I Danmark har vi to grupper af revisorer, som må revidere regnskaber. Det er registrerede revisorer og statsautoriserede revisorer. Disse to titler går under fællesbetegnelsen godkendte revisorer. Godkendte revisorer har gennemgået et langt uddannelsesforløb og er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Men hvad er forskellen på en registreret revisor og en statsautoriseret revisor?

Hvad er en revisor?

Som revisor arbejder du med revision og regnskab. Årsrapport, regnskab, skat, bogføring, moms, revision og selvangivelse er kun en håndfuld af opgaver, som revisorer kan hjælpe med. Revisorers arbejde går i store træk ud på at gennemgå en virksomheds regnskab og afgøre, om det giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

En revisor har en stor finansiel viden og kan hjælpe dig med rådgivning og sparring inden for forskellige områder. Revisorer kan eksempelvis også hjælpe privatpersoner med deres private skatteforhold, og hvis de skal købe ejendomme mv.

Hvem er revisor?

Alle og enhver må kalde sig revisor - herunder dig og mig. Dette skyldes, at titlen revisor ikke er beskyttet. Akkurat som tilfældet er for mange andre titler i det danske erhvervsliv. Men jeg er ikke frisør, blot fordi jeg må kalde mig det – ligesom du ikke er revisor, selvom du kan huske, hvad et primtal er.

Når man i daglig tale snakker om en revisor, henviser man i virkeligheden til en såkaldt godkendt revisor. En godkendt revisor er samlebetegnelsen over de to autorisationsordninger til revisorerhvervet, som vi har i Danmark. De to autorisationsordninger går under titlerne registreret revisor og statsautoriseret revisor.

Så inden du fusionerer med din lommeregner, og åbner din egen virksomhed som revisor, så skal du altså være opmærksom på, at du ikke må benytte dig af de beskyttede titler; godkendt, registreret eller statsautoriseret revisor – eller titler der kan forveksles med disse.

Forskel på registreret revisor og statsautoriseret revisor

Rent praktisk er forskellen på de to titler efterhånden minimal, og langt hen ad vejen er de to former for revisorer autoriseret til at udføre det samme arbejde. Ydermere er de begge også underlagt den samme revisorlovgivning og heraf underlagt de samme regler for kvalitetskontrol og dokumentationspligt. De forskellige titler giver derfor ikke anledning til at foretrække den ene frem for den anden.

Men der er selvfølgelig undtagelser - ellers havde dette godt nok være en tynd artikel. Dog er disse undtagelser højst sandsynligt ikke relevant for lige præcis dig, men her kommer de.

Børsnoteret selskaber, samt finansielle virksomheder som f.eks. banker og kreditinstitutter, skal således have deres regnskab revideret hos en statsautoriseret revisor. Derudover vil du også i mange tilfælde skulle bruge en statsautoriseret revisor i tilfælde af, at du som forening eller virksomhed modtager eller ansøger om offentlig støtte. Hvis du ikke falder under disse kategorier, og du skal have foretaget fuld revision, udvidet gennemgang eller review, kan du benytte både en registreret revisor og statsautoriseret revisor. 

Hvis du ikke falder under disse kategorier, og du skal have foretaget fuld revision, kan du benytte både en registreret og statsautoriseret revisor.

Men hvorfor er der så alligevel en lille forskel på, hvad de to typer revisorer må arbejde med?

Forskellen udmønter sig i deres respektive uddannelse:

  • En registreret revisor har kunne ”nøjes” med et toårig grundforløb på cand.merc.aud. uddannelsen, hvorimod en statsautoriseret revisor har måtte gennem det fulde forløb, som tager 3-4 år.
  • Efterfølgende har en registreret revisor optjent 2-3 års praktisk erfaring på et revisionskontor, mens en statsautoriseret revisor har gjort nøjagtigt det samme – blot hos et statsautoriseret revisionskontor.
  • En registreret revisor har afsluttet sin uddannelse med kvalifikationseksamen, mens en statsautoriseret revisor har taget en revisoreksamen.

Registreret revisor

Men hvorfor overhovedet have to forskellige titler, hvor forskellen stort set ikke er eksisterende? Det er der sikkert også andre, som har spurgt sig selv om, og derfor vil denne artikel i fremtiden blive overflødig. Det skyldes, at der i fremtiden kun vil være én slags godkendt revisor i Danmark; den statsautoriseret revisor. Uddannelsen som registreret revisor er blevet nedlagt. Dette betyder, at den registreret revisor de næste 40-50 år langsomt, men sikkert, vil forsvinde.

Hjælp til revision

Har du som privatperson brug for en revisor - eller måske har du brug for en revisor til at revidere din virksomheds regnskab? Under alle omstændigheder kan vi hos Ageras finde det helt perfekte match til lige netop dit behov. Vi giver dig nemlig op til tre tilbud på revisorer - helt gratis og uforpligtende.

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud