Den danske erstatningsret er skruet således sammen, at du som skadelidt, såfremt du ikke selv har skyld i skaden, altid vil få dækket dine tab. Mere spændende er det, om du som skadevolder får erstatningen dækket af din forsikring, eller om du selv skal udrede denne.

En smule terminologi

  • Skadelidt: Personen, der lider en skade eller et tab i et færdselsuheld (eller ethvert andet uheld).
  • Skadevolder: Personen, der har skyld, enten alene eller sammen med andre, i forvoldelsen af skaden.
  • Erstatning: Kontant beløb til at dække enten personskader eller tingsskader.
  • Regres: Ens forsikring skal umiddelbart betale erstaningen, men hvor de senere kan kræve regres – dvs. erstatning – af skadevolderen i særlige tilfælde.
  • Objektivt ansvar: Ansvar, der ikke er betinget af skyld, men vurderes ud fra, ’at være på det forkerte sted, det forkerte tidspunkt’. Objektivt ansvar for færdselsuheld findes i færdselslovens § 101 stk. 1.
  • Culpa-ansvar: Ansvar, der er betinget af skyld i form af enten uagtsomhed eller forsætlighed.
  • Personskade: Fx. en brækket arm eller en knækket tand.
  • Tingsskade: Fx .et par ødelagte briller eller en bulet bil.

Skadede får altid sit tab dækket ved færdselsuheld

Det er vigtigt at skelne mellem de to typer af skader, der findes: personskader og tingsskader. Fælles for dem begge er dog, at man som skadelidt i et færdselsuheld er helt sikker på at få erstatning for ens skader. Dette følger af Færdselslovens § 108 stk. 1, der dikterer, at forsikringsselskabet for skadevolderen hæfter umiddelbart, og altså skal betale til at starte med, men herefter har mulighed for at køre regres mod skadevolderen - i visse tilfælde.

For alle køretøjer i Danmark, med undtagelse af offentlige, er det påkrævet, at der er tegnet en ansvarsforsikring. I og med at ansvarsforsikringen umiddelbart hæfter, vil skadelidte altså altid være sikker på at få udredt erstatning, uanset om skadevolderen er økonomisk i stand til at betale eller ej. De danske regler er med andre ord en sikring af skadelidte og deres situation.

Eksempel: Jeg kører en tur i min bil. Det er glat på vejene, og selvom jeg ikke kører for hurtigt eller på nogen måde forkert, ender jeg med at køre ind i Susans bil, der får en bule. Bulen koster 10.000kr at reparere. Min ansvarsforsikring hæfter umiddelbart. Da jeg ikke har overtrådt min forsikringspolice ved fx at køre med alkohol i blodet, eller ved at køre alt for stærkt, kræver mit forsikringsselskab ikke regres mod mig, og jeg ender derfor ikke med at betale for skaden.

Havde jeg i ovenstående tilfælde fx kørt for stærkt, kørt spirituskørsel eller kørt uden kørekort, ville jeg med garanti have overtrådt min forsikringspolice. I så fald ville jeg sandsynligvis ende med et regreskrav fra mit forsikringsselskab, der ville betale pengene til Susans bule. Jeg ville, fordi jeg gjorde mig skyldig i særligt omfang, selv ende med at betale i så fald.
At jeg (mit forsikringsselskab) overhovedet skulle betale til at starte med grunder i det objektive ansvar, der i færdselsloven er indsat for alle bilister. I det øjeblik jeg sætter mig ind i min bil, er jeg ansvarlig for alle de skader, bilen forvolder – uanset, om det er min skyld, vejrets skyld eller tredjemandsskyld. Derfor er det også en dårlig idé at undlade at tegne den lovkrævede ansvarsforsikring, da man som objektivt ansvarlig uden skyld kan pådrage sig fænomenalt store erstatningskrav.

Den lovpligtige ansvarsforsikring vil som hovedregel gå ind og dække både de personskader og tingsskader man, som bilist, måtte pådrage sig. Der skal en særlig grad af skyld til – hvis jeg fx kører fuld i bilen og kører en cyklist ned – til, før end et erstatningskrav ryger over på selve den skadende person. Lovene er strikket sammen med det formål, at man både som skadevolder og skadelidte skal stilles bedst muligt og at forsikringsselskabet som udgangspunkt skal bære tabet, men gør man sig skyldig i særlig grad, kan man ende med selv at hæfte alligevel.

Søger du en ny advokat eller jurist?

Det har aldrig været nemmere at finde den rette jurist eller advokat. På blot fem minutter lære vi dig, din virksomhed og dine behov at kende.

Kaskoforsikring og ansvarsforsikring

Mens det er lovkrævet at tegne en ansvarsforsikring til ens bil, er det ganske frivilligt, om man derudover ønsker at tegne en kaskoforsikring. Mens en ansvarsforsikringen dækker de skader, man med bilen forsager på andre, dækker en kaskoforsikring de skader, man selv pådrager sig selv.

Eksempel: Jeg kører en tur i min bil. Desværre er det igen glat på vejen, og selvom jeg stadig ikke kører for stærkt, ender jeg med at køre ind i Susans bil. Igen. Susans bil bliver bulet og skal repareres for 10.000kr. Min bil bliver ved færdselsuheldet bulet og skal repareres for 5.000kr.
Min ansvarsforsikring dækker alle skaderne på Susans bil, der derved stilles, som var uheldet ikke sket. Men jeg har ikke nogen kaskoforsikring. Derfor skal jeg selv udrede skaderne på min egen bil.

Havde jeg i ovenstående eksempel haft en kaskoforsikring, ville majoriteten af udgifterne til reparation af min bil være dækket af forsikringsselskabet. Kun selvrisikoen ville jeg stå tilbage med – og alt efter forsikringens pris, plejer denne at udgøre et par tusinde kroner.

Strafansvar og erstatningsansvar kan forekomme samtidigt

Hidtil har denne artikel kun fokuseret på selve erstatningsansvaret ved et færdselsuheld. Der er midlertidigt mere til sagen end dette. Mange færdselsuheld sker som følge af strafbare hændelser, og her skal den skadende person både indregne strafansvar og erstatningsansvar.

Eksempel: Jeg kører fuld rundt i min bil efter en knapt så appelsinfri lørdag aften på den lokale bodega. På vej hjem overser jeg rødt lys og påkører cyklisten Asger. Ved uheldet ødelægges Asgers spritnye cykel til 5.000kr. Min ansvarsforsikring betaler umiddelbart de 5.000kr til Asgers cykel, men får regres mod mig, da jeg har overtrådt forsikringspolicen. Jeg ender altså selv med at betale de 5.000kr.
Derudover får jeg en politisag, da jeg har kørt med for høj promille. Jeg kan derfor se frem til endnu en bøde, frakendelse af kørekortet, eller – hvis jeg er rigtig uheldig – en fængselsstraf.

Som med så meget andet kan såvel strafansvar og erstatningsansvar, objektivt ansvar til trods, undgås ved en smule sund fornuft. Undgå at køre med alkohol i blodet, under påvirkning af stoffer og for hurtigt, og så bliver det rigtigt svært at ifalde endelig erstatningsansvar. 

 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud