Find den rette skilsmisseadvokat

En erfaren skilsmisseadvokat kan være behjælpelig i en svær periode, samt hjælpe dig med at danne et overblik over, hvilke rettigheder og muligheder du har i netop din skilsmisse. Det er meget forskelligt, hvad der gør sig gældende i hver enkelt skilsmisse, hvorfor det kan være en god idé at søge rådgivning fra en ekspert der passer perfekt til dine behov. Lad os hjælpe dig med at finde den rette skilsmisseadvokat.


 

Hvad er forskellen på skilsmisse og separation?

Er du og din ægtefælle blevet enige om at gå fra hinanden, eller ønsker den ene part ikke længere at være gift, så er der mulighed for at anmode om enten skilsmisse eller separation. 

Skilsmisse

Skilsmissen er den endelige juridiske opløsning af ægteskabet, hvilket medfører, at I ikke længere arver hinanden. Formuefælleskabet ophører, hvilket betyder, at I skal dele de ting I ejer ligeligt mellem jer. Der er intet krav om, at man skal være separeret forinden en skilsmisse. Det er dog afgørende, at begge parter er enige, hvis en direkte skilsmisse skulle blive aktuel uden en forudgående separation. I tilfældet af, at der ikke er enighed omkring en skilsmisse, så kan den ene part alligevel anmode om separation. 

Separation

Separation fungerer som en form for "skilsmisse på prøve", hvilket indebærer, at parterne skal flytte fra hinanden i 6 måneder (og kan efterfølgende søge om skilsmisse). Ægteskabet er i perioden stadigvæk gældende formelt set, men alligevel har separation en del af de samme juridiske konsekvenser som skilsmisse. 

  • Ægtefællerne har ikke længere automatisk arveret efter hinanden

  • Formuefælleskabet ophører - medmindre der forinden er oprettet en ægtepagt om særeje

  • Ægtefællerne har ikke længere pligt til at være hinanden tro, og kan hermed have andre partnere. 

Ønsker du at blive klogere på skilsmisse og separation, samt hvordan man anmoder om skilsmisse. Så kan du læse mere her.


Hvad koster det at blive skilt?

De direkte omkostninger ved separation eller skilsmisse lyder på 650 kr. for at få behandlet en sag - og yderligere 1.630 kr. hvis der skal holdes en vilkårsforhandling i Familieretshuset. Hvis ikke I kan nå til enighed omkring vilkårene for jeres sag, så er det desværre ikke så ligetil. Der findes i dette tilfælde ikke et konkret svar på, hvad det reelt set koster jer at blive skilt. Dette skyldes, at der er mange parametrer som afgør, hvad der skal deles og hvor lang tid processen tager, hvis ikke parterne kan komme til enighed.

Det har også en væsentlig betydning, hvilken skilsmisseadvokat man vælger, da timeprisen kan variere meget. Ender man altså i en skilsmisse der trækker i langdrag, så kan regningen hurtigt løbe op. Den største udfordring i mange skilsmissesager er fordelingen af fælleseje; hvem skal have hvad? Denne udfordring opstår ofte på baggrund af, at ganske få danske par har oprettet en ægtepagt om særeje. Det kan derfor hurtigt blive meget dyrt for den ene part, hvis ikke parten får den nødvendige rådgivning, hvorfor vi i mange tilfælde vil anbefale at søge hjælp fra en skilsmisseadvokat. 
 


Hvor lang tid tager en skilsmisse? 

Som tidligere nævnt, så er der mulighed for at blive skilt direkte uden forudgående separation, hvis begge parter er enige og I ikke har fælles barn/børn under 18 år. Er I ikke enige, så kan I først søge om skilsmisse, når I har været separeret i 6 måneder. Der eksisterer dog særlige undtagelser som utroskab, bigami eller vold, der gør det muligt for den ene part at anmode om direkte skilsmisse. 

Et brud er ofte svært, men hvis I kan nå til enighed omkring de væsentligste punkter, så er der stor sandsynlighed for, at I begge kan komme videre hurtigst muligt. Det har også stor betydning for eventuelle børn, at I når til enighed på så mange områder som muligt. En skilsmisseadvokat sikrer bedre kommunikation mellem parterne, hvilket er fordelagtigt, hvis man ønsker at sagen skal forløbe så mildt som muligt. Er det fortsat svært at nå til enighed, så vil sagen blive sendt til familieretshuset, hvor sagen skal afgøres af en dommer, og dermed vil skilsmissen tage længere tid.

 

Søger du en skilsmisseadvokat?

Det har aldrig været nemmere at finde den rette jurist eller advokat. På blot fem minutter lære vi dig, din virksomhed og dine behov at kende.

Hvad kan en skilsmisseadvokat hjælpe med? 

En skilsmisseadvokat kan hjælpe dig igennem juridiske og økonomiske dele af din skilsmisse, samt sikre at dine rettigheder og prioriteter fastholdes. En skilsmisseadvokat har en gennemgående indsigt i skilsmisseregler og love, og kan på baggrund af dette give dig den bedst mulige rådgivning gennem din skilsmisse. Det omfatter ikke kun det juridiske omkring skilsmisse, men også rådgivning angående livet efter skilsmissen. Desuden sørger en skilsmisseadvokat også for at forfatte de dokumenter, der er nødvendige for at skilsmissen bliver gennemført. Nedenfor har vi oplistet 3 forskellige skilsmisse scenarier, hvor en skilsmisseadvokat vil være fordelagtig:
 

Separation og skilsmisse

Er du og din ægtefælle ikke enige om skilsmisse, så kan der først søges om skilsmisse, når I har været separeret i seks måneder. Som tidligere nævnt, eksisterer der enkelte undtagelser, hvis der er tale om tilfælde med bigami, utroskab eller vold. I sager som dette anbefales det at få professionel rådgivning af en skilsmisseadvokat, da dette sikrer, at du kommer godt og sikkert ud af din skilsmisse.

Skilsmisse og børn

Har I fælles børn under 18 år, skal I tage stilling til barnets fremtidige bopæl, børnebidrag, samvær og hvis nødvendigt forældremyndighed ved en skilsmisse. Det kan være svært at overskue konsekvenserne af disse valg, når man står i situationen. Det kan derfor være behjælpeligt med en skilsmisseadvokat, som kan rådgive dig gennem processen, især hvis der opstår uenighed mellem parterne. 

Bodeling

Ved en skilsmisse, skal I dele jeres fælleseje ligeligt mellem jer. Har I derimod en ægtepagt, som giver den ene eller begge parter særeje over særlige værdier, så skal de trækkes ud af boet, inden det opgøres og deles. Opstår der uenigheder omkring, hvordan boet skal deles, så er det fordelagtigt at have konsultation med en skilsmisseadvokat, netop for at garantere, at dine prioriteter bliver overholdt. 

 


Hvad koster en skilsmisseadvokat?

En skilsmisse er i mange tilfælde ikke nogen billig fornøjelse. Et af de mest væsentlige scenarier er, at de to parter ikke kan nå til enighed angående bodelingen, og det kan i lignende tilfælde blive meget dyrt. Er ægtefællerne derimod nogenlunde enige omkring vilkårene, samt ønsker at komme hurtigt videre, så behøver sagen ikke at tage længere tid end højst nødvendigt.

Skal der alene i forbindelse med skilsmissen overdrages fast bolig, et såkaldt skilsmisseskøde, vil dette kunne gøres for mellem 3.000 kr. og 5.000 kr. hos de fleste advokater. Hvad der skal laves er lig med hvad en almindelig boligadvokat tager sig af blot i simpel form.

Hvis du ønsker hjælp til din skilsmisse bodeling vil regningen afhænge af medgået tid – hvor lang tid skal advokaten rent faktisk bruge på at hjælpe dig? 


Hjælp fra skilsmisseadvokat

Regningen til en skilsmisseadvokat kan potentielt løbe op i et femcifret beløb ved en skilsmisse der går i hårdknude. Det store problem ved de fleste skilsmisser er bodelingen, hvor fælleseje skal deles mellem de to ægtefæller. Havde ægtefællerne særeje i deres ægteskab ville dette ikke være et problem, men sådan er det ikke i langt majoriteten af de danske ægteskaber, hvor alt skal deles ligeligt mellem de to ægtefæller. Dette skaber flere problemer, hvis ægtefællerne ikke er helt enige, eller indstillet på at blive det meget hurtigt.

Lad os hjælpe dig med at finde en skilsmisseadvokat, der passer perfekt til dine behov. På blot 5 minutter lærer vi dig og dine behov at kende, og kan på denne måde indhente 3 uforpligtende tilbud på skilsmisseadvokater til dig.

Ønsker du at vide mere om advokat priser, så kan du læse mere her.

 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud