Selvangivelse

Selvangivelse

I dag foregår selvangivelsen elektronisk, og modsat tidligere, hvor man selv skulle indberette sine tal, modtager SKAT automatisk dine oplysninger fra f.eks. din arbejdsgiver, banker, fagforeninger osv. Dette betyder, at man som normal skattepligtig borger, som udgangspunkt ikke skal selvangive i samme omfang som tidligere, da SKAT har indsigt i din indtægt, indestående i banken, aktiegevinst eller tab osv.

Finder du fejl eller mangler, bør du selvfølgelig rette dette senest d. 1 maj, så rettelserne kan komme med i årsopgørelsen. Du kan rette din selvangivelse på SKATs hjemmeside https://www.tastselv.skat.dk/.

Normal selvangivelse

For de fleste personers vedkommende, skal der som udgangspunkt ikke rettes i din selvangivelse, men du bør alligevel altid se den i gennem. Såfremt din selvangivelse skal rettes, skal dette ske senest d. 1 maj.

Den udvidede selvangivelse

For personer der ejer en personlig-ejet virksomhed som en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, skal du udfylde den udvidede selvangivelse. Du skal ligeledes udfylde en udvidede selvangivelse, hvis du har indtægter fra solceller eller en udlejningsejendom.

Modsat den normale selvangivelse, udfyldes denne ikke automatisk. Fristen for at udfylde den udvidede selvangivelse er d. 1 juli i indkomståret.

Klik her for at få 3 gratis tilbud på udarbejdelse af selvangivelsen

Årsregnskab for selvstændige erhvervsdrivende

Du skal som udgangspunkt ikke indberette dit årsregnskab, hvis du ejer enten en enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab. Dette betyder dog ikke, at du ikke skal udarbejde et årsregnskab.

For det første udregnes tallene i din udvidede selvangivelse på baggrund af årsregnskabet.

For det andet er du som erhvervsdrivende lovmæssigt forpligtiget til at føre regnskab og løbende bogføre din udgifter og indtægter.

SKAT kan bede om at få udleveret dit årsregnskab. Derfor er det af loven påkrævet, at du gemmer dit regnskab fra regnskabsåret udløbet og 5 år frem. 

Læs her om de 7 fradrag, som du ikke må glemme i din årsopgørelse