Fra april 2019 er det slut med 1 krones selskaber – de såkaldte IVS'er.

Ifølge et nyt lovforslag fra erhvervsminister Rasmus Jarlov fra det Konservative Folkeparti, skal Iværksætterselskaberne, eller de såkaldte IVS’er afskaffes. Det har stor betydning for mellem 30.000 og 40.000 iværksætterselskaberne, som indenfor de næste 2 år skal omregistreres til anpartsselskaber – også kaldet ApS.

Afskaffelse af Iværksætterselskaber IVS

Hvorfor vil man afskaffe iværksætterselskaber?

Iværksætterselskaberne har hidtil, grundet deres lave startkapital på helt ned til én krone, været populære selskabsformer. Den omstridte selskabsform blev allerede i 2014, da virksomhedsformen blev grundlagt, mødt af voldsom kritik. En undersøgelse lavet af Erhvervsstyrelsen i september 2018 viser, at kritikkerne en stor del af vejen har haft ret i deres antagelser. For selvom IVS'et har skabt færre begrænsninger for iværksættere, har det samtidig også vist sig at være en lukrativ mulighed for svindlere og plattenslagere.

Den lave startkapital har kort og godt gjort det muligt for ejeren at stifte gæld i selskabet, for derefter at lade det tvangsopløse, uden selv at hæfte for mere end den éne krone, som er blevet brugt til at stifte selskabet. Antallet af tvangsopløsninger og konkurser har indtil videre forårsaget en samlet skattegæld på 700 millioner og er da også den bærende årsag til nedlæggelsen af selskabsformen.

Med ønsket om at fremme iværksætteri i Danmark har IVS selskabsformen da også været en god mulighed for at starte en egen virksomhed - let og bekvemt. En undersøgelse fra erhvervsstyrelsen viser således, at der i perioden 2014-2017 er stiftet hele 41.877 iværksætteselskaber. Samme undersøgelse viser også, at det kun er 4% af de stiftede Iværksætteselskaber, som har valgt at skifte selskabsform til ApS, efter at de har oparbejdet den krævede selskabskapital på 50.000 kr. Halvdelen af de registrerede IVS’er mangler dags dato stadig at blive momsregistrerede og man må derfor formode, at deres handelsaktivitet er begrænset.

Selvom der er indikationer på, at IVS selskabsformen har tiltrukket nye iværksættere, er det ikke muligt at konkludere om disse virksomheder stadig ville være blevet stiftet, hvis virksomhedsformen ikke var blevet introduceret. Under alle omstændigheder ville dele af iværksætterselskaberne, med en vis sandsynlighed, være blevet stiftet som enten enkeltmandsvirksomheder eller anpartsselskaber i stedet. Efter den kommende afskaffelse af iværksætteselskabet vil de lettest tilgængelige selskabsformer således være enkeltmandsvirksomheder (I/S) eller ApS’er.

Afskaffelse-af-IVS-Infographic-2019

Hvad betyder afskaffelsen af IVS'et for mig?

Indenfor de næste 2 år skal alle eksisterende IVS'er omdannes til anpartsselskaber. Erhvervsstyrelsen har dog mulighed for at forlænge fristen for omregistreringen, men overholdes den forlængede frist ikke, vil IVS'et blive tvangsopløst. Tvangsopløsningen betyder, at IVS’et rent juridisk ophører med at eksistere og at selskabets ledelse automatisk bliver afsat.

Da både IVS'er og ApS'er er kapitalselskaber, er der i virkeligheden ikke tale om en omdannelse, men snarere om en omregistrering af selskabsformen. Det betyder blandt andet at CVR-nummeret fra IVS'et kan overføres til det nydannede ApS. Der er således tale om en forholdsvis simpel og billig proces når man omdanner et IVS til et ApS.

Sådan omregistrerer du IVS til ApS

Man skal være opmærksom på det lovpligtige minimumskrav til indskud af selskabskapital, som indtil nu har lydt på 50.000 kr. for dannelsen af et ApS. Regeringen har dog, i forbindelse med den nye lovgivning, valgt at sænke kapitalkravet fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Selskabskapitalen på de 40.000 kr. kan komme enten via en kapitalforhøjelse, konvertering af gæld eller via værdier i firmaet som f.eks. firmabiler, hardware, eksisterende lager eller lignende.

Du bør imidlertid også være opmærksom på, at en omdannelse ikke er uden personlige konsekvenser. Når du konverterer dit IVS til ApS, hæfter du nemlig ikke længere kun for én krone, men i stedet minimumskapitalen på 40.000 kr. Vi anbefaler derfor altid at have en revisor med på råd, når du skal træffe beslutninger om dit IVS's fremtid.

For at opsummere får lovforslaget altså følgende betydning:

  • Det vil pr. april 2019 ikke længere være muligt at stifte et Iværksætterselskab.
  • Alle eksisterende IVS'er skal indenfor de næste 2 år omdannes til anpartsselskaber.
  • Kapitalkravet sænkes fra 50.000 kr. til 40.000 kr. fremover, når der konverteres til eller stiftes et nyt ApS.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud