Arv er, for nogle, et følsomt emne, hvorfor måden hvorpå denne videregives til efterkommerne ofte udelukkende er i giverens hænder. Argumentet herfor underbygges yderligere af, at mange føler, at det er malplaceret at blande sig i, hvordan arven de modtager skal fordeles. “Det er op til mine forældre, hvordan de vil gøre deres ressourcer op.”

Der er dog argumenter for at tale med sine arvinger om, hvorledes de ønsker at modtage en eventuel arv, som er tiltænkt dem. Der er nemlig evidens for, at der nogle arve, der er bedre end andre.

“Lånet”

Det kan umiddelbart virke som en god ide at videregive arven som et “lån”, der aldrig skal betales tilbage. Arvingen undgår dog ikke at betale SKAT af arven, hvis dette lån øjensynligt aldrig skal betales tilbage. Denne form for begunstigelse betragtes som et arveforskud, og behandles derfor ligeligt af SKAT som en efterladt arv.

For at undgå skattemæssige konsekvenser for modtageren, skal begge parter underskrive et såkaldt anfordringsgældsbrev. Herved signalerer giveren og arvingen ikke, at gælden ikke skal indfries.

Gaver og arv

Hvis modtageren af en gave ikke betragtes som skattemæssigt nærtstående (eksempelvis søskende til giveren), skal modtageren betale indkomstskat af gavens værdi. Der skal dog ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af gaven, hvorfor skatten maksimalt kan udgøre 53% for topskattebetalere.

Hvis modtager ikke er topskattebetaler, findes der ikke den store forskel på skatteandelen af gavens værdi; Den udgør nemlig mellem 16-17%.

Ægtefæller må modtage alle gavebeløb uden at blive pålagt at betale afgifter.

Nærtstående familiemedlemmer, såsom børn og børnebørn, må modtage op 64.300 kr (2018 tal). Der skal betales 15% i afgift ved værdier, der overskrider dette beløb.

Der er mange måder at videregive sin arv på, og det er op til de enkelte, hvordan de føler at dette gøres bedst. Hvis man vil give sin arv videre til sine nærmeste, skattefrit, kan man gøre dette ved at holde sig inden for det årlige gavebidrag. Det kan være en fordel at afstemme forventninger med sine arvinger, hvis man har i sinde at videregive en eventuel arv, da der er fordele og ulemper ved de forskellige måder at afvikle arven på. Det er meget individuelt for den enkelte familie, hvad der passer bedst til deres behov.Har du behov for rådgivning omkring arv og eventuelt behov udarbejdelse af et testamente, så udfyld nedenstående formular. Vi indhenter tre tilbud fra advokater, der har speciale i testamenter, og kan opfylde dine krav og forventninger. 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud