Som udgangspunkt bør alle gennemgå deres forskudsopgørelse, også selvom man måske ikke føler, at der har været de store ændringer i økonomien. Ikke desto mindre kan man ende med store skattesmæk, hvis dine oplysninger er forkerte eller forældet, og at din skattebetaling dermed er forkert.

Forskudsopgørelse

En forskudsopgørelse er et budget, der bruges til at beregne din forventede indkomst og skat. Forskudsopgørelsen bør rettes løbende, hvis forskellige faktorer i dit liv og økonomi ændrer sig. Således sørger du for, at du betaler den rigtige skat løbende, får de rette fradrag og undgår skattesmæk.

Du bør særligt holde øje med din forskudsopgørelse, hvis du har oplevet følgende ændringer:

  1. Du har fået mere eller mindre i løn.
  2. Du holder op med at arbejde.
  3. Kørselsfradrag (befordringsfradrag)
  4. Du har omlagt dine lån eller optaget nye lån.
  5. Du har købt eller solgt ejendom.
  6. Du har startet virksomhed.
  7. Du er blevet gift eller skilt.

Når du gennemgår din forskudsopgørelse, bør du også være opmærksom på, at du får angivet alle de fradrag, som du er berettiget til – ellers snyder du dig selv i skat. Du kan med fordel læse vores korte guide, som omhandler de syv fradrag, som folk ofte glemmer i deres årsopgørelse.

Ændring i løn

Den ændring som de fleste danskere skal ind og opdatere i deres forskudsopgørelse, er ændringer i deres løn. Dette er især vigtigt, hvis du bevæger dig over eller under topskattegrænsen.

Du holder op med at arbejde

Er du gået på efterløn eller på pension, skal du rette din forskudsopgørelse. Går du først på efterløn eller pension senere i år, skal du først rette din forskudsopgørelse den dag, hvor du holder op med at arbejde.

Er du allerede pensionist, skal du bemærke, at Udbetaling Danmark udbetaler din pension ud fra din forskudsopgørelse. Det er derfor meget vigtigt, at dine oplysninger er korrekte.

Kørselsfradrag

Har du mere end 12 km. til din arbejdsplads, kan du få kørselsfradrag for de dage, hvor du kører til og fra arbejde pga. de øgede transportomkostninger. Satsen pr. kilometer varierer alt afhængigt, om du kører mere eller mindre end 120 kilometer om dagen. I 2023 ligger satsen for kørsel mellem 25 - 120 km. på 2,19 kr. pr. km., mens den for kørsel over 120 km. ligger på 1,10 kr. pr. km.

Du skal således både angive afstanden, du kører, samt antallet af arbejdsdage hvor du kører til og fra arbejde. Hvis ikke du selv angiver antallet af arbejdsdage, fastsætter skat automatisk dette til 216 dage om året. Dette er beregnet ud fra et arbejdsår med 6 ugers ferie og 6-8 hverdage uden kørsel pga. eksempelvis syge- eller hjemmearbejdsdage.

Omlagt lån eller optaget nye lån

Dine renter for lån i banken, sparekassen, forsikringsselskabet og/eller realkreditinstituttet kommer automatisk med i din årsopgørelse. Men har du omlagt dine lån, skal du huske at rette dine renteudgifter. Har du optaget nye lån i private låneforhold, hvor långiver ikke er forpligtet til at indberette dette til skat, skal du selv skrive dette ind i din opgørelse.

Du har købt eller solgt ejendom

Har du købt eller solgt en bolig, skal dette oplyses i din forskudsopgørelse. Da køb og salg af en bolig typisk vil påvirke dine lån, skal du rette dine renteudgifter, så de passer til din nuværende situation. Derudover skal du også huske at angive flyttedatoen, da du kun skal betale ejendomsværdiskat for den periode, hvor du bor i ejendommen.

Startet virksomhed

Har du startet din egen virksomhed, er det vigtigt, at du selv går ind og beretter om virksomhedens forventede under- eller overskud. Gør du ikke dette, vil skat selv estimere et resultat på mellem 50.000 og 100.000 kroner.

Blevet gift eller skilt

Skat får automatisk besked, hvis du er blevet gift, separeret eller skilt. Der kan dog være situationer, hvor du alligevel bør rette din forskudsopgørelse. F.eks. når din sambeskatning med din tidligere ægtefælle ophører, og I har haft fælles bolig. Det kan også være relevant at gå din forskudsopgørelse igennem, hvis du modtager eller betaler ægtefællebidrag, eller hvis du betaler børnepenge.

Hjælp til forskudsopgørelsen

Har du brug for hjælp til din forskudsopgørelse? Ageras hjælper dig med at matche med de rette revisorer, der er specialister inden for området. Vores service er gratis og uforpligtende, og du kan være sikker på, at det også er hurtigt, nemt og effektivt.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud