Hvad er et skøde?

Et skøde er i forbindelse med køb og salg af fast ejendom et digitalt dokument, der skal tinglyses. Skødet fungerer som den officielle og endelige registrering af, hvem der har ejendomsretten til ejendommen, når den er blevet tinglyst. Den købsaftale, som køber og sælger oprindeligt indgår i handlen, danner grundlag for skødet.

Skøde og købsaftale er således to adskilte juridiske papirer, der begge kræves ved køb og salg af fast ejendom. Købsaftalen er meget omfattende og indeholder alle overdragelsens vilkår og betingelser. Et skøde er en for­kortet version af købsaftalen, og som udgangspunkt er der ikke noget, der forhindrer dig i selv at udfærdige et skøde.

Hvad skal et skøde indeholde?

Et skøde indeholder helt basale oplysninger, såsom købers og sælgers navne samt oplysninger om ejendom­mens adresse, købesum og pantehæftelser, den offentlige ejendomsvurdering, servitutter og over­tag­elses­dagen.

Skødet beskriver de generelle fakta om overdragelsen af ejendomsretten samt vilkårene for overdragelsen. Følgende indgår normalt i et skøde:

  • Navn, adresse og CPR-nr. på begge parter
  • Informationer om ejendommen
  • Ejendommens tilstand eller forfatning
  • Købesum og pantehæftelse
  • Offentlig ejendomsvurdering
  • Servitutter
  • Overstagelsesdato

Andre ting som et skøde kan indeholde er erklæringer, der er nødvendige for tinglysning. Det kan for eksempel være en erklæring, der beskriver, hvordan du har det med at købe landbrug.

Konsekvenser ved at lave fejl i skødet

Med hjælp fra forskellige hjemmesider kan du sagtens skrive et skøde selv, men medmindre du er meget sikker på de juridiske aspekter, bør du få en professionel rådgiver til at kontrollere, at alle for­muler­inger og oplysninger er korrekte.

En lille fejl i skødet eller købsaftalen kan få meget store konsekvenser på længere sigt. Du kan også vælge at lade en advokat udfærdige skødet. Advokaten, der udfærdiger skødet, er dækket af en ansvarsforsikring, og det er købers sikkerhed, hvis noget går galt. Hvis køber lader en privatperson skrive skødet, er det derimod for købers regning og risiko.

Siden 2009 foregår al tinglysning i Danmark elektronisk. Tinglysningskontorerne ved byretterne findes ikke længere, og al tinglysning er samlet ved Tinglysningsretten i Hobro. Skøder tinglyses i dag digitalt på www.tinglysning.dk. Du kan også vælge at give din boligadvokat, bankrådgiver eller ejendomsmægler fuldmagt til at gøre det på dine vegne.

Fordi tinglysningen foregår elektronisk, får du øjeblikkeligt svar på, om tinglysningen er gennemført, eller om den er sendt til Tinglysningsretten, f.eks. fordi der er rets­an­mærk­ninger.

Søger du en boligadvokat?

Det har aldrig været nemmere at finde den rette jurist eller advokat. På blot fem minutter lære vi dig, din virksomhed og dine behov at kende.

Advokatforbehold i skødeaftalen

Et advokatforbehold i din skødeaftale kan redde dig i sidste ende, hvis der rent faktisk gemmer sig juridiske fejl du ikke har opdaget. Hvis du indskriver et advokatforbehold i købs- eller salgsaftalen og skødet, betyder det, at din advokat skal godkende det juridiske før at aftalen får gyldighedskraft. Din boligadvokat kan ikke ændre priser eller detaljer, men blot bekræfte, at de juridiske og formelle krav for aftalen er opfyldt.

 

 

Hjælp til et skøde

Det kan være en god idé at søge bistand hos en boligadvokat, hvis du har brug for hjælp til oprettelse eller tinglysning af et skøde. Du kan selv tinglyse og udarbejde dit skøde, men hvis du ikke er bekendt med proceduren eller de gældende love, er det en god idé at lade en boligadvokat klare opgaven.

En boligadvokat kan hjælpe med at udarbejde skødet, tinglyse det, tale med banken og afslutte handlen. Inden skødet tinglyses, sørger advokaten for, at aftalens bestemmelser er korrekte. Du er forpligtet af de underskrevne aftaler, når tinglysningen er afsluttet, fordi de ikke er verificeret på det tidspunkt.

De kan også hjælpe med at forhandle købsaftalen og rådgive omrking tinglyste servitutter, ejerskifteforsikring, forureningsforhold på ejendommen mv. På den måde sikrer du en tryg bolighandel fra start til slut. 

Hos Ageras kan du få tre tilbud fra boligadvoktaer helt gratis og uforpligtende til at hjælpe dig med at udarbejde eller tinglyse dit skøde.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud