En virksomhed udarbejder og indberetter årligt en årsrapport, der har til formål at give et retvisende billede af den økonomiske situation i virksomheden. Man skal dog holde tungen lige munden under udarbejdelsen af årsrapporten, så man undgår at lave dumme fejl i den. 

Indberettelse af årsrapport

Mange virksomhedsejere døjer med tvivlen, om årsrapporten bliver indberret uden fejl, op til en deadline, men reaktionen er ikke helt uden grund. Der indberettes årligt utallige fejlagtige årsrapporter til Erhvervsstyrelsen.

Dette understreger ikke kun vigtigheden af en godkendt og dygtig revisor, men også behovet for større koordination og videnudveksling mellem revisoren og virksomheden. 

Her får du et overblik over de fem mest hyppige fejl i årsrapporten. Så kan du være på forkant inden deadline - uanset branche.

5 ting man skal være opmærksom på omkring årsrapport

Der er særligt fem fejltyper, som virksomheden skal være opmærksom på i det regnskab, der indberettes til Erhvervsstyrelsen:

 1. Ledelsespåtegningen 
  Det er vigtigt, at ledelsespåtegningen fremgår klart af årsopgørelsen. Dette er ikke et fravalg, virksomheden kan tage, medmindre ledelsen kun består af ét medlem.

 2. Sammenligningstal
  For at en årsopgørelse betragtes som fyldestgørende og i overensstemmelse med de formelle krav, skal sammenligningstal indgå i rapporten.
 3. Regnskabspraksis
  Det er ikke kun vigtigt at vælge og holde sig til én regnskabspraksis i sin årsopgørelse, men også at give en fyldestgørende beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Du bør derfor sørge for at benytte den rette revisor eller regnskabsprogram, når du håndterer din virksomheds økonomi.

 4. Angivelse af selskabsform
  Det forekommer ofte, at selskabsformen (eksempelvis, IVS, ApS, A/S) angives forkert i årsopgørelsen. Dette skal virksomheden derfor også være opmærksom på.

 5. For mange nuller og huller
  Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvilke regnskabsposter, udover de formelle krav, der skal inddrages i årsrapporten. Ved omhyggeligt at udvælge de relevante poster, undgås visuelle forstyrrelser i form af utallige nuller fra tomme poster.

For nogle, kan disse punkter virke som almen viden eller repetition, men der er mange virksomheder, der ser for lemfældigt på pligten om korrekt og fyldestgørende beretning af årsregnskabet. Dette kan have afgørende konsekvenser for din virksomhed, idet fejlagtige årsrapporter kan føre til påbud om overholdelse af lovgivningen.

Hjælp til årsrapport

Fejl kan så vidt muligt undgås ved at sikre, at regnskabet lægges i gode og kvalificerede hænder. Det er hovedformålet med Ageras’ services - at parre klienter med specialister, der har de nødvendige kompetencer til at varetage din specifikke opgave.

Ageras er specialister i at finde det helt rette match til den opgave, du stiller. Vi tilbyder dig uforpligtende tilbud fra forskellige revisorer, der har skræddersyet deres henvendelser til din specifikke opgave.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud