Hvis du er selvstændig, har du garanteret hørt om generationsskifte. Men hvad indebærer det helt præcist, og hvad er vigtigt at vide om det? Det kommer vi ind på i denne artikel. Vi ser nærmere på skatteregler for generationsskifte, hvilke overdragelsesmetoder du kan bruge, og hvordan du finder den rette til at overtage din virksomhed. 

Hvad er et generationsskifte?

Et generationsskifte finder sted, når en virksomhedsejer skal overdrage sin virksomhed. Virksomheden kan overdrages til et familiemedlem, en betroet ven eller medarbejder eller en helt tredje. 

Der er flere ting, man skal være opmærksom på, når man står overfor et generationsskifte. Vi kommer ind på nogle af de mest væsentlige i denne artikel, som er:

 1. Hvordan man overdrager virksomheden ved generationsskifte.
 2. Hvem virksomheden skal overtages af.
 3. Hvad virksomheden skal koste.
 4. Hjælp til generationsskifte.

Hvordan overdrager man virksomheden ved generationsskifte?

Der er forskellige skatteregler, man skal være bekendt med, når man laver et generationsskifte. Der er nemlig forskellige metoder, man kan benytte til at overdrage sin virksomhed - med forskellige skatteregler til hver metode. 

Skattemæssig succession

Du kan gøre brug af skattemæssig succession, hvis du overdrager din virksomhed til en af følgende personer:

 • Dit barn

 • Dit barnebarn

 • Din ægtefælle 

 • Din bror eller søster

 • Din samlever 

 • Din far eller mor 

 • En medarbejder der har været en del af virksomheden i tre af de sidste fem år

Når du gør brug af denne regel, kan køber overtage din skattemæssige stilling. Det betyder, at du slipper for beskatning af overdragelsen. Det samme kan den nye ejer gøre, når virksomheden en dag skal overdrages igen. Hvis virksomheden derimod bliver solgt til en person, der ikke er omfattet af denne regel, bliver salget beskattet. 

Overdrage som gave

Du kan også vælge at give virksomheden, eller dele af den, væk som gave. Giver du hele virksomheden væk, bliver du ikke beskattet. Til gengæld skal der betales gaveafgift, der på nuværende tidspunkt er 15%. 

Almindelig overdragelse

Hvis du vil overdrage virksomheden til en, der ikke er omfattet af ovenstående regel, kan du lave en almindelig virksomhedsoverdragelse. Hvis dette er tilfældet, beskattes du af hele købesummen. Vælger du denne metode, skal virksomheden sælges til den reelle værdi grundet krav fra skat. 

For at sikre at generationsskiftet kommer til at foregå efter reglerne, og du får den rette vejledning i processen, anbefaler vi at bruge en advokat. Jo tidligere i processen, desto bedre vejledning kan advokaten give dig.

Hvem skal virksomheden overtages af? 

Det kan være en udfordring at sige farvel til sin virksomhed. Mange virksomhedsejere har brugt en stor del af deres liv på at bygge virksomheden op, og det kan derfor være svært at finde den rette person til at overtage den. Når du starter din søgning, er der mange ting, du bør se efter. Vi kommer ind på et par af dem her.

Generationsskifte til medarbejder eller familiemedlem

Man kan blive fristet til at vælge et familiemedlem til at overtage ens virksomhed, selvom personen måske ikke er den bedste kandidat. Det er derfor vigtigt, at man afsøger alle sine muligheder, før beslutningen træffes. Måske har du en medarbejder, der har været en del af virksomheden længe og været en stor del af udviklingen? I så fald er denne person sandsynligvis den mest hensigtsmæssige at vælge. 

Lederkompetencer 

Hvis køber skal lede virksomheden, er lederkompetencer vigtigt. Mange har oplevet at arbejde under dårlig ledelse. Det har ofte det tilfælles, at der skabes et miljø, hvor medarbejderne bliver demotiveret, hvilket skaber dårlige resultater. Så hvis du vil give din virksomhed de bedste forudsætninger for en positiv udvikling, er lederkompetencer en væsentlig egenskab at se efter.

Visionen for virksomheden

Så snart generationsskiftet har fundet sted, har du sandsynligvis ikke længere indflydelse på, hvilken retning virksomheden skal gå. Så hvis du vil sikre dig, at din virksomhed følger den udvikling, du har kæmpet for, er det en god ide at undersøge kandidaternes vision for virksomheden. 

Hvad skal virksomheden koste? 

Når du skal sælge din virksomhed, kan det være svært at bedømme, hvor meget virksomheden er værd. Derfor kan du få en revisor eller virksomhedsmægler til at lave en værdiansættelse af virksomheden. Når den er udarbejdet, kan både køber og du være sikre på, at prisen er sat ud fra virksomhedens reelle pris.

Hjælp til generationsskifte

Planlægning er afgørende for et vellykket generationsskifte. Derfor er det en fordel at inddrage din revisor i processen i god tid, inden det ønskede ejerskifte. Hvis virksomhedens fremtidige drift skal sikres, kan planlægningen tage lang tid, og det skal både køber og sælger udnytte.

Hos Ageras kan du få 3 gratis tilbud fra revisorer og bogholdere helt gratis og uforpligtende til at hjælpe dig med generationsskifte.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud