Det kan være udfordrende for mange at forstå et virksomheds regnskab, men som virksomhedsejer er det særligt vigtigt, at man ved hvordan et regnskab skal læses og forstås.

Kunne du tænke dig et overblik i regnskab og hvad de vigtigste begreber betyder, så læs med her.

Hvad er et regnskab?

Et virksomheds regnskab giver en oversigt af virksomhedens økonomi, og et indblik i virksomhedens udgifter og indtægter.  Alle registrerede virksomheder har regnskabspligt, og skal derfor udarbejde et regnskab. 

Et regnskab består grundlæggende af to rapporter, en resultatopgørelse og en balance.

Hvad indeholder et regnskab?

For at forstå et regnskab og dens indhold, er det vigtigt at identificere, hvilket type regnskab det er. Der findes to typer resultatopgørelser, artsopdelt resultatopgørelse og funktionsopdelt resultatopgørelse.

En artsopdelt resultatopgørelse er oftest brugt af handels- og servicevirksomheder, hvori virksomhedens omkostninger bliver opdelt efter deres art. Det kan eksempelvis være opdelt i vare forbrug, personaleomkostninger og afskrivninger osv.

Funktionsopdelt resultatopgørelse bliver oftest anvendt af produktionsvirksomheder, hvori omkostningerne bliver opdelt efter funktion. Det kan eksempelvis være opdelt i produktionsomkostninger, salgs omkostninger osv. 

Har du brug for hjælp?

Synes du at det er uoverskueligt at lave og indberette virksomheds regnskab? Så kan vi hos Ageras hjælpe dig. Vi giver dig op til tre forskellige tilbud - helt gratis og uforpligtende.

Resultatopgørelse

En resultatopgørelse viser omkostninger og omsætningen i det pågældende regnskabsår. 

Resultatopgørelsen starter sandsynligvis med en oversigt over virksomhedens indtægter. Der vil man kunne se alt det, som virksomheden har solgt, og hvilke produkter eller services, der har indtjent de pågældende indtægter.

Derefter ses fratrukket omkostninger, hvilket er direkte og indirekte omkostninger relateret til aktivitet i virksomheden, samt finans- og bank omkostninger og skatter. Det endelige resultat efter skat, indikerer, om virksomheden har et overskud eller et underskud i det pågældende regnskabsår. 

 

Balanceopgørelse

Balancen er med i regnskabet til at give en opgørelse af den økonomiske situation i selskabet, i det pågældende regnskabsår.

Balanceopgørelsen er mere simpel end resultatopgørelsen, da balanceopgørelsen har fokus på: aktiver og passiver.
Aktiver i balanceopgørelsen er de genstande af værdi, som virksomheden ejer, og passiver angiver, hvordan aktivet er finansieret.

 

 

Hvem har pligt til at udarbejde et virksomheds regnskab?

Alle virksomheder har pligt til at føre regnskab, men det er langt fra alle virksomheder, der har pligt til at udforme et regnskab.

Mindre personlige virksomheder, kan nøjes med at udforme oplysningsskemaet hos Skattestyrelsen. Er der derimod tale om et selskab, så skal der udformes et årsregnskab.

Årsrapporter skal udarbejdes af enten en godkendt eller statsautoriseret revisor, i modsætning til årsregnskabet, hvor revisoren ikke behøver at være godkendt.

 

Hjælp til virksomheds regnskab?

Har du brug for yderligere uddybning eller hjælp til udarbejdelse af regnskab? Så står vi klar til at hjælpe i Ageras. Vi sørger for at matche dig med den helt rette revisor, der er specialiseret inden for feltet, således at du får den korrekte rådgivning, til lige netop dit behov. 

Dette gør vi nemt, hurtigt og effektivt, hvor vi giver dig op til tre forskellige tilbud - helt gratis og uforpligtende.

 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud