Det er heldigvis ikke særligt ofte, at man skal sætte sig ind i arvereglerne. Men netop dérfor kan processen opfattes langt mere uoverskuelig, end den i forvejen er, når man står til at skulle arve efter et dødsfald. Hos Ageras har vi derfor udarbejdet en skabelon, som automatisk beregner, hvor meget du skal betale i arveafgift
 du kan downloade skabelonen her.

I denne artikel gennemgår vi derudover også reglerne vedrørende arveafgift, og illustrerer reglernes indvirkning vha. praktiske eksempler.

DOWNLOAD AGERAS’ SKABELON, OG SE HVOR MEGET DU SKAL BETALE I BOAFGIFT

Selvom man i daglig tale snakker om arveafgift, hedder det i virkeligheden boafgift. Såfremt boets værdi overstiger bundfradraget på 282.600 kr. (2017), skal næsten alle personer betale boafgift af det overskydende beløb. Hvor meget du præcist skal betale, afhænger af din relation til afdøde. Her sondrer man således mellem 3 grupper af arvinger, som skal betale forskellige satser i boafgift og tillægsboafgift.

Satser for boafgift og tillægsboafgift (2017)

Bemærk, at der kun skal betales boafgift, såfremt boets værdi udgør mere end bundfradraget på 282.600 kr. Skulle du arve mere end dette beløb, skal der betales boafgift af det overskydende beløb. Du finder de forskellige satser herunder.

  • Afgiftsfri 0 % - Ægtefæller betaler hverken boafgift eller tillægsboafgift af den efterladte arv. Derudover er godkendte almenvelgørende foreninger og institutioner også fritaget for at skulle betale boafgift. 
  • Boafgift 15 % - Nærtstående personer som f.eks. forældre, børn (herunder stedbørn og adoptivbørn), børnebørn, oldebørn betaler 15 % i boafgift.
  • Boafgift 15 % + tillægsboafgift 25 % ≈ 36,25 % - Øvrige arvinger som f.eks. søskende, nevøer, niecer, venner m.v. betaler både boafgift på 15 % samt tillægsboafgift på 25 %. Bemærk, at bundfradraget ikke gør sig gældende, når der er tale om tillægsboafgiften på 25 %. Denne afgift udregnes i stedet udelukkende på baggrund af bruttoarven fratrukket boafgiften på 15 %. Derfor kommer arvinger reelt set til i alt at skulle betale ca. 36,25 % i afgift.

Søger du en ny advokat eller jurist?

Det har aldrig været nemmere at finde den rette jurist eller advokat. På blot fem minutter lære vi dig, din virksomhed og dine behov at kende.

Så meget skal du betale i boafgift

Selv med ovenstående satser kan det virke uklart, hvor meget du skal betale i afgift – især hvis du både skal betale boafgift og tillægsboafgift. Du kan derfor downloade Ageras’ skabelon, som automatisk udregner, hvor meget du skal betale i boafgift og tillægsboafgift. Det eneste du skal gøre, er at indtaste boets værdi, og så klarer skabelonen ellers alle mellemregningerne.

 

DOWNLOAD AGERAS’ SKABELON, OG SE HVOR MEGET DU SKAL BETALE I BOAFGIFT

Herunder kommer vi med to eksempler på hvordan regnestykket ser ud, når man skal betale boafgift, eller når man skal betale både boafgift samt tillægsboafgift.

Eksempel med boafgift

Eksempel på beregning af boafgift af dødsbo hvor afdøde er enlig og efterlader sig en arv på 1 mio. kr. til sine to børn.

Den efterladte arv skal først fratrækkes bundfradraget på 282.600 kr. som der ikke skal betales boafgift af. Herefter skal der betales 15 % i boafgift, af det beløb der ligger ud over bundfradraget. Regnestykket ser således ud:

Bruttoarv i boet 1.000.000 kr.
Bundfradrag - 282.600 kr.
Grundlag for boafgift
(1.000.000- 282.600)
717.400 kr.
15 pct. i boafgift
(15% af 717.400)
- 107.610 kr.
Nettoarv til deling
(1.000.000 - 107.610)
892.390 kr.

Eksempel med boafgift og tillægsboafgift

Eksempel på beregning af boafgift og tillægsboafgift af dødsbo hvor afdøde er enlig og ønsker at begunstige sin nevø og niece med en arv på 1 mio. kr.

Ligesom med det forrige eksempel skal der først og fremmest betales 15 % i boafgift, for den del af boet som overstiger bundfradraget på 282.600 kr.

Herefter skal der også betales tillægsboafgift på 25 % af bruttoarven på 1 mio. kr. fratrukket boafgiften på 15 %. Som tidligere nævnt er bundfradraget således ikke gældende i det grundlag, som tillægsboafgiften beregnes ud fra. Regnestykket ser derfor således ud:

Bruttoarv i boet 1.000.000 kr.
Bundfradrag - 282.600 kr.
Grundlag for boafgift
(1.000.000- 282.600)
717.400 kr.
15 pct. i boafgift
(15% af 717.400)
- 107.610 kr.
25 pct. i tillægsboafgift
(25% af 1.000.000 - 107.610)
-223.097 kr.
Boafgift i alt
(107.610 + 223.097)
330.707 kr.
Nettoarv til deling
(1.000.000 - 330.707)
669.292 kr.

Kan man undgå at betale boafgift?

Man kan ikke undgå at betale boafgift, men der findes to metoder, hvorpå man kan minimere afgiften betragteligt og dermed spare rigtig mange penge. Vi har skrevet en kort og nem guide til, hvordan du nedbringer hhv. boafgiften og tillægsboafgiften. Du kan downloade guiden lige her.

 

Artiklens indhold

Få 3 Tilbud