Håndværkerfradraget blev afskaffet pr. 1. april 2022. Men servicefradraget gælder stadig. Dette fradrag giver, indenfor visse rammer, private ret til skattefradrag for udgifter til rengøringshjælp, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde.

Om servicefradraget

Reglerne for fradrag for udgifter til servicebistand i hjemmet eller i sommerhuset gælder derimod fortsat – og med følgende beløbsgrænser:

 • I 2023 er servicefradraget 6.600 kr. pr. person.
 • I 2023 er servicefradragets værdi ca. 26%.

Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi, altså formuefællesskab, kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt. Er man i et ægteskab, vil hver ægtefælle/samlever kunne få fradrag for op til 6.600 kr. for serviceydelser i 2023. Dette betyder, at skatteværdien, der er udtryk for den reelle skattebesparelse, der opnås qua fradraget – udgør i 2023 ca. 26% af udgiften. Et ægtepar, der på årsbasis har udgifter til rengøring og børnepasning på i alt 10.000 kr., får dermed dækket ca. 2.600 kr. af udgiften via skatten, hvis de husker at indberette fradraget på skat.dk. Beløbet overføres ikke automatisk, så det skal indtastes i hver jeres andel i årsopgørelsen. 

Hvis du har en fast rengøringshjælp tilknyttet dit hjem, så kan du få servicefradrag. Det er en fordel, hvis du husker at ansøge om fradraget, så du både kan nyde goden ved et rent og pænt hjem samtidig med, at du får lidt tilbage af skattefar.

Hvad er fradragsberettiget?

Servicefradraget dækker over flere områder og herunder flere arbejdsopgaver. Derfor dykker vi herunder lidt dybere ned i, hvad der helt præcist er fradragsberettiget.

Fradrag for rengøring

 • Vask og aftørring af hjemmet.
 • Rengøring af toilet og bad.
 • Støvsugning, gulvvask og boning.
 • Opvask, tøjvask og strygning.
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Fradrag for vinduespudsning

 • Indvendig vinduespudsning.
 • Udvendig vinduespudsning.

Fradrag for børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet eller fritidsboligen.
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter, men kun, hvis børnepasseren er fyldt 18 år ved årets udgang.

Bemærk at udgifter til lektiehjælp ikke er fradragsberettiget, hvis det ikke er i forbindelse med pasning.

Fradrag for havearbejde

 • Græsslåning.
 • Klipning af hæk.
 • Lugning.
 • Beskæring af buse og træer.
 • Snerydning.
 • Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m.

Bemærk at man ikke får fradrag for enkeltstående havearbejder som f.eks. anlæg af ny græsplæne, træfældning, rensning af tag og tagrender, ny terrasse og belægningsarbejde giver ikke fradrag. Det er heller ikke muligt at få servicefradrag, hvis din fritidsbolig har været udlejet. 

Det er også vigtigt at huske på, at man sagtens kan få servicefradrag for ydelser som rengøring og børnepasning, der udføres af privatpersoner. Der skal blot udfyldes en serviceerklæring eller tilsvarende af personen, personen skal være fyldt 18 år ved indkomstårets udløb, og vedkommende skal være fuldt skattepligt i Danmark.

Betingelser for servicefradrag

 • Arbejde udført i 2022 skal være betalt senest den 28. februar, hvis man ønsker at få fradrag for arbejdet. Betales det senere, får man fradraget i det indkomstår, hvor det er betalt.
 • Man skal betale elektronisk f.eks. med dankort, MobilePay eller netbank. Dette vil sige, at det ikke må betales med kontanter.
 • Man skal gemme sin dokumentation for det udførte arbejde.

Kan man få servicefradrag i et sommerhus?

Hvis sommerhuset har været udlejet i løbet af året, så er det ikke muligt at foretage fradrag for udgifter til hjælp i dette. Dette er uafhængigt af, om arbejdet er udført i perioder, hvor man selv har brugt det. For sommerhuse i udlandet, der ikke har været udlejet, kan der som udgangspunkt foretages fradrag efter samme regler som for sommerhuse i Danmark.

Find revisor

Selvangivelsen kan ofte drille. Især i forhold til servicefradraget, hvor der findes flere betingelser, der skal overholdes før dit fradrag bliver godkendt. Hvis du allierer dig med en revisor, så kan du være sikker på, at du får de fradrag, du er berettiget til og at alt bliver indberettet korrekt. Hos Ageras er vi specialister i at finde det rette match nemt, hurtigt og helt uforpligtende. 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud