Hvad er en årsrapport?

Årsrapporten giver ofte anledning til spørgsmål, for hvad er en årsrapport? hvordan indberetter man en årsrapport? hvordan laver man en årsrapport?
I denne guide får du svar på hvordan du indberetter en årsrapport, frister, udsættelse og potentielle afgifter.


Hvad er fristen for indsendelse af årsrapport?

Det er virksomhedens ledelse, der har til ansvar at revisionen kan gennemføres i tide, at årsrapporten kan godkendes, samt at årsrapporten kan indberettes inden for lovens frister.

Fristen for indsendelse af årsrapporten er 6 mdr. efter regnskabsårets udløb. Virksomheden har således et halvt år til at få udarbejdet og indberettet årsrapporten, og i den forbindelse har de til ansvar at tilrettelægge regnskabsudarbejdelsen inden for fristen. De fleste virksomheder følger normale kalenderår, hvorpå deres regnskabsår slutter d. 31. december, hvorfor de derved har en frist for indberetning d. 30. juni.
Dog skal børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber indsende årsrapporten senest 4 mdr. efter regnskabsårets udløb.

Husk, at det er modtagertidspunktet i Erhvervsstyrelsen, som er afgørende for, om indsendelsesfristen anses for overholdt. 

Har du brug for hjælp?

Synes du at det er uoverskueligt at lave og indberette en årsrapport? Så kan vi hos Ageras hjælpe dig. Vi giver dig op til tre forskellige tilbud - helt gratis og uforpligtende.

Hvad sker der, hvis jeg overskrider fristen?

Overskridelse af fristen, kan i første omgang resultere i en bøde til hvert medlem af selskabets ledelse, og i værste fald kan det ende med en tvangsopløsning af selskabet.
Hvis du overskrider fristen for indberetning af årsrapporten eller undtagelseserklæringen, vil virksomheden modtage et brev i dens digitale postkasse.

Brevet giver besked om indberetning af årsrapporten eller undtagelseserklæring inden 8 dage fra datoen for brevet. Indberetter du ikke inden denne frist, vil ledelsen af virksomheden blive opkrævet en afgift. Brevet indeholder samtidig en ultimativ frist på 4 uger fra brevets datering. Hvis den ultimative frist overskrides, kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel, bede skifteretten om at tvangsopløse virksomheden.

Hvis årsrapporten eller undtagelseserklæringen indberettes efter fristen, men inden den ultimative frist, modtager de enkelte ledelsesmedlemmer i virksomheden, afgifts breve i deres personlige digitale postkasser. 

Afgiftens størrelse er som følgende:

  • 500 kr. for 1. påbegyndte måned
  • 2.000 kr. I alt for 2. påbegyndte måned
  • 3.000 kr. I alt for 3. påbegyndte måned

Afgiften kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem.

 


Hvordan indsender man årsrapporten?

Årsrapporten skal godkendes i selskabets generalforsamlingen og have en medarbejdersignatur, inden den kan indsendes til Erhvervsstyrelsen. Indsendelsen på Virk, hvori der er to muligheder for indsendelsen, Regnskab Basis eller Regnskab Special.

Regnskab Basis er til mindre virksomheder, så de ikke behøver at anskaffe sig særlig software for at indberette deres regnskab. Regnskabsoplysninger skal indtastes manuelt på Virk.

Regnskab Special er Erhvervsstyrelsens specialløsning til alle virksomheder. Løsningen stiller krav til virksomhedens eller revisorens it-systemer. De skal således danne årsrapporten i pdf-format og i det digitale format XBRL (eXtensible Business Reporting Language), hvorefter begge filer skal uploades på Virk og sendes til Erhvervsstyrelsen via Regnskab Speciel formatet. 

Det er muligt at søge om fritagelse af digital indberetning i XBRL, og kun indberette i PDF.

 

Hjælp til årsrapport

Det kan være en udfordring at udarbejde en årsrapport, og det er ikke altid, at det er lige til. Derfor kan det være en rigtig god ide at søge professionel hjælp. Hos Ageras kan du få 3 gratis tilbud på revisorer, så du kan sammenligne - og vælge den, som passer bedst til dit behov.

 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud