Du har skaffet en køberrådgiver. Selve bolighandlen er i sidste fase af processen, og du kan snart få nøglerne til din nye bolig. Dog har du og din køberrådgiver lidt flere praktiske opgaver, I skal igennem inden overtagelsesdagen. Men ved du egentlig præcis, hvilke trin der indgår i køberrådgivning af en bolighandel? Det får du svar på herunder af BoligPartner.

Vigtige trin ved bolighandel

Bolighandler kan være indviklede, og der er en masse ting at holde styr på. Derfor har vi nedenfor samlet en tjekliste, hvor du kan se de trin, der indgår i en bolighandel. Så kan du blive godt klædt på til at overtage din drømmebolig. Disse 12 vigtige trin er fordelt ud på 2 vigtige faser:

  • Inden du overtager boligen.
  • Dagen du overtager boligen.
  • Efter du overtager boligen.

Hvad skal jeg gøre, inden jeg overtager boligen?

Inden overtagelsen af boligen er der en række trin, du skal igennem. Her har vi samlet 8 vigtige trin, du skal huske at gå igennem inden overtagelsesdagen:

1. Køberrådgiver skal have meldt endelig handel

Din køberrådgiver skal have meldt endelig handel, hvilket vil sige, at alle forbehold din rådgiver, i samråd med dig, har stillet overfor sælger/mægler, skal være afklaret.

2. Tinglysning af skøde

Det er vigtigt at huske tinglysningen af skødet. Alle parter skal underskrive skødet med NemID. Skødet er det officielle dokument, som registrerer, hvem der ejer ejendommen og har den juridiske ret hertil. Denne oplysning er offentlig tilgængelig.

4. Bankgaranti

Din bank skal stille en bankgaranti. Denne bankgaranti garanterer sælger, at købesummen vil for bolighandlen blive deponeret senest på den aftalte overtagelsesdag. Hvis du selv har det fulde beløb, skal banken overføre betaling til sælger. Det samme er gældende, hvis overtagelsesdagen er tæt på tidspunktet, hvor du køber ejendommen. Din bank hjælper dig med denne del, og din køberrådgiver samt mægler sikrer dig, at banken gør det indenfor tidsfristen. Købesummen vil blive overført til en deponeringskonto i sælgers bank, der er en lukket konto, som sælger først kan få adgang til, når skødet er tinglyst uden anmærkninger, hvor din køberrådgiver vil frigive dem til sælgers disposition.

4. Handelsomkostninger skal være betalt

Det drejer sig om handelsomkostninger, der indeholder honorar til køberrådgiver og tinglysningsafgiften til skat for skødet (0,6% af købesummen + 1.750 DKK i fast gebyr), skal være betalt.

Din bank skal derfor stille en bankgaranti, der garanterer sælger, at købesummen vil blive deponeret senest på den aftalte overtagelsesdag.

5. Husforsikring og brandforsikring

Hvis du har købt hus eller villalejlighed, skal hus/brandforsikring være tegnet og træde i kraft den dag, du får nøglerne i hånden.

6. Ejerskifteforsikring

Hvis du har købt hus eller villalejlighed og ønsker at tegne ejerskifteforsikring, skal denne være tegnet og træde i kraft den dag, du modtager nøglerne. Det er ikke muligt at tegne en ejerskifteforsikring, efter du får nøglerne.

7. Lejlighedsforsikring

Hvis du har købt en ejerlejlighed og ønsker at tegne en lejlighedsforsikring, skal denne være tegnet, inden du får nøglerne.

8. Man skal melde flytning

Det er vigtigt, at du husker at melde din flytning på borger.dk.

Som det fremgår af ovenstående, er der stadig en del, der skal på plads, inden du kan få nøglerne til din nye drømmebolig. Såfremt du har en køberrådgiver, vil de hjælpe dig hele vejen gennem din bolighandel – så alle ovenstående deadlines overholdes, og du vil blive informeret om, hvad du som køber skal være opmærksom på.

Hvad skal jeg gøre på dagen, jeg overtager boligen?

9. Overtagelsen er som udgangspunkt kl. 12.00

Hvis du aftaler en anden overtagelsesdag med mægler/sælger, er det meget vigtigt, at du giver din køberrådgiver denne information, da rådgiveren, som tidligere nævnt, sikrer, at alle ovenstående punkter er afklaret, inden du får nøglerne. Dermed sikrer du også, at der ikke glemmes noget, og at du ikke mister muligheden for f.eks. at tegne ejerskifteforsikring.

10. Ingen krav om, at ejendommen er rengjort

Der er desværre ikke et krav om, at ejendommen er rengjort. Det er dog kutyme, at ejendommen er ryddelig på overtagelsesdagen. Du kan derfor ikke klage over manglende rengøring.

11. Alle hårde hvidevarer skal være funktionsdygtige på overtagelsesdagen

Alle hårde hvidevarer, som er nævnt i købsaftalen eller salgsopstilling, skal være funktionsdygtige på overtagelsesdagen. Derfor skal du gennemgå dem alle og gerne sammen med mægler. Det er en god idé, at du sammen med mægler gennemgår og afprøver evt. hårde hvidevarer og stikkontakter, så I er sikre på, at alt er som aftalt. Du vil være godt stillet i forhold til at rette krav mod sælger, hvis ikke de hårde hvidevarer virker, da mægler også selv har set denne mangel. Du skal huske at give din køberrådgiver besked, hvis ikke de hårde hvidevarer virker, da rådgiveren kan hjælpe med evt. krav overfor sælger. Du kan med fordel tage billeder/videoer af disse mangler.

12. Alle forbrugsmålere aflæses

Alle forbrugsmålere såsom el, vand, varme, brænde og olie aflæses. Hvis forsyningsværkerne ikke selv afregner overfor sælger, vil målingerne blive medtaget på refusionsopgørelsen, som opdeler de forskellige udgifter mellem køber og sælger.

Hvad skal jeg gøre, efter jeg overtager boligen?

Efter overtagelsesdagen, er det sidste step refusionsopgørelsen, inden hele din bolighandel er afsluttet. Refusionsopgørelsen er en opgørelse over de udgifter, som sælger har betalt forud for overtagelsesdatoen, men som skal betales af køber fra overtagelsesdagen - eller omvendt. Eksempelvist betaler sælger ofte ejendomsskat forud for 6 måneder ad gangen. Hvis køber flytter ind i denne periode, vil køber skulle refundere noget af ejendomsskatten til sælger. Dette sker via refusionsopgørelsen.

Det samme gør sig gældende, hvis man har tegnet en ejerskifteforsikring. I dette tilfælde betaler sælger halvdelen af den billigste ejerskifteforsikring, som sælger har tilbudt. Dette beløb medtages også på refusionsopgørelsen, som til slut viser om køber eller sælger har penge til gode, ligesom forbrugsaflæsninger medtages, hvis ikke forsyningsværkerne selv afregner disse.

Refusionsopgørelsen udarbejdes af mægler eller køberrådgiveren mellem 14-30 dage efter, du er flyttet ind. Når både du og sælger har godkendt refusionsopgørelsen, saldoen er betalt til den af Jer, som skal have penge retur og skødet ikke længere har anmærkninger med sælgers tidligere lån, vil hele din bolighandel være afsluttet. Din sag med køberrådgiveren er endelig slut, hvis du har valgt en køberrådgiver, som vil være med dig i handlen hele vejen fra start til slut.

Bolighandel hjælp

Som det fremgår af ovenstående, så kan bolighandel være indviklet. Der er en masse trin, man skal gå igennem både inden overtagelsesdagen, på selve overtagelsesdagen og efter overtagelsesdagen. Disse trin kan være besværlige at overskue på egen hånd. Derfor står vi hos Ageras klar til at hjælpe dig, der ønsker hjælp til din bolighandel. Ageras giver dig nemlig muligheden for at kunne få et gratis tilbud på boligadvokater lige nu, der er helt uforpligtende, samt nemt og hurtigt.

Søger du en boligrådgiver?

Det har aldrig været nemmere at finde den rette boligrådgiver. På blot fem minutter lærer vi dig og dine behov at kende.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud