Din virksomhed skal bruge en erklæring - men hvilken erklæring er bedst for din virksomhed? Det er ikke altid nemt at vide, og derfor har vi valgt at skrive denne artikel, så du kan få det fulde overblik over udvidet gennemgang vs. fuld revision. Der er nemlig visse regler for, hvornår du kan benytte dig af en udvidet gennemgang og hvornår du er forpligtiget til at få fuld revision af din virksomhed.

Hvad er en udvidet gennemgang?

Udvidet gennemgang er en erklæringstype, der ligger niveauet under revision. Det vil sige at den udvidede gennemgang indeholder færre oplysninger om dit regnskab end revision, men indeholder flere informationer end ved et review. Derudover er en udvidet gennemgang billigere end fuld revision, men kan, ikke desto mindre, stadig bruges til at fremvise en sikkerhed for leverandører, kunder og samarbejdspartnere. Derfor er den udvidede gennemgang ofte et meget populært valg iblandt små og mellemstore virksomheder.

Mange virksomheder forlanger, at man kan fremvise en erklæring, før de vil indgå et samarbejde. Med en udvidet gennemgang får en virksomhed en “blåstempling”, om at der er orden i tallene. Alle virksomheder vil gerne undgå bøvl med samarbejdspartnere i form af brudte aftaler, manglende betalinger osv. Så en udvidet gennemgang kan øge tilliden til din virksomhed og dermed dine chancer for at etablere nye samarbejder.

 

Søger du en ny revisor eller bogholder?

Det har aldrig været nemmere at finde den rette revisor eller bogholder. På blot fem minutter lære vi dig, din virksomhed og dine behov at kende.


Hvad koster udvidet gennemgang?

En udvidet gennemgang er meget individuelt - og prisen afhænger af, hvor mange timer revisor skal bruge på at udføre arbejdet. Hvis du fx har en masse bilag, som der er rod i, så kan det tage tid at rydde op - fremfor hvis du har bilag, der er fejlfri. Det behøver ikke engang at være fejl, der definerer prisen. Antallet af bilag eller den årlige omsætning kan også sætte tonen for, hvor stort et beløb du skal slippe. 

For de mindre virksomheder med en årlig omsætning på omkring 1-5 mio., kan man forvente en pris for udvidet gennemgang på 10.000 kr. - 20.000 kr.

Eksempler på hvad en udvidet gennemgang kan koste

Herunder kan du se to eksempler på, hvad en udvidet gennemgang kan koste. Disse to eksempler er taget ud fra 2 af vores tidligere sager. 

billede af prisskilt over udvidet gennemgang, der koster 11.000 kr. DKK for et ApS under 1 mio. i omsætning.

 

Her ser vi et ApS, med en fin årlig omsætning på under 1 mio. kr. Mange danske virksomheder ligger under denne kategori og derfor er prisen på en udvidet gennemgang også lavere end, hvad den ville være for et stort selskab med 5 mio. kr. i omsætning. Næste eksempel omhandler et ApS med en lidt højere omsætning og dermed en lidt højere pris. 

billede af prisskilt over udvidet gennemgang, der koster 18.000 kr. DKK for et ApS med 1 mio. i omsætning.

Nu har du fået 2 eksempler på udvidet gennemgang. Hvis din omsætning ligger imellem disse 2 eksempler, kan du dermed nogenlunde regne prisen ud. Hvis du derimod ejer et større selskab med ca. 5 mio. i omsætning, så kan du forvente en højere pris. Hvis du gerne vil have et konkret tilbud. så kan du få 3 gratis af Ageras, som matcher dig med 3 kompetente revisorer. Det gør du ved at trykke på den grønne knap længere nede på siden. 

Fordele og ulemper ift. revision

Fordele ved udvidet gennemgang:

 • Det koster mindre

 • Er mindre tidskrævende og kræver færre ressourcer


 Ulemper ved udvidet gennemgang

 • For nogle instanser og virksomheder er en udvidet gennemgang ikke altid fyldestgørende. Ofte er en erklæring om fuld revision et krav fra banker, hvis der skal optages store banklån.

 • Man har lettere ved at sætte spørgsmålstegn ved din virksomheds processer som kontroller osv. da de ikke medtages i en udvidet gennemgang. Det kan være en “deal-breaker” for nogle potentielle samarbejdspartner, hvis de har store krav til leveringstid og optimering.

Valg mellem revision og udvidet gennemgang

Der er forskellige forhold man skal have i betragtning når valget står mellem revision og udvidet gennemgang.

Disse forhold taler for at man skal foretage revision:

 • Virksomheder med store banklån
 • Virksomheder, hvor der er kredritforsikring eller hvor leverandøerer vurderer virksomheden.
 • Hvis man har flere ejere eller en professionel betyrelse
 • Komplekse regnskabsposter med mange skøn - eksempelvis entreprenører med store igangværende arbejder
 • Selskaber, der påtænkes solgt eller skal fremskaffe kapital i nærmeste fremtid.
 • Hvis det er et krav at fastholde revision fra ejere/moderselskab. Hvis det ikke er væsentligt med revision.

Andre forhold der taler for man skal gå med en udvidet gennemgang i stedet:

 • Virksomheder med mindre gældsandel eller virksomheder, der er selvfinansierende.
 • Virksomheder, hvor der ikke er øvrige eksterne interessenter, der foretager væsentlige vurderinger.
 • Hovedaktionærselskaber/sammenfald mellem bestyrelse og direkstion.
 • Simple virksomheder, der ikke har komplekse regnskabsmæssige problemstillinger
 • Virksomheder, der ikke forventer yderligere kapitalindskub eller gældoptagelse af væsentlig karakter.
 • Svage interne kontroller og ingen overvægning fra ledelse og ejere.
 • Hovedaktionærer, der overvåger alle væsentlige forhold i virksomheden.

Hvem kan fritages fra fuld revision?

Virksomheder i regnskabsklasse B er som oftest de virksomheder, der får en udvidet gennemgang. Her bliver der ikke sat lige så høje krav til regnskabet, som en virksomhed i regnskabsklasse C, som skal have foretaget fuld revision. Både mikrovirksomheder og holdingselskaber - generelt virksomheder med begrænset hæftelse, kan benytte sig af en udvidet gennemgang.

billede af en mikrovirksomheder og en holdingvirksomhed, som begge har ret til at få foretaget udvidet gennemgang og ikke fuld revision, his de overholder nogle bestemte regler.

 

Du kan vælge at få en udvidet gennemgang, hvis:

 • Din virksomhed befinder sig i regnskabsklasse B
 • Har en balancesum på under 44 mio. kr. 
 • Har en nettoomsætning på under 89 mio. kr.
 • Har et gns. antal fuldtidsbeskæftigede på under 50 (et år).

 

Hvilke analyser bliver foretaget ved udvidet gennemgang?

Ved en udvidet gennemgang skal en revisor afgive en revisionskonklusion, som indeholder information om forhold i ledelsen, hos medarbejderne, arbejdsgangene, bilagene osv. Forbeholdene kan indeholde supplerende oplysninger og kommentarer, hvis revisor vurderer at der er forhold, der ikke helt lever op til de ønskede krav. Der kan være mange årsager til dette. Måske er systemer under ombygning eller andet, der gør at kvaliteten ikke er i top på nuværende tidspunkt - men som er ved at blive udredt.

Man kan også få foretaget et review i stedet for den udvidede gennemgang. Et review er dog den "laveste form for sikkerhed", som din virksomhed kan udvise.

Hvem udfører udvidet gennemgang?

Det er en revisor der udfører en udvidet gennemgang - ligesom en revisor også udfører fuld revision. Når du ønsker en udvidet gennemgang behøver din revisor dog ikke at være statsautoriseret, men kun godkendt/registreret. Det udvider paletten af muligheder for, hvilke revisorer, du kan vælge imellem. Der findes langt flere registrerede revisorer på det danske marked end statsautoriserede. 

Prisen spiller også en afgørende faktor, når det omhandler en statsautoriseret vs. en registreret revisor. Du kan nemlig forvente at en statsautoriseret revisor, som har den højeste eksamen inden for branchen, er markant dyre i arbejdstid end en registreret.

For store selskaber kan det være alfa omega at have en specialist inden for revision, men for mindre virksomheder, som ikke har et kompliceret regnskab, så kan en registreret revisor være et perfekt valg, så du får en fejlfri erklæring af høj kvalitet samtidig med at du ikke betaler den højeste pris på markedet. 

Hjælp til udvidet gennemgang

Sammenlign nogle forskellige tilbud, så du ved, hvad du kan regne med. Hos os kan du få gratis tilbud på revisorer, der kan give din virksomhed en udvidet gennemgang.

Vi matcher dig og revisorerne på baggrund af dine enkelte behov til kompetencer, lokation osv. Derefter finder vi dine 3 bedste matches, der alle vil kæmpe om at give dig det bedste tilbud. På den både kan du være garanteret at ende op med en fordelagtig pris.

 

 

 


 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud