Stift interessentselskab

I forbindelse med at du skal have stiftet et interessentselskab, vil der være en række juridiske forhold, som man er nødsaget til at have kendskab til. Når man vælger denne selskabsform, så vil man som ejer af det pågældende selskab komme til at hæfte personligt for de eventuelle tab, som virksomheden måtte have. Selskabsformen I/S er lavet til stiftelse af et selskab, der ejes af flere forskellige interessenter, som alle sammen hæfter solidarisk i selskabet med alt det, som de på nuværende tidspunkter ejer, og det de i fremtiden måtte komme til at eje.

Indskud af kapital i forbindelse med stiftelsen

En af fordelene ved at stifte et interessentselskab er, at der ikke er krav om indskud af en bestemt kapitalsum. I praksis betyder dette, at de involverede interessenter i selskabet akkurat selv kan bestemme, hvor stort et beløb de ønsker at stifte selskabet med. Når man laver et kapitalindskud i et interessentselskab, så behøves det ikke nødvendigvis være med kontanter. Det er også muligt at indskyde værdi i selskabet i form af maskiner, biler, værdipapirer eller lignende.

Udarbejdelsen af en interessentskabskontrakt

Juridisk bistand fra en advokat er helt bestemt vigtigt, når der skal udarbejdes en kontrakt, som skal underskrives af de involverede parter i selskabet. Med hjælp fra en erfaren advokat vil du blandt andet kunne få kendskab til en række af de juridiske forhold, som man er nødsaget til at have kendskab til, når man skal ud for at stifte denne type af selskab. Udover det er vigtigt med juridisk bistand, inden man skriver under på en interessentskabskontrakt, så er det naturligvis også meget vigtigt, at du vil få udarbejdet en ordentlig og veludført kontrakt, og det er en af de ting, som en advokat kan hjælpe dig med.

Stift interessentselskab med hjælp fra den helt rette advokat

Hvis du gerne vil finde dig den helt rette advokat til at hjælpe dig med stiftelsen af det kommende interessentselskab, så vil det være en rigtig god idé at benytte Ageras til formålet. Du kan igennem Ageras få tilsendt 3 gratis og helt uforpligtende tilbud fra 3 forskellige advokater, der vil give dig hver deres pris på at hjælpe dig med at få stiftet et interessentselskab. Fordelen for dig vil være, at du helt selv kan vælge, om du ønsker at gøre brug af et af de tilbud bud, som du vil modtage fra de 3 forskellige advokater, som du har fundet igennem Ageras eller ej. Du vil ved at benytte dig af denne service få mulighed for at sammenligne flere forskellige priser, og du kan på den måde undgå at betale for meget for den hjælp, som du får fra en advokat.