere for iværksættere at stifte virksomhed som et anpartsselskab.

 

Nedsættelse af kapitalkravet har gjort, at flere og flere folk har valgt at stifte et anpartsselskab fremfor eksempelvis at registrere en enkeltmandsvirksomhed.

Fordele ved stiftelse af anpartsselskab

Der er helt bestemt en række meget væsentlige fordele, der er værd at fremhæve ved det at gøre brug af muligheden for at stifte et anpartsselskab. Stiftelse af ApS er nemlig noget, der rummer et væld af fordele, og der er slet ingen tvivl om, at der er væsentlige fordele, som du bør tage med i dine overvejelser, når du skal finde ud af hvilken selskabsform, der passer bedst til netop dig.

 

Blandt de væsentligste fordele ved stiftelse af ApS kan følgende nævnes:

 

Man hæfter ikke personligt i et ApS. Hvis du ønsker at starte en virksomhed, der skal beskæftige sig med en bestemt type af håndværk, vil der naturligvis kunne være en risiko forbundet med dette. Der er mange forskellige ting, som samlet set kan være med til at udgøre en risiko, når man driver en håndværksvirksomhed. Det kan eksempelvis være, at man i virksomheden har købt en del forskellige materialer og udstyr, hvorefter nogle kunder pludselig ikke betaler eller lignende. Her er en meget væsentlig fordel, at man ikke kan hæfte med mere end det beløb, der er skudt ind i virksomheden, så hvis I eksempelvis har valgt at indskyde 50.000 eller 100.000 kroner i det nystiftede anpartsselskab, vil I aldrig kunne komme til at hæfte for mere end dette beløb. I kan altså dermed ikke pludselig ende med at stå i en situation, hvor I hæfter personligt og kan blive nødt til at flytte fra hus og hjem. Dette er en sikkerhed, som man ikke har, hvis man eksempelvis vælger at stifte et personlig ejet selskab eller et I/S. Hvis man vælger at gøre brug af en af disse to selskabsformer, behøves man ikke selv at indskyde penge i virksomheden, men man vil til gengæld komme til at hæfte personligt med alt, hvad man ejer og har. Derfor kan det i rigtig mange tilfælde være en god idé med stiftelse af ApS, da man derved kan undgå at gældsætte sig selv med mere end det, der er skudt ind i anpartsselskabet.

 

Det kan være nemmere at få kredit. En fordel ved det at have sig et anpartsselskab er, at der i rigtig mange tilfælde vil være gode muligheder for at få kredit. Skal der eksempelvis indkøbes et stort varelager, eller vil man gerne have 2 måneders ekstra betalingsfrist hos en af sine leverandører, er der slet ingen tvivl om, at man i langt højere grad vil have mulighed for at få kredit, hvis man driver et ApS. Dette skyldes, at mange anser et ApS for at være et mere seriøst foretagende end eksempelvis et IVS, hvor der kun er et krav til kapitalindskud på 1 krone. Driver man en virksomhed, og ønsker man at få kredit i forbindelse med køb af varer eller serviceydelser, kan det derfor være en rigtig god idé med stiftelse af ApS.

 

Et godt valg når virksomheden vokser. Med tiden skulle det naturligvis gerne blive sådan, at ens virksomhed så småt begynder at vokse. Med tiden vil man som virksomhed muligvis begynde at få et behov for at have ansatte, og i den forbindelse kan det være ganske fornuftigt at have et anpartsselskab som virksomhedens selskabsform. I takt med at man begynder at ansatte folk og måske have et større varelager eller lignende, vil dette samtidig også betyde, at man løber en større risiko. Når man driver en virksomhed, hvor der er en forholdsvis stor risiko, vil det altid være det mest fornuftige af dig at stifte virksomheden med en selskabsform, hvor man ikke hæfter personligt. Ved stiftelse af ApS vil du ikke kunne komme til at hæfte personligt, og det er derfor en rigtig god idé, at du sørger for at overveje et ApS fremfor eksempelvis blot at holde dig til en enkeltmandsvirksomhed, hvis du har planer om på et senere tidspunkt at ansætte folk, eller hvis du har andre planer i virksomheden, der potentielt kan udgøre en høj risiko.

 

Praktisk hvis der er 2 eller flere ejere. Hvis det forholder sig sådan, at der er to eller flere partnere i virksomheden, vil selskabsformen ApS være god. Her kan det være praktisk at virksomhedens partnere ejer anparterne af selskabet gennem deres eget holdingselskab, da det gør det nemmere at fordele overskuddet i virksomheden mellem de parter, der har ejerskab i virksomheden. Herudover er det også en god løsning at lave en stiftelse af ApS, hvis man er flere parter i virksomheden, og man gerne vil lave en konstruktion, som gør det nemt at frasælge virksomheden på et senere tidspunkt. Det er desuden værd at bemærke, at der som førnævnt ikke er personlig hæftelse ved stiftelse af ApS, som der eksempelvis er i en enkeltmandsvirksomhed eller i et interessentselskab. Hvis man eksempelvis var 2 parter i en virksomhed, og man valgte at stifte firmaet som et interessentselskab (I/S), ville man komme til at hæfte solidarisk, og det vil i praksis kunne betyde, at du juridisk set ville være økonomisk ansvarlig for eventuelle fejltagelser, der måtte have økonomiske konsekvenser, som din partner måtte forårsage i virksomheden. Hvis man gerne vil undgå dette, kan det stærkt anbefales, at man vælger at stifte sin virksomhed som et ApS.

 

Nemt at sælge. I takt med at virksomheden vokser, vil man måske på et tidspunkt komme til et punkt, hvor man påtænker at sælge virksomheden. Når denne dag kommer, er det altid væsentligt lettere, når det er et ApS, der er stiftet, da et anpartsselskab ikke er tæt forbundet med ens egen person, hvilket det eksempelvis kan være, hvis virksomheden var stiftet som en enkeltmandsvirksomhed. Dette gør hele salgsprocessen væsentligt nemmere rent regnskabsmæssigt i forbindelse med et salg, eller når der skal laves generationsskifte i virksomheden.

Ulemper ved stiftelse af ApS

Selvom der bestemt vil være en række fordele ved at gøre brug af ApS som selskabsform, så vil der naturligvis også være visse ulemper forbundet med det at stifte sig et anpartsselskab.

 

Blandt nogle af de mest væsentlige ulemper, der kan være ved stiftelse af ApS, kan der blandt andet nævnes følgende:

 

Kræver 50.000 kroner i startkapital. Hvis man beslutter sig for at vælge ApS som selskabsform, så er det værd at huske på, at dette vil kræve, at man kan indskyde en startkapital på 50.000 kroner. Det er ikke sikkert, at man har behov for 50.000 kroner til at starte sit selskab op, hvis man eksempelvis blot skal sælge sin arbejdskraft og dermed ikke har behov for et varelager, og det er heller ikke sikkert, at man på nuværende tidspunkt har 50.000 kroner, som man har mulighed for at øremærke til stiftelsen. Kravet om et kapitalindskud lydende på minimum 50.000 kroner har tidligere været 80.000 kroner mener dog blevet nedsat for at gøre det lettere for folk at stifte et anpartsselskab.

 

Forsikringskrav. Hvis du eksempelvis sidder ene mand og driver et ApS, vil det være et krav, at du har medarbejderforsikring på dig selv. Dette gælder uanset, om du har andre medarbejdere i virksomheden end dig selv, for så snart man driver et ApS i stedet for en personlig ejet virksomhed eller et I/S, er der tale om et selskab, og man vil derfor som ejer være ansat i selskabet. I kraft af at man er ansat, er man derfor også forpligtet til at være medarbejderforsikret, og dette er en omkostning, som man ellers ikke vil have, hvis man blot drev en personlig ejet virksomhed eller et I/S.

 

Der er generelt set væsentligt flere fordele ved stiftelse af ApS, end der er ulemper, og det er også en af grundene til, at mange folk benytter denne selskabsform.

Hvilke brancher kan have en fordel ved stiftelse af ApS fremfor anden selskabsform?

Der er rigtig mange forskellige typer af virksomheder, der vælger at gøre brug af et ApS, og det er faktisk noget, som man kan vælge at gøre brug af i rigtig mange forskellige brancher. Som førnævnt er langt de fleste håndværksvirksomheder stiftet som et anpartsselskab, og det er fordi, at der tit og ofte kan være store pengebeløb involveret, når der eksempelvis skal igangsættes et byggeprojekt eller lignende. I en sådan situation kan det som virksomhedsejer være godt at vide, at man aldrig vil komme til at hæfte personligt, men at der maksimalt kan skyldes de penge væk, der er i anpartsselskabet.

 

Det er dog ikke kun i byggebranchen og i håndværksbranchen generelt, at der bliver anvendt selskabsformen ApS.

 

Der er eksempelvis også rigtig mange fysiske butikker, transportvirksomheder samt et væld af andre brancher, hvor man som oftest vælger at gøre brug af denne virksomhedsform.

 

En ting man eventuelt kan tage med i sine overvejelser, når man skal vælge sig den rette selskabsform er hvor risikobetonet en branche, man bevæger sig i. Det er klart, at man som håndværker skal tænke sig en ekstra gang om, men der kan naturligvis også være andre brancher at finde, som ikke i samme grad har den samme høje risiko – eksempelvis frisørsaloner. I en frisørsalon vil der som oftest ikke være en tilsvarende risiko som ved en større byggevirksomhed, og derfor vil man eksempelvis kunne finde mange frisører, der blot vælger at starte en enkeltmandsvirksomhed fremfor at lave stiftelse af ApS.

 

Kort og godt kan man sige, at det er en bred vifte af forskellige brancher, der vælger at gøre brug af muligheden for stiftelse af ApS, da der er et væld af brancher, der kan nyde godt at fordelene ved et at vælge denne selskabsform.

 

Vigtige ting at overveje i forhold til valg af selskabsform:

  • Vil der i forbindelse med opstarten af virksomheden være risici af særlig karakter?

 

  • Er der en reel chance for, at virksomheden går konkurs? Hvis dette er tilfældet, kan stiftelse af ApS stærkt anbefales, således personlig hæftelse ikke vil gøre sig gældende.

 

Generelt set skal man sørge for at vælge sin selskabsform ud fra, hvor risikabel en forretning, man er ved at stable på benene, og det kan være en rigtig god idé at søge professionel rådgivning fra en erfaren advokat eller revisor i opstartsfasen, så man derved kan være stensikker på, at det er den helt rigtige løsning, der bliver valgt.

Revisionspligt

Revisionspligt betyder, som navnet også antyder, at man har pligt til at gøre brug af et revisionsfirma.

 

Når man vælger at stifte sig et anpartsselskab, så vil der som udgangspunkt ikke være revisionspligt, og du vil derfor som udgangspunkt ikke have en fast omkostning til en revisor hvert år.

 

Dog er det ikke alle anpartsselskaber, der er fritaget fra revisionspligt. Nogle af de lidt større anpartsselskaber i Danmark er nemlig ikke fritaget fra at gøre brug af en revisor.

 

Du har revisionspligt som anpartsselskab hvis:

 

  • Virksomheden har en balancesum på 4 millioner kroner eller derover.

  • Nettoomsætningen i virksomheden som minimum er på 8 millioner kroner.

  • Virksomheden har et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 personer eller derover i løbet af regnskabsåret.

 

Fravalg af revision

Det er ikke alle folk, der ønsker at benytte sig af en revisor i anpartsselskabet, og hvis man kan holde sig under ovennævnte balancesum, nettoomsætning og antal ansatte i virksomheden, har man mulighed for at fravælge brug af revisor, såfremt man ønsker dette.

 

Det er muligt allerede ved stiftelsen af det nye anpartsselskab at fravælge revision – dog skal man i så fald blot sørge for at holde sig under de tre ovennævnte grænser.

Ejerskab af anpartsselskab

Såfremt man er to eller flere parter, der skal eje det pågældende selskab, kan et anpartsselskab helt sikkert godt være en rigtig god løsning. Hvis du godt kunne tænke dig at stifte et nyt anpartsselskab sammen med en eller flere andre parter kan stiftelse af ApS fremfor en anden selskabsform uden tvivl være en rigtig god idé.

 

Når flere parter skal eje anparter i en virksomhed, så kan det først og fremmest være fornuftigt, at man ikke hæfter solidarisk. Solidarisk hæftelse betyder, at hvis 2 personer ejer en virksomhed, og den ene af parterne laver en handling, der bringer virksomheden i økonomiske vanskeligheder, vil den anden part i virksomheden også kunne blive gjort ansvarlig for handlingen og er dermed også forpligtet til at hæfte personligt.

 

Dette kan der naturligvis være store risici forbundet med, og det er en af de primære årsager til, at det kan være en god idé, at man stifter virksomheden som et ApS, hvis der er flere ejere. På den måde vil ingen af parterne komme til at hæfte solidarisk, og der vil ligeledes heller ikke være personlig hæftelse hverken fra din eller de øvrige parter i virksomhedens side, da man maksimalt vil kunne tabe de penge, der står i anpartsselskabet.

 

Ejerskifte i anpartsselskaber er nemt

Hvis en af de involverede parter i virksomheden på et tidspunkt ønsker at sælge sine anparter, eller hvis alle parterne i den pågældende virksomhed bliver enige om, at selskabet skal sælges, vil det være let at sælge virksomheden, eftersom det er et anpartsselskab. Det er derfor en rigtig god idé, at du sørger for at tage dette med i dine overvejelser, når stiftelse af et nyt selskab skal finde sted.

Beskatning for anpartsselskaber

Når man skal have stiftet sig et nyt selskab som et ApS, så er det naturligvis væsentligt, at man har kendskab til de gældende regler i forhold til beskatning. Der skal betales 25% i skat af virksomhedens overskud, og herudover skal man betale 28% i udbytteskat i forbindelse med et udbytte på under 48.300 kroner. Såfremt udbyttet overstiger beløbet på 48.300 kroner, skal man betale 42% i udbytteskat for det resterende udbytte, der måtte være derover.

 

Regnskabsmæssige krav for et ApS

Regnskabet for et anpartsselskab skal i øvrigt offentliggøres, så virksomheder har mulighed for at få indsigt i de overordnede nøgletal for selskabet. Dette er et lovkrav, som er obligatorisk for alle danske anpartsselskaber.

Stiftelse af ApS som holdingselskab

Et holdingselskab er helt overordnet set et selskab, der har til formål at eje anparter i andre virksomheder (driftsselskaber). Hvis du godt kunne tænke dig at stifte et holdingselskab, vil der være flere forskellige muligheder i forhold til valg af selskabsform. Hvis du går rundt og har et ønske om stiftelse af ApS som et holdingselskab, så skal du vide, at der både kan være fordele og ulemper forbundet med dette.

 

Man kan vælge at lave sit holdingselskab som et ApS, hvilket vil kræve, at man har 50.000 kroner at gøre godt med, da det er den kapitalsum, der kræves i forbindelse med stiftelsen. Dog kan man i stedet for at lave sit holdingselskab som et ApS vælge at lave det som et IVS, hvor der kun kræves et kapitalindskud på 1 krone.

 

Mange folk, der vælger at stifte et ApS fremfor et IVS, gør det tit og ofte fordi, at man med et anpartsselskab signalerer mere seriøsitet overfor kunder og leverandører, end man gør med et IVS. Dog er det vigtigt at huske på, at man som oftest ikke kontakter hverken kunder eller leverandører på vegne af sit holdingselskab, og derfor kan man eventuelt overveje at stifte sit holdingselskab som et IVS og selve driftsselskabet som et ApS. På den måde vil du kunne signalere seriøsitet overfor dine kunder, da du kan skrive ud fra dit driftsselskab, der er stiftet som et ApS fremfor at skrive ud fra dit IVS. Det kan være en fordel at gøre det på denne måde, hvis du gerne vil bibeholde seriøsitet overfor dine kunder og leverandører ved at henvende dig på vegne af et anpartsselskab fremfor et iværksætterselskab.

Hvor meget koster det at stifte et ApS?

Der vil naturligvis være nogle omkostninger forbundet med det at stifte et nyt anpartsselskab. Dette skyldes primært, at man i forbindelse med stiftelsen af et anpartsselskab skal have en advokat til at hjælpe sig, som naturligvis skal have et honorar for det udførte arbejde.

 

Udover man skal påregne at skulle betale et honorar til advokaten, der skal stifte anpartsselskabet for dig, skal du herudover også påregne et gebyr til Erhvervsstyrelsen lydende på 670 kr. Typisk vil dette beløb ikke være inkluderet i det beløb, som du skal betale advokaten.

 

Advokatbistand kan der være forskellige priser på

Den pris der skal betales i omkostninger til advokaten for at hjælpe til med selve stiftelsen kan være meget forskellig alt afhængig af, om man vælger det ene eller det andet advokatfirma til at hjælpe sig. Der vil være visse advokatfirmaer, der tager højere priser end andre, og det kan derfor være en rigtig god idé, at du sørger for at få dannet dig et godt overblik over det generelle prisniveau for advokatbistand i forbindelse med stiftelse af ApS. Det kan du med fordel gøre ved at anvende Ageras til at modtage 3 gratis og uforpligtende tilbud fra en advokat, så du derved kan finde dig det absolut bedste tilbud på hjælp fra en advokat til at stifte dit nye selskab.

 

Ekstra omkostning ved stiftelse af ApS med apportindskud

Hvis det skulle forholde sig sådan, at du beslutter dig for at stifte et nyt anpartsselskab med apportindskud, hvor du indskyder andet i selskabet end blot kontanter, skal du herudover også regne med, at dette vil have en ekstra omkostning. Dette skyldes, at en revisor i forbindelse med stiftelse af ApS med apportindskud skal give dig en hjælpende hånd, hvilket revisoren naturligvis skal modtage et honorar for. Arbejdsopgaven, som revisoren skal lave for dig, hedder en vurderingsberetning, og det er dette, som revisoren tager en betaling for. Prisen for en vurderingsberetning vil være varierende alt efter hvilket revisionsfirma, du beslutter dig for at gøre brug af.

Stiftelse af ApS – få juridisk bistand

Hvis du på nuværende tidspunkt går rundt og påtænker at lave en stiftelse af et nyt anpartsselskab, vil det bestemt være en god idé, at du sørger for at få drøftet dette med en advokat. En advokat vil kunne besvare en række af de forskellige spørgsmål, som du måtte have i forhold til stiftelsen, og advokaten vil desuden også være den person, der kan hjælpe dig med at finde ud af, om stiftelse af ApS vil være den helt rette beslutning for netop dig.

 

Hvis du godt kunne tænke dig at få taget en snak med en advokat omkring stiftelse af ApS, og kunne du godt tænke dig at få professionel og kyndig rådgivning fra det pågældende advokatfirma, vil du med stor fordel kunne anvende Ageras til at finde dig den helt rigtige advokat til at hjælpe dig med stiftelsen af dit nye anpartsselskab.

Få 3 uforpligtende tilbud på stiftelse af ApS

Hvis man gerne vil have stiftet et nyt anpartsselskab, så er det selvfølgelig meget vigtigt, at man sørger for at finde sig et professionelt og tillidsvækkende advokatfirma, der kan hjælpe dig med at stifte selskabet for dig. Der er mange forskellige advokatkontorer rundt omkring i landet, der kan give dig en hjælpende hånd med stiftelse af ApS, men det er dog klart, at man skal sørge for at vælge hvilken virksomhed, man godt kunne tænke sig at gøre brug af med meget stor omhu.

 

Dette skyldes naturligvis, at der er rigtig mange forskellige at vælge imellem, og så skyldes det selvsagt også, at priserne kan variere alt efter hvilken advokat, du beslutter dig for at gøre brug af i forbindelse med stiftelsen af dit nye anpartsselskab.

 

Hos Ageras vil du have mulighed for at modtage 3 gratis og helt uforpligtende tilbud på at modtage hjælp fra en revisor eller advokat i forbindelse med stiftelsen af dit nye ApS.

Hvem er Ageras?

Ageras er en online tjeneste, der giver dig mulighed for at modtage 3 gratis og uforpligtende tilbud på hjælp fra en revisor, bogholder eller advokat.