En værdiansættelse er en metode, man bruger til at fastsætte værdien af en virksomhed eller et produkt. Det er fx vigtigt i forbindelse med et salg, så man som virksomhedsejer kan sikre sig den rette betaling for, hvad virksomheden eller produktet er værd - også ift. markedsprisen. Læs meget mere om værdiansættelse nedenfor.

Forskellige metoder til værdiansættelse

Rettigheder:

Der findes forskellige metoder alt efter, hvad der skal værdiansættes. Hvis det fx er rettigheder og ikke et produkt eller en virksomhed, der består af kroner og ører, så bruger man en kvalitativ metode til værdiansættelse. Her kigger man på den interne fordeling af rettigheder og hvilke rettigheder, der er mest værdifulde for virksomheden.

Markedspris:

Hvis en virksomhed eller et produkt skal værdiansættes ifb. med salg og virksomhedsoverdragelse, så skal man benytte sig af en kvantitativ metode, hvor man bestemmer markedsprisen ved at undersøge lignende produkter eller virksomheder i markedet og vurderer værdien ift. Konkurrenterne.
Består dit produkt af bedre kvalitet end dine konkurrenters? Har din virksomhed en højere markedsandel og dermed en højere omsætning? Det er spørgsmål der skal besvares for, at kunne foretage en korrekt værdiansættelse.

Hvem foretager en værdiansættelse?

Det er ofte en revisor, der foretager en værdiansættelse, da de har de rette værktøjer til at foretage en korrekt og valid analyse af markedsprisen - og en virksomheds status og værdi ift. markedsprisen. 

Hvad indgår i en værdiansættelse?

En værdiansættelse afhænger af, hvad der skal værdiansættes. Men ifb. med salg, så skal der oftest foretages en analyse af nøgletallene. Nøgletallene har meget at skulle sige ift. værdien, da en høj eller lav omsætning indikerer om virksomheden er værdifuld eller ej. En lav omsætning vil som oftest resultere i en lav pris ved et salg. Derfor beslutter de fleste virksomhedsejere sig ofte for først at sælge virksomheden, når omsætningen er på toppen.

Derudover skal der laves en benchmarkanalyse. I en benchmark foretager man en analyse, hvor man sætter parametre op mod hinanden. I denne forbindelse vil det give mening at lave en sammenligning af produktet eller virksomheden, der skal værdiansættes med konkurrenterne. På den måde kan man fastsætte markedsprisen. 

Selskabsstrukturen skal også nedskrives ved et salg, så køber ved, hvad der følger med virksomheden. Det er fx relevant information om selskabet består af adskillige datterselskaber eller ej, der det kan få indflydelse på prisen og den fremtidige drift. 

Hvad kommer efter værdiansættelsen?

En værdiansættelse er det første ud af tre trin. Som regel ser modellen således ud:

Model over værdiansættelse, salgsmodning og salg af virksomhed

Ved en salgsmodning, der er virksomheden værdiansat, og man påbegynder derefter at “modne virksomheden” og tilføje de rettelser, som køber har krævet. Det kan f.eks. være, at køber ønsker, at to datterselskaber skal lægges sammen før overtagelse.

Det sidste trin er salg af virksomheden, hvor man sælger og overdrager virksomheden. I denne forbindelse er der en masse dokumenter, der skal underskrives. Derfor er det en god idé at have en revisor og/eller en advokat med på råd, som kan sikre sig, at reglerne for salget går som det skal, så du ikke ender op med kontrakter, der ikke beskytter dig som virksomhedsejer. Det kan derfor anbefales at have en rådgiver med på råd, både under værdiansættelsen, salgsmodningen og ved salget af virksomheden, så du ikke står alene under nogle af trinene i processen. 

Find revisor

Ageras kan hjælpe dig, hvis du har brug for hjælp til værdiansættelse. Vi kan hjælpe dig med at finde den helt rette revisor, som er specialist indenfor dette. Revisoren bliver fundet på baggrund af dit behov, og derfor kan du være sikker på, at det bliver det helt perfekte match. Vi giver op til tre forskellige tilbud på revisorer - helt gratis og uforpligtende.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud